Integritetspolicy

 

ICEBREAKER Integritetspolicy

 

Ikraftträdandedatum: Den här Integritetspolicyn uppdaterades och träder i kraft från och med april 2020.

 

Innehåll

 

 

Vad innehåller det här dokumentet? Vad händer med mina personuppgifter när jag använder den här webbplatsen eller har kontakt med VF-koncernen i allmänhet?

Den här integritetspolicyn (”Integritetspolicy”) gäller för all insamling och behandling av personuppgifter som utförs

 

 1. när du använder den här webbplatsen https://www.icebreaker.com/sv-eu/ (”Webbplatsen”) som drivs av VF International Sagl, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Schweiz
 2. när du köper en produkt eller begär andra tjänster från VF International Sagl eller något av dess dotterbolag (hädanefter ”vi”, ”oss” eller ”VF-koncernen”), både online på vår Webbplats eller i våra butiker, inklusive när du kontaktar vår kundtjänst för hjälp efter ett köp eller för att ställa specifika frågor eller begära något
 3. när vi kommunicerar med dig som en del av våra marknadsföringsaktiviteter.

 

Genom att besöka och använda den här Webbplatsen eller på annat sätt ge oss dina personuppgifter, till exempel när du besöker en av våra butiker eller kontaktar kundtjänst, intygar du att du har läst om och förstår hur vi samlar in, behandlar, använder och lämnar vidare dina personuppgifter enligt beskrivningen i den här Integritetspolicyn.

För specifik behandling av dina personuppgifter behöver vi få ditt samtycke för att samla in och behandla dem. När vi behöver ditt samtycke kommer vi att be dig, innan du skickar in personuppgifter eller använder relevanta delar av Webbplatsen, att elektroniskt bekräfta att du samtycker till den behandling som det gäller, i enlighet med vad som beskrivs i den här Integritetspolicyn, genom att bocka för specifika rutor. När du aktivt bockar för relevanta rutor och använder den här Webbplatsen visar du att du samtycker till den behandling som det gäller, enligt vad som beskrivs i den här Integritetspolicyn. Våra register över att du godkänner den här Integritetspolicyn, datumet för ditt godkännande samt alla framtida ändringar i den här Integritetspolicyn, kommer att betraktas som avgörande och skriftligt bevis på ditt samtycke.

Du kommer även att informeras om den här Integritetspolicyn – och när en specifik behandlingsaktivitet kräver ditt samtycke, bes om samtycke – när du kontaktar vår kundtjänst eller ger oss dina personuppgifter i våra butiker.

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och -bestämmelser, inklusive utan begränsningar, de lagar som utfärdats i frågan av EU, till exempel direktiv 95/46/EC om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och den fria rörligheten av sådana uppgifter samt alla lagar som utfärdats i EU-medlemsstaterna, och de befallningar och riktlinjer som utfärdats av behöriga dataskyddsmyndigheter samt den allmänna dataskyddslagförordningen (EU) 2016/679 från 27 april 2016 (”GDPR”) och kompletterande nationella bestämmelser per den 25 maj 2018 (”Dataskyddslagstiftningen”).

 
 

Vem kontrollerar behandlingen av mina personuppgifter? Vem är ansvarig för den?

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som (i) samlas in när du använder den här Webbplatsen (förutom när du köper varor av oss) och (ii) samlas in för marknadsföringsaktiviteter och profilering är: VF INTERNATIONAL S.A.G.L. – ICEBREAKER DIVISION, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Schweiz. Du kan hitta ytterligare information om hur du når oss under Kontakta oss.

VF Europe BVBA, med registrerat kontor på Fountain Business Park, C. Van Kerckhovenstraat 110, 2880 Bornem, Belgien, VAT BE 0405.039.138 RPM Antwerp Division Mechelen, agerar som representant för VF International när det gäller skydd av personuppgifter i enlighet med EU:s bestämmelser.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när du köper varor från oss är den lokala enhet i VF-koncernen som säljer varorna till dig via vår Webbplats (för köp online) eller i butik (för köp offline). Den enheten är också personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du tillhandahåller när du har kontakt med vår kundtjänst. Det relevanta VF-dotterbolaget anges på kvittot för ditt köp.

