Algemene Voorwaarden Weggeefactie Social Media


Officiële regels

 

GEEN AANKOOP NODIG.

Sponsor: Icebreaker Limited,130-132 Ponsonby Rd, Auckland, Nieuw-Zeeland

Deze actie is alleen toegankelijk voor wettige ingezetenen van de landen waar de Sponsor producten naar kan verzenden, die 18 jaar of ouder zijn, en die volgers zijn van het Instagram-account van icebreaker @icebreakernz.

Werknemers van de Sponsor, agentschappen van icebreaker of andere partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie of administratie van de Wedstrijd komen niet in aanmerking voor deelname of het winnen van de prijs. Ongeldig indien wettelijk verboden.

**PLANNING WEDSTRIJD:

De Wedstrijd start op het moment dat de post van de Sponsor op Instagram te zien is. De Wedstrijd sluit op de tijd die in de post staat aangegeven. Winnaars worden binnen 48 uur na afloop van de Wedstrijd geselecteerd.

**HOE DOE JE MEE.

Volg deze stappen:

 1. Volg @icebreakernz op Instagram met je eigen, persoonlijke profiel.
 2. Like de post over de Wedstrijd
 3. Voltooi de verdere instructies in de post over de Wedstrijd, dat zou kunnen zijn:
  • Een reactie achterlaten in de comments
  • Een vriend taggen
  • Content delen als post of story op je eigen Instagram-account
  • Een foto/video delen
  • Het Instagram-account van een partner-merk volgen

Alle inzendingen moeten vóór 17.00 uur GMT op de sluitingsdag van de Wedstrijd zijn ontvangen.

**DEELNAMEBEPERKINGEN.

Inzendingen worden het exclusieve eigendom van de Sponsor. Door deel te nemen geef je de Sponsor een niet-exclusief, onherroepelijk, blijvend, wereldwijd, royalty-vrij, overdraagbaar, sublicentieerbaar recht en een licentie om de ingestuurde content (zoals de foto of video, of wat dan ook) te gebruiken, uitvoeren, tentoonstellen, reproduceren en op een andere manier te exploiteren in wat voor medium dan ook, zonder kennisgeving of compensatie. Je kunt zo vaak deelnemen als je wilt. Elke inzending moet uniek zijn (je moet bijvoorbeeld verschillende vrienden taggen in afzonderlijke comments, of meerdere tips geven in verschillende comments). De Sponsor en zijn agentschappen zijn niet verantwoordelijk voor inzendingen die te laat zijn ingediend, verloren zijn gegaan, incompleet, onleesbaar, ontoegankelijk, beschadigd of foutief verzonden zijn. Al deze inzendingen worden beschouwd als niet verzonden. De Sponsor is ook niet verantwoordelijk voor (a) programmatische, elektronische, technologische, telefonische, netwerk- of andere storingen, fouten of defecten die op wat voor wijze dan ook invloed hebben op het verloop van de Wedstrijd (inclusief de ontvangst van inzendingen/foto’s of video’s) of op de website van icebreaker zelf of (b) mechanische, programmatische, typografische, geprinte of andere fouten van wat voor aard dan ook die te maken hebben met de uitnodiging per e-mail voor de Wedstrijd.

**WEDSTRIJDBEPERKINGEN.

De inzending zal als niet verzonden worden beschouwd en zal worden gediskwalificeerd als de content naar eigen oordeel van de Sponsor ongepast, godslasterlijk of ongeschikt voor publicatie is, het gebruik van alcohol/drugs, geweld of illegale activiteiten aanmoedigt, het merk icebreaker in diskrediet brengt of de rechten van derde partijen schendt (waaronder personen die herkenbaar zijn of worden afgebeeld in de productreview/foto/video en, indien van toepassing, de fotograaf of filmmaker [indien jij dit niet zelf bent]).

**SELECTIE VAN DE WINNAAR.

Binnen 48 uur na sluiting van de Wedstrijd zal icebreaker de winnaar(s) selecteren op basis van de door de Sponsor gekozen criteria. De criteria worden gepubliceerd in de post over de Wedstrijd.

