Försäljningsvillkor


Försäljningsvillkor

 

Läs igenom följande försäljningsvillkor innan du gör en beställning på den här webbplatsen

 

1. Vad är det här dokumentet? Varför är det viktigt?

De här villkoren för försäljning (”Försäljningsvillkor”) styr ditt köp av de produkter som vi gör reklam för och säljer på den här Webbplatsen (”Produkter”) samt leverans av produkterna i de länder vi levererar till. Med ”Webbplatsen” menas den webbplats som finns på http://www.icebreaker.com/sv-eu/. När du köper något på den här Webbplatsen ber vi dig att bekräfta att du godkänner dessa Försäljningsvillkor. Om du gör det så skapas ett avtal mellan dig och oss, som styrs av de här Försäljningsvillkoren. Därför är det viktigt att du läser igenom dessa Försäljningsvillkor noggrant innan du beställer produkter på den här Webbplatsen (”Beställning”).
Om du har ytterligare frågor kan du se vår sida för Vanliga frågor och svar eller kontakta vår kundtjänst enligt informationen på sidan Kontakta oss.

 

2. Vilka är vi?

I dessa Försäljningsvillkor refererar ”VF”, ”vi”, ”ICEBREAKER” och ”oss” till den som säljer produkterna, det vill säga det företag i VF-koncernen som ansvarar för försäljningen till kunder i det land som du väljer att produkterna ska levereras till. Det företaget är VF Sweden AB, som har sitt registrerade kontor på Marie Hellsvegen 37a-SE-16865 Bromma, Sweden. Om du redan har gjort ett köp kan du även bekräfta vilket företag som anges på ditt betalningskvitto. Vi kan kontaktas så som beskrivs på sidan Kontakta oss, som hanteras av vår kundtjänst. Vår kundtjänst drivs av VF Northern Europe Services ltd, som har sitt registrerade kontor på Park Road East, Calverton, NG14 6GD Nottingham, United Kingdom. ”Du” innebär kunden.

 

3. Är beskrivningarna av produkterna och priserna felfria?

Vi gör vårt bästa för att se till att produktinformationen är korrekt och aktuell. Men vi kan inte garantera att det inte finns några fel i beskrivningarna eller prisangivelserna, eller att produkterna alltid är tillgängliga när du vill beställa dem.

De färger som du ser på din skärm kan också bero på ditt system och dina inställningar så vi kan inte garantera att din skärm visar alla färger korrekt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktinformationen som visas på vår Webbplats, inklusive pris, beskrivning och tillgänglighet. Sådana ändringar påverkar dock inte Beställningar som du redan har fått en Beställningsbekräftelse för via e-post (se nedan).

 

4. Hur gör jag för att köpa något på den här Webbplatsen?

Här beskriver vi alla steg som är nödvändiga för att göra ett köp (i juridiska termer ”att sluta ett köpavtal”) på vår Webbplats. Processen som beskrivs nedan kommer att finnas tillgänglig på följande språk, vilket även beror på vilket lands webbplats du har öppnat: Engelska, franska, tyska, nederländska, svenska.

Du får det slutförda avtalet vid slutet av processen och det finns också tillgängligt för oss – men vi kan inte ändra det vid ett senare tillfälle.

Steg 1: du gör en Beställning
För att slutföra ett köp behöver du först lägga en Beställning på produkten/produkterna. Beställningen måste sedan godkännas av oss.
För att göra en Beställning måste du vara minst 18 år. För att göra en Beställning väljer du först produkterna på Webbplatsen, sedan den leveransmetod du önskar och eventuellt andra tillvalstjänster. Slutligen klickar du på knappen ”BESTÄLL”. Vi tar inte emot beställningar som görs på något annat sätt än enligt vad som beskrivs ovan.

Steg 2: vi bekräftar att Beställningen har tagits emot
När du gör beställningen via Webbplatsen får du automatiskt ett e-postmeddelande som bekräftar att vi har tagit emot din Beställning (”Beställningsbekräftelse”). Beställningsbekräftelsen innehåller fullständiga uppgifter om Beställningen (till exempel antal, produktinformation, priser, din leveransadress, leveranskostnad med mera). Observera att en Beställningsbekräftelse INTE nödvändigtvis innebär att din Beställning godkänns.