Observera att den VF-enhet som du har kontakt med (och som du tillhandahåller dina personuppgifter till) inte alltid är personuppgiftsansvarig. I följande fall agerar den VF-enhet som du har kontakt med å en annan VF-enhets vägnar, och ger dina personuppgifter till den enheten, som är den faktiska personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter:

 

 1. det lokala VF-dotterbolaget som du köpt varor av samlar in dina personuppgifter – och ber om ditt samtycke till att använda dem, när det krävs enligt lag – för marknadsföringssyften och profilering å VF International Sagls vägnar. Så som det beskrivs ovan är då VF International Sagl personuppgiftsansvarig.

 

Du kan kontakta den dataskyddsansvariga hos VF via vår integritetsavdelning på privacy_europe@vfc.com.

 
 

Vilka personuppgifter behandlas?

Automatisk informationsinsamling på den här Webbplatsen

Behandling av dina personuppgifter när du endast besöker och tittar på Webbplatsen är begränsad till så kallade surfdata, det vill säga data vars överföring till Webbplatsen är en del av funktionaliteten i det system som står för hanteringen av Webbplatsen, och i internets kommunikationsprotokoll. Surfdata innebär till exempel IP-adressen för de enheter du använder för att ansluta till Webbplatsen samt andra parametrar som rör din enhet och ditt operativsystem.

I princip samlas surfdata, som de som nämns här ovan, och till exempel antalet besök och hur mycket tid som spenderas på Webbplatsen in och behandlas av oss endasti statistiska syften och i sammanställd form för att mäta och förbättra Webbplatsens funktionalitet. På grund av surfdatas karaktär kan de här uppgifterna leda till identifiering av användare om de kopplas till data som lagras av tredje part, men vi samlar inte in surfdata i syfte att förknippa dem med identifierade användare, förutom när sagda data eventuellt används för att bedöma eventuella skyldigheter då informationsbrott har utförts mot Webbplatsen eller via Webbplatsen, i den utsträckning som lagen tillåter.

Utöver detta samlas viss information in på den här Webbplatsen via cookies och annan spårningsteknik, såsom beskrivs i vår Policy för cookies, som finns på https://eu.icebreaker.com/service-cookie-policy.html. Genom att aktivt stänga Webbplatsens cookiebanderoll och genom att ställa in dina inställningar för cookies via vårt verktyg och i din webbläsare godkänner du vår användning av cookies och liknande tekniker. Om du inte godkänner vår användning av cookies på det här sättet bör du ställa in dina inställningar för cookies utefter det. Du kan alltid återkalla ditt samtycke och ändra dina cookieinställningar när som helst. Om du inaktiverar de cookies som vi använder kan det påverka din upplevelse av den här Webbplatsen. Du hittar mer detaljerad information i vår Policy för cookie.

Information som du frivilligt lämnar till oss:

Vi samlar in och behandlar:

 1. Personuppgifter som du tillhandahåller när du använder Webbplatsens funktioner, till exempel när du öppnar ett konto eller laddar upp användargenererat innehåll på Webbplatsen. De här personuppgifterna kan innefatta:
  • Ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer
  • Ditt användarnamn och lösenord
  • Vi samlar in din platsbaserade information i syfte att hitta platser som du kanske söker efter i ditt område. Vi delar endast informationen med vår kartläggningsleverantör i syfte att tillhandahålla den här tjänsten till dig.
 2. Personuppgifter som du tillhandahåller när du deltar i/prenumererar på marknadsföringsaktiviteter (både via vår Webbplats och våra butiker), till exempel när du prenumererar på våra nyhetsbrev eller anmäler dig till våra e-postlistor, eller deltar i kampanjer och andra initiativ som lojalitetsprogram, tävlingar, lottdragningar med mera. De här personuppgifterna kan innefatta:
  • Ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer
  • Historiken för dina inköp
  • Ditt kön
  • Dina preferenser och intressen
 3. Personuppgifter som du tillhandahåller när du köper varor från oss (båda online och i butiker). De här personuppgifterna kan innefatta:
  • Ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer
  • Historiken för produkter som du köper
  • Detaljer angående din transaktion
 4. Personuppgifter som du tillhandahåller när du har kontakt med vår kundtjänst, till exempel när du skickar en fråga om en produkt, skickar återkoppling till oss, kontaktar vårt callcenter för att få support eller begär särskild assistans eller service från vår kundtjänst. De här personuppgifterna kan innefatta:
  • Ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer
  • Historiken för produkter som du köper
  • Information om skälen till att du kontaktade kundtjänst
  • Innehållet i meddelanden som rör din kontakt med kundtjänst