De potentiële winnaar zal via Instagram Direct Message een bericht ontvangen en moet mogelijk ook een Verklaring van Geschiktheid, een Vrijwaring van Aansprakelijkheid en een Vrijwaring van Publiciteit (waar legaal) en/of documenten die de eigendomsrechten van de Sponsor van de deelname bevestigen/perfectioneren/vastleggen (mogelijk met toestemming van derde partijen) ondertekenen en retourneren. Als er om wat voor reden dan ook geen contact met de winnaar kan worden gelegd, of als is bepaald dat deze niet in aanmerking komt voor de prijs of niet in overeenstemming is met deze Officiële regels, heeft deze winnaar zijn recht op een prijs verspeeld en zal er een andere winnaar worden geselecteerd uit de resterende inzendingen die ervoor in aanmerking komen. Door deel te nemen aan de Wedstrijd geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze Officiële regels en met de besluiten van de Sponsor en zijn agentschappen, die definitief en bindend zijn in alle opzichten.

**PRIJS (1):

In de relevante post over de Wedstrijd zal de prijs bekend worden gemaakt. Dit kan zijn:

 1. A) Een icebreaker cadeaubon met een waarde in dollars, zoals in de post over de Wedstrijd zal worden vermeld, online opeisbaar op www.icebreaker.com of in een winkel van icebreaker. Gebruik van een e-cadeaubon is onderhevig aan voorwaarden die op de bon staan aangegeven. De prijs is niet overdraagbaar. Substitutie van de prijs is niet toegestaan. Toepasselijke belastingen op de prijs (als die er zijn) en niet gespecificeerde kosten met betrekking tot de aanvaarding/het gebruik van de prijs vallen onder de strikte verantwoordelijkheid van de winnaar.
 2. B) Specifieke icebreaker product(en), zoals in de post over de Wedstrijd zullen worden vermeld. Producten zijn onderhevig aan leverbaarheid en kunnen, indien nodig, worden vervangen door een ander product met dezelfde waarde. Een andere substitutie van de prijs is niet toegestaan.

**VOORWAARDEN VOOR DEELNAME.

Door het aanvaarden van de prijs geeft de winnaar aan, indien wettelijk, ermee akkoord te gaan dat de Sponsor of zijn vertegenwoordigers zonder verdere compensatie of kennisgeving gebruikmaken van zijn/haar naam, Instagram-profiel en profielfoto (indien van toepassing) voor reclame/handel/publiciteit. Door deel te nemen vrijwaart de deelnemer de Sponsor, het moederbedrijf, dochterondernemingen, en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de Wedstrijd of de aanvaarding, de ontvangst of gebruik/misbruik van de prijs. Als de Wedstrijd niet kan plaatsvinden zoals oorspronkelijk gepland door redenen buiten de macht van de Sponsor (bijvoorbeeld vanwege een computervirus of fraude), kan de Sponsor de Wedstrijd annuleren/uitstellen/wijzigen en de winnaar selecteren uit alle in aanmerking komende inzendingen/productreviews voordat en/of nadat de Sponsor actie heeft ondernomen, of wordt de winnaar op een andere manier bepaald naar eigen goeddunken van de Sponsor maar eerlijk, passend en consistent met deze Officiële regels; de Sponsor zal alle geregistreerde deelnemers via een comment bij de post over de Wedstrijd op de hoogte stellen van een dergelijke actie. Het manipuleren van de Wedstrijd, de post over de Wedstrijd, de website van icebreaker of een andere poging tot het bedriegen van de Sponsor zal resulteren in diskwalificatie, maar de diskwalificatie zal niet het enige middel zijn dat de sponsor tot zijn beschikking heeft. Het onvermogen van de Sponsor om van de bepalingen van deze regels af te dwingen betekent GEEN ontheffing van een dergelijke bepaling. Een geschil of claim met betrekking tot de Wedstrijd zal per persoon worden behandeld (NIET als onderdeel van een groepsactie) en valt onder de wet in jouw land van verblijf, en kan niet leiden tot conflicterende wetsprincipes bij de toepassing van de wet in een andere jurisdictie, en de partijen gaan er beiden mee akkoord om het in te brengen bij de niet-exclusieve jurisdictie van rechtbanken in jouw land van verblijf.

**LIJST WINNAARS.

Stuur voor de naam van de winnaar (alleen de profielnaam op Instagram) een Direct Message op Instagram naar @icebreakersnz met als kop “INSTAGRAM GIVEAWAY WINNER”.

De Officiële regels zijn van toepassing op specifieke Wedstrijden die van tijd tot tijd op Instagram worden georganiseerd door icebreaker en moeten samen met de specifieke voorwaarden voor de Wedstrijd in de post over de Wedstrijd worden gelezen. Indien er tegenstrijdigheden bestaan tussen deze Officiële regels en de specifieke regels van de Wedstrijd in de post over de Wedstrijd, krijgen de specifieke regels voorrang.