Farmáři

Robert Butson a jeho dcera Kate.
Stanice Mt Nicholas, Queenstown, Nový Zéland

Icebreaker byla první společností na světě, která navázala úzké a dlouhodobé vztahy s chovateli merino ovcí.

Farmáři spolupracující se společností Icebreaker dodržují přísný kodex, který je zavazuje zajišťovat dobré životní podmínky zvířat a který se vztahuje i na ovčácké psy pracující na stanicích.

Pět základních
práv a svobod našich ovcí

Našim stádům zaručujeme pět základních práv a svobod a vy tak můžete usínat s klidným svědomím, že se naše ovce při výrobě vašeho merino produktu od značky Icebreaker cítily stejně dobře, jako se vy budete cítit při jeho nošení.

Stanice Lindis Peak,
Lindis Valley, Nový Zéland

01

Zajištění dostatku potravy a pití

Ovce, kterým je dopřávána správná výživa, se lépe vyrovnávají s přirozeným stresem, jako je například extrémní počasí. Farmáři proto musí zajistit, aby jejich ovce měly přístup k čisté vodě a odpovídající výživě.

Stanice Lindis Peak,
Lindis Valley, Nový Zéland

02

Dostatečné pohodlí

Farmáři musí zajistit, aby jejich ovce vždy měly k dispozici dostatek stinných míst a jiných úkrytů či přístřešků.

Stanice Omarama,
Nový Zéland

03

Žádná zranění nebo nemoci

Farmáři musí pravidelně kontrolovat každou ovci a předcházet tak nemocem či onemocněním, včetně rychlé diagnostiky jakýchkoli zdravotních problémů.

Stanice Lindis Peak,
Lindis Valley, Nový Zéland

04

Kde ovce
může být ovcí

Ovce musí mít volný výběh a pohybovat se na otevřených pastvinách. Díky tomu mohou projevovat své přirozené vzorce chování, do kterých člověk zasahuje jen minimálně.

Stanice Muller,
Marlborough, Nový Zéland

05

Žádné utrpení ani bolest

Farmáři se o své ovce musí starat tak, aby jim nepůsobili zbytečný stres a bolesti. A své farmy také udržují v dobrém stavu, aby nepředstavovaly riziko případného zranění.

Zjistit více
Stanice Lake Hawea,
OTAGO, Nový Zéland

„Hospodařit v rámci hranic přírody... Chcete zachovat, co tu je nyní… ne krajinu měnit.“

Robert Butson,
STANICE MT NICHOLAS,
Queenstown, Nový Zéland

„Když lidé navštěvují naši farmu a já jim můžu říct, že dodáváme pro Icebreaker, tak jsem na nás velmi pyšná.“

Lucy Maling,
Stanice Lindis Peaks,
Nový Zéland

„Podepisujeme nyní smlouvu na 10 let, a to znamená, že i naše děti mají na těchto 10 let jistotu obživy.“

Richard Subtil,
stanice Omarama
Nový Zéland

Udržitelností se nechlubí jen naše produkty – představuje také jednu ze základních hodnot našeho podnikání a celého jeho konceptu.

Přečtěte si naši zprávu o transparentnosti