Det Viktigaste i Integritetspolicyn

 

ICEBREAKER Det Viktigaste i Integritetspolicyn

 

Läs vår fullständiga integritetpolicy

 

OMFATTNING

Den här integritetspolicyn gäller för insamling och användning av personuppgifter för våra kunder och besökare på https://www.icebreaker.com/sv-eu/ utförd av VF International Sagl (som driver den här webbplatsen och är ansvariga för VF-marknadsföringsaktiviteter) och lokala VF-dotterbolag (som ansvarar för eventuella köp som du gör hos dem online eller i butik).

mer info

 

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Vi samlar in personuppgifter som du tillhandahåller till oss när du:

  1. använder den här webbplatsen (t.ex. öppnar ett konto, laddar upp innehåll med mera)
  2. deltar i/prenumererar på våra marknadsföringsaktiviteter (t.ex. nyhetsbrev, lojalitetsprogram med mera)
  3. köper produkter av oss (online eller i butik)
  4. kontaktar vår kundtjänst.

Vi samlar även automatiskt in viss information om din användning av den här webbplatsen (t.ex. IP-adress, antal besök, spenderad tid med mera), och sammanställer informationen för att mäta och förbättra webbplatsens funktionalitet.

mer info

 

VARFÖR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att 

  1. hantera den här webbplatsen
  2. skicka marknadsföringsmaterial till dig, låta dig delta i kampanjer, utföra kundundersökningar och profileringsaktiviteter
  3. genomföra och hantera dina köp, bedriva vår kundtjänst och svara på dina förfrågningar samt
  4. förbättra våra produkter och tjänster.

Vi varken säljer eller delar dina personuppgifter till marknadsförare utanför VF-koncernen.

mer info

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för att uppfylla ovanstående syften, såvida inte en kortare eller längre lagringsperiod krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

mer info

 

PARTER SOM VI DELAR DIN INFORMATION MED

Det lokala VF-dotterbolag som du köper produkter från delar dina personuppgifter med VF International Sagl i marknadsföringssyfte (när det krävs enligt lag ber vi dock om ditt samtycke innan vi gör det).

Vi kan även dela dina personuppgifter med

  1. andra VF-enheter och tredjepartsleverantörer som hjälper oss att driva den här webbplatsen och tillhandahålla våra produkter och tjänster (de här mottagarna agerar å våra vägnar och endast enligt våra instruktioner)
  2. tredje part i händelse av rättsliga processer, begäran från domstolar eller myndigheter eller vid andra juridiska skyldigheter, för att försvara våra rättigheter eller vid sammanslagningar, förvärv eller överföringar av tillgångar.

En del av de här mottagarna finns utanför EES, men vi ser till att dina personuppgifter hela tiden är tillräckligt skyddade (om Europeiska kommissionen inte anser att destinationslandet erbjuder en tillräcklig skyddsnivå skyddar vi dataöverföringen med lämpliga skyddsåtgärder).

mer info

 

NÖDVÄNDIG KONTRA VALFRI INFORMATION

En del av dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra ditt köp eller tillhandahålla den tjänst som du begär från oss. Om du väljer att inte tillhandahålla sådana uppgifter är det omöjligt för oss att genomföra köpet eller tillhandahålla de tjänster du önskar.

Att tillhandahålla personuppgifter för undersökningar, marknadsföring och andra profileringssyften är däremot valfritt. Om du tackar nej påverkar det inte köpet eller tillhandahållandet av den tjänst du begärt.

mer info

 

DINA RÄTTIGHETER

Du kan när som helst utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, inklusive (när det är tillämpligt) rätten till åtkomst, korrigering, begränsning, radering, invändning, (inklusive att när som helst utan någon avgift invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring), portabilitet och att återkalla ditt samtycke. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos behörig tillsynsmyndighet.

mer info

 

VI ANVÄNDER COOKIES

Viss information samlas in på den här webbplatsen via cookies och annan spårningsteknik. Du kan hantera dina inställningar för cookies när som helst via vårt verktyg eller din webbläsare.

mer info

 

TREDJEPARTSLÄNKAR

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser, och även objekt eller delar som kontrolleras av tredje part. Vi har inte åtkomst till och kan inte kontrollera de här delarna och vi tar inget ansvar för tredjepartswebbplatser.

mer info

 

SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

Om du har några frågor angående vår användning av personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter får du gärna kontakta vår integritetsavdelning på privacy_europe@vfc.com