 

Om du har tillhandahållit personuppgifter angående en annan person, (till exempel om du använder funktionen för att skicka e-post till en vän, presentkort eller i andra syften) bekräftar du härmed, i den utsträckning som tillåts av tillämpliga lagar, att du har rätt att ge oss sådana personuppgifter och att du har informerat den person som de gäller om behandlingen av hens personuppgifter i de syften som beskrivs i den här Integritetspolicyn – och att du om det är nödvändigt har fått personens samtycke.

 
 

I vilka syften behandlas mina personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter i följande syften:

 

 1. VF International Sagl, som personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
  1. För att driva och hantera Webbplatsen, vilket innefattar att
   • ge dig de tjänster eller funktioner som du begär på Webbplatsen
   • skapa ditt konto och hantera din prenumeration på Webbplatsen
   • förbättra din upplevelse och förbättra Webbplatsen.
  2. För att bedriva marknadsföringsaktiviteter för VF-koncernen, inklusive:
   • Direkta marknadsföringsändamål, inklusive att:
    • - hantera din prenumeration på våra nyhetsbrev, e-postlistor eller lojalitetsprogram
    • - möjliggöra deltagande i kampanjer och andra initiativ, till exempel tävlingar och lottdragningar
    • - skicka (om du samtycker, vilket är frivilligt), via e-post eller annan elektronisk kommunikation, till exempel SMS, MMS, fax med mera, kampanjinformation och material till dig om våra produkter och tjänster, om särskilda initiativ angående priser och kampanjer samt angående initiativ som lojalitetsprogram, evenemang, utställningar och mässor som organiseras av VF-koncernen (som ICEBREAKER är en del av) eller där VF-koncernen deltar.
   • Undersökningssyften (om du samtycker, vilket är frivilligt)
   • Profileringssyften (om du samtycker, vilket är frivilligt)
   • I syfte att förbättra våra produkter och tjänster
   • I syfte att skapa inriktade målgrupper med tredje part för reklamändamål
   • I syfte att tillhandahålla ett lojalitetsprogram
  3. För andra syften:
   • För att förebygga bedrägeri
   • För att uppfylla våra skyldigheter enligt tillämpliga lagar, regler och gemenskapslagstiftning samt för att försvara juridiska rättigheter.
 2. Lokala VF-dotterbolag, i egenskap av personuppgiftsansvariga, behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
  1. För att hantera dina köp av varor (online och i våra butiker):
   • Det här innefattar alla aktiviteter som relaterar till köp av varor, till exempel varuleverans, fakturering, returnering och byte av varor, betalningsmottagande, köp och användning av presentkort och elektroniska presentkort (enligt vad som är tillämpligt), betalningsrelaterade aktiviteter, inklusive användning av kuponger.
  2. För att tillhandahålla kundtjänst (se detaljerna i avsnitt 3 nedan), inklusive att:
   • tillhandahålla tjänster efter försäljning
   • svara på begäran om information, frågor, meddelanden och kommentarer
   • bedriva intern utbildning och förbättra vår kundtjänst.
  3. För andra syften:
   • För att förebygga bedrägeri
   • För att uppfylla våra skyldigheter enligt tillämpliga lagar, regler och gemenskapslagstiftning samt för att försvara juridiska rättigheter.
 3. Ytterligare information om vår kundtjänst
  • Vår kundtjänst hanteras av VF Northern Europe Services ltd, med registrerat kontor på Park Road East, Calverton, NG14 6GD Nottingham, United Kingdom. De har kontakt med dig och ger dig service för lokala VF-dotterbolags räkning (de som du köpt varor av). Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar vårt callcenter för kundtjänst, och de kan kommunicera med dig via e-post, chatt och telefon. Callcentret registrerar ditt telefonnummer för återuppringning och administration, så att du kan få den support och information som du har begärt. I vissa fall, med anledning av intern utbildning, kvalitetskontroll och verifiering, kan samtal komma att spelas in och e-postmeddelanden sparas, i en utsträckning som tillåts enligt tillämpliga lagar. Du informeras alltid i förväg om att kommunikationen spelas in, och du får tillfälle att invända mot inspelningen, förutom när den är nödvändig för verifiering i förhållande till ditt köp eller av andra skäl, enligt vad som tillåts av tillämpliga lagar.