Steg 3 (valfritt): förskottsbetalning via en Alternativ betalningsmetod (APM)
Vanligtvis tar vi betalt för en Beställning vid bekräftelsen av att relevanta produkter har skickats (se steg 4 nedan).
Men om du föredrar kan du välja en av våra Alternativa betalningsmetoder för att betala i förskott. Vi tar då betalt vid beställningsbekräftelsen (se steg 2 ovan). Du hittar mer information i våra Betalningsvillkor.

Steg 4: vi bekräftar att produkterna har skickats – avtalet är slutfört!
När vi godkänner din Beställning skickar vi ett e-postmeddelande som bekräftar att alla, eller vissa, av produkterna har skickats (”Leveransbekräftelse”).
När du får Leveransbekräftelsen har din Beställning godkänts av oss och köpavtalet mellan dig och oss avslutas i förhållande till de produkter som har skickats. Avtalet består av: din Beställning, din Beställningsbekräftelse, Leveransbekräftelsen och de aktuella Försäljningsvillkoren. Inga andra villkor gäller.

Leveransbekräftelsen innehåller en kopia som inte går att ändra av de Försäljningsvillkor som gällde när ditt köpavtal slutfördes, för framtida referens.

När Beställningar inte godkänns
Vi gör vårt bästa för att alltid godkänna Beställningar, men i vissa fall kan vi neka Beställningar, till exempel om

  1. du ger oss ofullständig, oriktig eller bedräglig information angående din identitet, din ålder, dina betalningsuppgifter, din faktureringsadress eller din leveransadress
  2. vi upptäcker att det fanns ett fel i informationen på vår Webbplats som rör de produkter som du beställde, till exempel pris eller beskrivning
  3. de produkter som du beställde tyvärr är slut på lagret och inte längre tillgängliga
  4. vi har rimliga skäl att tro att du planerar att sälja vidare produkterna.

Om vi inte kan godkänna din Beställning kontaktar vi dig via e-post så snart som möjligt men i alla händelser inte mer än 30 dagar från att du gjorde din beställning. Om vi inte kan godkänna din Beställning på grund av att produkterna inte längre är tillgängliga eller på grund av ett fel i priset och/eller annan information på vår Webbplats kommer vi att betala tillbaka hela det belopp som du eventuellt redan betalat för de produkterna.

Om du har valt en APM är det möjligt att vi redan tagit betalt när vi upptäcker att produkterna inte är tillgängliga. I sådana fall kontaktar vi dig omedelbart och ger dig en återbetalning.

 

5. Hur kan jag betala för produkterna?

Vi tar emot flera olika betalningsmetoder för köp på den här Webbplatsen. Du hittar en utförlig lista i våra Betalningsvillkor.

 

6. När levereras produkterna? Kan jag spåra min leverans?

Vi erbjuder flera olika leveransalternativ och du kan välja det som passar dina behov bäst. Specifika villkor och olika leveransavgifter kan gälla för de olika leveransalternativen. Du hittar utförlig information i våra Leveransvillkor.

Du kan spåra leveransen av dina produkter genom att klicka på länken ”Spåra min beställning” eller spårningsnumret i e-postmeddelandet med Leveransbekräftelsen. Observera att en sådan länk tar dig till transportbolagets webbplats, som inte kontrolleras av oss.

 

7. Jag vill returnera en produkt som jag köpt här. Hur gör jag?

Vi hoppas så klart att du är nöjd med ditt köp hos ICEBREAKER, men vi förstår att du kan vilja returnera en eller alla produkter som du beställt. Om du inte är nöjd eller bara har ändrat dig kan du returnera produkter inom 30 dagar från att du tagit emot dem (ångerrätt).

Produkter som det är fel på kan du returnera inom 2 år eller eventuellt en längre period som anges i lokal lagstiftning (juridisk garanti för konsumentvaror).

