Vad är nästa steg?

The Remarkables,
Queenstown,
Nya Zeeland

Det har tagit oss 21 år att forma vårt företag, och vi
är inte klara än.

Vår transparensrapport är ett resultat av 21 år av hängivet arbete för att bygga ett etiskt och hållbart företag, och även om vi inte är perfekta så är vi stolta över det vi har uppnått.

I den här rapporten kan du ta del av vår resa från hur allting började till där vi befinner oss idag. Vi identifierar förbättringsområden och definierar mål för framtiden.

Tre huvudsakliga förbättringsområden

01

Produkt

02

Miljö

03

Distributionskedja

Produkt

Naturlig prestanda

Vi tror att naturen har ett bättre sätt, och vår produktavdelning söker ständigt efter naturliga alternativ till de syntetfibrer vi använder idag.

Förpackning

icebreaker förbereder sig för närvarande för en omfattande granskning och uppdatering av våra förpackningar fram till 2022. Vi ser det här som en möjlighet att övergå till en cirkulär ekonomimodell för våra förpackningar. Vår målsättning är att använda material som kan brytas ner i naturen, återanvändas eller återvinnas i slutna kretslopp.

Återvinningsprogram&

Vi vill belöna lojala kunder som vill göra skillnad. Vi planerar att erbjuda ett återvinningsprogram för konsumenter som vill lämna in sina icebreaker-produkter för återvinning från och med 2022.

Miljö

MILJÖRIKTLINJER

Alla fabriker vi anlitar kontrolleras så att de uppfyller stränga miljökrav. Samtidigt utvecklar icebreaker egna miljöriktlinjer inklusive benchmarking och oberoende revision för att säkerställa att verksamheterna uppfyller våra specifika krav.& Vi leder hellre än följer efter.

RAPPORT OM HUVUDKONTORENS KOLDIOXIDUTSLÄPP

Vi bedriver miljöprojekt på gräsrotsnivå i alla våra globala huvudkontor, men arbetar nu för att slutföra en rapport om huvudkontorens koldioxidutsläpp för att öka vår förståelse för vår koldioxidpåverkan och definiera mål för att bli bättre.&

UTVÄRDERING AV PRODUKTLIVSCYKELN

Vi vill förstå hur våra produkter påverkar miljön. Vi inleder den här långsiktiga och intensiva processen med en utvärdering av livscykeln på plats på gårdarna i samarbete med NZ Merino för att öka vår förståelse för hur merinofarmar påverkar miljön.&

Distributionskedja

ICEBREAKER GROWERS CLUB

Vi samarbetar långsiktigt med våra uppfödare för att säkra vår tillgång till nyzeeländsk ull. Vi har redan bildat uppfödarföreningen icebreaker Growers Club och erbjuder våra lojala uppfödare i Nya Zeeland tioåriga leverantörsavtal.

”Vi är inte perfekta, men vi är medvetna om våra val och strävar ständigt efter att bli bättre.”

Jeremy Moon, grundare

hållbarheten berör inte bara våra produkter, utan är en del av företagets värderingar och verksamhet.

LÄS VÅR TRANSPARENSRAPPORT
(på engelska)