 

 
 

Vilka är de rättsliga grunderna för att behandla personuppgifter så som beskrivs häri?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i de syften som beskrivs i avsnittet ”I vilka syften behandlas mina personuppgifter?” utifrån en av följande rättsliga grunder:

 

 • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås med dig på din egen begäran (artikel 6.1 (b) i GDPR per den 25 maj 2018)
 • Behandlingen är nödvändig med anledning av våra legitima intressen eller våra dotterbolags eller tredjeparters legitima intressen, och sådana intressen åsidosätts inte av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter (artikel 6.1 (f) i GDPR per den 25 maj 2018). Våra legitima intressen inkluderar bland annat vårt intresse i att hantera och bibehålla avtalsrelationen med dig, att besvara dina specifika begäranden, att be om din feedback för att förbättra vår Webbplats och våra produkter samt att utföra andra allmänna marknadsföringsaktiviteter.
 • När ditt uttryckliga samtycke krävs för behandlingen av dina personuppgifter så som beskrivs här i kommer dina personuppgifter att behandlas baserat på sådant samtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR per den 25 maj 2018).

 

 
 

Hur länge behandlar ni mina personuppgifter?

Personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt för att uppfylla de specifika syftena med databehandlingen som beskrivs häri, såvida inte längre eller kortare lagringsperioder gäller enligt tillämpliga lagar.

 
 

Är mina personuppgifter säkra?

Vi har ett starkt engagemang för att hålla dina personuppgifter säkra och konfidentiella. Vi vidtar – och kräver även att eventuella tjänsteleverantörer eller tredje part som behandlar personuppgifter åt oss och enligt våra instruktioner vidtar – lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust och radering av data, även oavsiktlig sådan, obehörig åtkomst till data samt olaglig eller orättvis användning av data. Informationssystem och programvara konfigureras också så att personuppgifter och identifierande data endast används när det är nödvändigt för att uppfylla specifika behandlingssyften från tid till annan.

Vi använder flera olika avancerade säkerhetstekniker och rutiner för att skydda personuppgifter mot de risker som beskrivs ovan. Personuppgifter som tillhandahålls av användare lagras till exempel på skyddade servrar på kontrollerade platser. Dessutom används krypteringstekniker som Secure Socket Layer (SSL)-protokoll vid överföring över internet av viss information.

Men tänk på att ingen elektronisk överföring eller lagring av information är 100 procent säker. Trots de säkerhetsåtgärder som vi har på plats för att skydda personuppgifter kan vi därför inte garantera att förlust, missbruk eller ändringar av uppgifter aldrig sker.

 
 

Vart skickas mina personuppgifter? Vilka är mottagarna, var sker överföringarna och i vilka syften?

Personuppgifter som samlas in via vår Webbplats, som en del i försäljningen av varor i våra butiker och som en del i vår kundtjänst, lagras på de servrar som tillhandahålls och hanteras av den externa lagringsleverantör och värdtjänst som vi använder, nämligen Salesforce, med registrerat kontor på Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, California 94105, USA. Servrarna finns i USA. Vissa personuppgifter som samlas in som en del av varuförsäljningen i våra butiker kan också lagras lokalt i butiken. Alla de här personuppgifterna kan delas med de mottagare som beskrivs nedan.