I båda fallen kan du få en återbetalning. Du hittar utförlig information, villkor och instruktioner om hur du returnerar produkter i våra Villkor för returer.

 

8. Vem kan jag ringa till om jag har problem med ett köp eller med en produkt, eller om jag vill framföra ett klagomål? Erbjuder ICEBREAKER kundsupport efter köpet?

Om du har upplevt problem eller vill framföra ett klagomål angående en produkt eller ett köp som du gjort på den här Webbplatsen, eller om du bara behöver assistans efter köpet, kan du kontakta oss enligt beskrivningen på vår sida Kontakta oss. Den sidan hanteras av vår kundtjänst.

 

9. Vad har ICEBREAKER för ansvar om något går fel med ett köp eller en produkt?

Vårt ansvar för skador som orsakats av ringa försumlighet ska, oavsett dess rättsliga grund, begränsas så som följer:(i) vi ansvarar för upp till beloppet för förutsebara skador som är typiska för den här typen av avtal på grund av brott mot väsentliga avtalsenliga förpliktelser; (ii) vi ansvar inte för något annat lätt försumligt brott mot någon annan tillämplig omsorgsplikt.

Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte för obligatorisk lagstadgad ansvarsskyldighet eller ansvarsskyldighet för straffbart orsakade personskador. Sådana ansvarsbegränsningar gäller dessutom inte om och i den utsträckning VF har tagit på sig en specifik garanti. Ovannämnda bestämmelser gäller i enlighet med vår ansvarsskyldighet för meningslösa utgifter.

Hur som helst ska du vidta adekvata åtgärder för att förhindra och minska skador.

Observera också att vi inte kan hållas ansvariga för förseningar eller underlåtenhet att utföra våra skyldigheter enligt dessa Försäljningsvillkor om sådana förseningar och sådan underlåtenhet orsakas av omständigheter bortom vår rimliga kontroll, till exempel naturkatastrofer, krig eller civila oroligheter, strejker, ingripande från myndigheter, underlåtenhet från våra leverantörer eller att du inte ger oss korrekt information eller betalar korrekt. Vi kommer att informera dig om sådana oförutsedda händelser så fort som möjligt efter att de inträffar, och vi kommer att göra vårt bästa för att minska dess inverkan på våra åligganden, i så rimlig grad som möjligt. Om avbrottet fortsätter längre än 2 veckor har du rätt att upphäva Beställningen och få en återbetalning.

Ingenting i dessa Försäljningsvillkor påverkar dina lagstadgade rättigheter som kund, till exempel din ångerrätt eller din rätt till en kostnadsfri garanti mot defekta varor som nämns i klausul 7 ovan, och ingenting i dessa Försäljningsvillkor utesluter eller begränsar någon ansvarsskyldighet från ICEBREAKER som inte får uteslutas eller begränsas enligt tillämpliga lagar.

 

10. Samlas mina personuppgifter in och behandlas på den här Webbplatsen? Varför? Hur?

Genom att lägga en Beställning samtycker du till att vi får lagra, behandla och använda dina personuppgifter i syfte att bearbeta din Beställning. Vi kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.

 

11. Användning av Webbplatsen

Användningen av den här Webbplatsen lyder under vår Webbplats Användningsvillkor.

 

12. Vilken lag är tillämplig? Och vilken domstol är behörig vid eventuella tvister? Har ICEBREAKER någon uppförandekod?

Dessa Försäljningsvillkor styrs på alla sätt av lagarna i leveranslandet som gäller för din Beställning, utan hänsyn till dess regler för lagkonflikter, inklusive utan begränsningar lokal lagstiftning som införlivar direktivet om konsumenträttigheter (2011/83/EU). De behöriga domstolarna i samma land har exklusiv behörighet i fråga om eventuella tvister som uppstår till följd av ett köp gjort på den här Webbplatsen eller på grund av en produkt, förutom där en tvingande bestämmelse enligt tillämplig lag ger rätt att inleda rättsliga förfaranden i kundernas vistelse- eller hemvistsort.