Vi förmedlar personuppgifter inom de begränsningar och under de omständigheter som beskrivs i den här Integritetspolicyn, med ditt uttryckliga samtycke om det krävs enligt tillämpliga dataskyddslagar:

 

 1. Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga inom vår organisation av den interna och externa personal som behöver få åtkomst till dem som en del i sitt arbete som rör de behandlingssyften som beskrivs i det här dokumentet. Vi ser till att de här personerna följer lämpliga krav på säkerhet och konfidentialitet.
 2. Dina personuppgifter kan även bli tillgängliga för externa tjänsteleverantörer som vi utser för att behandla personuppgifter åt oss och enligt våra instruktioner (som Personuppgiftsbiträden). Personuppgiftsbiträdena omfattar
  • externa tjänsteleverantörer som vi kan använda oss av för att utföra professionella, tekniska och organisationsmässiga tjänster för hantering av Webbplatsen och aktiviteterna på den, till exempel försäljning av varor och relaterade aktiviteter, hantering av funktioner som erbjuds på Webbplatsen samt initiativ och tjänster som du eventuellt prenumererar på och begär via Webbplatsen, och för tjänster som behövs för att uppfylla de andra behandlingssyften som beskrivs i det här dokumentet
  • externa tjänsteleverantörer som vi vänder oss till för att slutföra köptransaktioner och betalningsprocesser via vår plattform för e-handel
  • externa tjänsteleverantörer som hanterar och ger support för Webbplatsen, den relevanta e-handelsplattformen och alla aktiviteter före och efter försäljning, till exempel bearbetning, prestandamarknadsföring, finansiella tjänster, lagerhantering och kundrelationshantering.

  En lista över dessa Personuppgiftsbiträden och uppgifter om var de är baserade kan erhållas på begäran från vår integritetsavdelning. Personuppgiftsbiträdena måste uppfylla lämpliga avtalsmässiga skyldigheter att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifternas säkerhet och konfidentialitet.

 3. Dina personuppgifter kan även förmedlas till andra företag i VF-koncernen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som behandlar personuppgifter åt de personuppgiftsansvariga som identifieras ovan. En lista över dessa VF-koncernföretag och uppgifter om var de är baserade kan fås på begäran från vår integritetsavdelning. VF Europe BVBA tillhandahåller till exempel bokföringstjänster och andra administrativa tjänster, medan VF Northern Europe Ltd tillhandahåller kundtjänst efter försäljning, som Personuppgiftsbiträden åt de personuppgiftsansvariga som identifieras ovan under ”Vem kontrollerar behandlingen av mina personuppgifter?”.
 4. Dina personuppgifter kan även delas med institutioner, myndigheter, offentliga enheter, banker och andra finansiella institutioner, yrkespersoner, oberoende konsulter, även som partner, affärspartner eller andra legitima mottagare enligt vad som är tillåtet under tillämpliga lagar, till exempel vid rättsprocesser, begäran från behöriga domstolar och myndigheter eller vid andra juridiska skyldigheter för att skydda våra rättigheter och egendomar samt Webbplatsen.
 5. Slutligen kan vi även förmedla dina personuppgifter till tredje part vid sammanslagningar, förvärv och överföring av någon eller några av våra tillgångar, produkter, webbplatser eller verksamheter.

 

Förutom vad som nu har nämnts delas personuppgifter inte med tredje part, fysiska personer eller juridiska enheter som inte är förknippade med eller utför verksamheter eller yrkesmässiga eller tekniska funktioner åt oss.

Personuppgifter kommer inte att förmedlas till tredje part för deras egna marknadsföringsändamål.

Överföring av den typen sker utifrån de behandlingsgrunder som beskrivs i avsnitt 3 ovan.

Ovannämnda mottagare kan vara baserade i andra länder än där personuppgifterna först samlades in, men dina personuppgifter kommer i princip endast överföras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller andra länder som Europeiska kommissionen bedömer har en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter.

Om någon av de ovanstående mottagarna är baserad i ett land utanför EES och inte bedöms ha tillräcklig säkerhet av Europeiska kommissionen, och därmed inte tillhandahåller samma nivå av skydd för dina personuppgifter, implementerar vi lämpliga säkerhetsåtgärder, inklusive men inte begränsat till relevanta dataöverföringsavtal som bygger på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av data till tredjeländer (artikel 46.2 (c) i GDPR per den 25 maj 2018) eller bindande företagsregler (artikel 47 i GDPR per den 25 maj 2018). Du kan få en kopia över dessa lämpliga säkerhetsåtgärder genom att kontakta vår integritetsavdelning på privacy_europe@vfc.com (ytterligare kontaktinformation finns i avsnittet ”Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.” nedan).

 
 

Måste jag uppge mina personuppgifter? Vilka blir konsekvenserna om jag vägra att uppge dem?

Förutom när det gäller surfdata (se avsnitt 3 ovan – ”Vilka personuppgifter behandlas?”) kan det vara nödvändigt att du tillhandahåller dina personuppgifter för att det ska vara möjligt att ingå eller följa ett avtal, inklusive för utförande av vissa tjänster och funktioner som erbjuds på Webbplatsen, till exempel prenumeration på våra nyhetsbrev, köp av varor via Webbplatsen eller i våra butiker, hantering av deltagande i lojalitetsprogram, kampanjer och andra initiativ som förmedlas via Webbplatsen eller i våra butiker samt besvarande och hantering av informationsbegäran, frågor, meddelanden och återkoppling. I de fall som nämns ovan kan vi inte utföra avtalet eller tillhandahålla de tjänster och produkter eller den information som begärs enligt vad som beskrivs ovan, om du vägrar att tillhandahålla dina personuppgifter.

Att tillhandahålla dina personuppgifter för undersökningar, marknadsföring och profilering så som beskrivs ovan är valfritt. Om du inte vill ange dina personuppgifter för dessa ändamål påverkar det inte om vi kan ingå eller utföra avtalet. När det krävs enligt dataskyddslagar kommer vi först att be om ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter i dessa syften.

 
 

Har webbplatsen delar som kontrolleras av tredje part? Vem är ansvarig för de delarna?

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser och även objekt eller delar som kontrolleras av tredje part.

Ett exempel är insticksprogram som ansluter vår Webbplats till sociala nätverk som Facebook eller Twitter (”sociala insticksprogram”) och som vanligtvis identifieras med det sociala nätverkets logotyp. Om du interagerar med ett socialt insticksprogram på vår Webbplats kan din webbläsare skicka vissa uppgifter som rör dig till de sociala nätverken, till exempel ditt användar-ID, information om Webbplatsen, datum och tid samt webbläsarrelaterad information. Sådan information behandlas av de sociala nätverken, som ägs och drivs av tredje part, i enlighet med deras integritetspolicyer.

Vi har inte tillgång till eller kontroll över delar, objekt, insticksprogram, cookies, webb-beacons eller andra objekt eller spårningstekniker som ägs och drivs av tredje part och som finns tillgängliga på vår Webbplats eller på relevanta tredjepartswebbplatser som användare kan komma åt från den här Webbplatsen. Vi har inte heller tillgång till eller kontroll över relevanta metoder för behandling av personuppgifter via sådana delar eller webbplatser. Vi avsäger oss allt ansvar för sådana webbplatser. Du bör kontrollera integritetspolicyerna för tredjepartswebbplatser och tredjepartselement som du får tillgång från vår Webbplats för att få information om hur personuppgifter behandlas i sådana fall. Den här Integritetspolicyn gäller nämligen endast för den här Webbplatsen.

 
 

Vad har jag för rättigheter i förhållande till behandlingen av mina personuppgifter och hur kan jag utöva dem?

Du har rätt att när som helst utöva dina rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar, inklusive men inte begränsat till rätten till åtkomst, korrigering, begränsning, radering, invändning (inklusive att när som helst utan någon avgift invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring), portabilitet och att återkalla ditt samtycke. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos behörig tillsynsmyndighet.

Du kan hitta en sammanfattning över vad de ovannämnda rättigheterna innebär och hur du utövar dem i bilaga 1 till den här Integritetspolicyn.

Om du har några frågor angående VF:s behandling av personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagarna kan du kontakta vår integritetsavdelning på privacy_europe@vfc.com.

 
 

Kan vi göra ändringar i den här Integritetspolicyn?

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera och ändra hela eller delar av den här Integritetspolicyn i den maximala omfattning som tillåts enligt tillämplig lag. Den version som publiceras på Webbplatsen är den version som gäller. Om vi ändrar den här Integritetspolicyn kommer vi att meddela dig om ändringarna genom att publicera en länk till den ändrade Integritetspolicyn på Webbplatsens startsida med texten "Newly revised Privacy Policy" (Nyligen reviderad Integritetspolicy) och/eller meddela dig på andra sätt. (Till exempel kan vi meddela via e-post i de fall där det är lämpligt eller nödvändigt enligt lag och i den mån du har gett oss din e-postadress.)

 
 
 

Bilaga 1 – Den registrerades rättigheter

I egenskap av någon vars personuppgifter behandlas så som beskrivs i den här Integritetspolicyn har du flera rättigheter. Dessa sammanfattas nedan. Observera att utövandet av dessa rättigheter styrs av vissa krav och villkor i tillämpliga lagar.

Rätt till åtkomst
Enligt tillämplig lag har du rätt att få bekräftelse från oss angående huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig eller inte, och om så är fallet har du rätt att begära åtkomst till de uppgifterna samt utan begränsningar information om vilka kategorier av personuppgifter det gäller, syftet med att behandla dem samt vilka som är mottagare eller vilka kategorier av mottagare som är aktuella. Vi behöver dock ta hänsyn till andras rättigheter och friheter, så det här är inte någon absolut rättighet. Om du begär fler än en kopia av de personuppgifter som behandlas kan vi ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

 

Rätt till rättelse
Du har rätt att begära att vi korrigerar oriktiga personuppgifter som rör dig själv. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du även ha rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras, inklusive genom att du tillhandahåller ett kompletterande utlåtande.

 

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter som rör dig under vissa omständigheter, vilka definieras i tillämplig lagstiftning. När din begäran faller inom någon av de omständigheterna kommer vi att radera dina personuppgifter utan oskäligt dröjsmål. Om vi inte kan radera dina uppgifter av tekniska eller organisatoriska skäl kommer vi se till att de fullständigt och oåterkalleligt anonymiseras så att vi inte längre lagrar personuppgifter om dig.

 

Rätt till begränsning av behandling
Under vissa omständigheter, vilka definieras i tillämplig lagstiftning, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. I sådana fall ska dina personuppgifter, med undantag av lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

 

Rätt till dataportabilitet
Under vissa omständigheter, vilka definieras i tillämplig lagstiftning, har du rätt få ut de personuppgifter som rör dig, och som du har tillhandahållit till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du kan även ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig eller begära att vi överför dem direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig, när det är tekniskt möjligt.

 

Rätt att göra invändningar
Under vissa omständigheter, vilka definieras i tillämplig lagstiftning, har du rätt att, av skäl som rör din specifika situation, att när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter. Vi måste då upphöra att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Det här gäller inte minst i fall där vi behandlar dina personuppgifter utifrån våra legitima intressen eller i statistiska syften.

 

Rätt att invända mot direkt marknadsföring
Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling för sådan direkt marknadsföring (inklusive profilering i samband med sådan direkt marknadsföring).

 

Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling
Med vissa förbehåll har du rätt att inte bli föremål för ett beslut vilket enbart grundas på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

 

Rätt att återkalla samtycke
Om du har lämnat ditt samtycke till någon form av behandling av personuppgifter så som beskrivs i den här Integritetspolicyn kan du återkalla ditt samtycke när som helst för framtida ikraftträdande. Ett sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke innan det återkallas.

Om du vill få åtkomst till personuppgifter eller utöva dina rättigheter som beskrivs ovan kan du höra av dig skriftligen till vår integritetsavdelning på privacy_europe@vfc.com. Men glöm inte att bifoga bevis på din identitet.

All kommunikation från oss angående dina rättigheter som beskrivs ovan kommer att tillhandahållas kostnadsfritt. Men för begäranden som är uppenbart ogrundade eller överdrivna, framför allt om de är repetitiva, kan vi debitera en rimlig avgift med hänsyn till de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla informationen, kommunicera eller utföra de åtgärder som begärs, eller vägra att agera utifrån aktuell begäran.

Om du har några klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in dem till en behörig tillsynsmyndighet.