nature.rewards


Villkor

 

Allmänna villkor för icebreakers Nature.Rewards-program (”Villkor”)

Gäller från den 1 oktober 2019

Medlemskap i icebreakers Nature.Rewards-program (”Programmet”) och tillhörande förmåner tillhandahålls av icebreaker efter eget gottfinnande. icebreaker förbehåller sig rätten att när som helst avsluta, ändra, begränsa eller återta de regler, förmåner och villkor som gäller för deltagande i programmet, utan föregående meddelande. Om programmet upphör kommer poäng som tjänats fram till avslutsdatumet att utfärdas i enlighet med de villkor som gäller vid den tidpunkt då programmet upphör.

icebreaker kan ändra dessa villkor när som helst. Vi publicerar ändringsdatumet tillsammans med de uppdaterade villkoren på vår webbplats. Genom att välja att fortsätta ditt medlemskap efter villkorsändringen godkänner du de uppdaterade villkoren. De uppdateringar av programmet som icebreaker kan göra omfattar, men är inte begränsade till, följande ändringar: (i) höja eller sänka antalet poäng för varje köp eller aktivitet; (ii) höja antalet poäng som krävs för att tjäna en direktförmån och/eller kvalificera sig för en nivå; (iii) sluta erbjuda en direktförmån och/eller nivåförmån; (iv) ändra kraven för att bli medlem; (v) inrätta eller lägga till undantagsdatum då man inte kan tjäna poäng eller använda direktförmåner och/eller nivåförmåner.

Dessa villkor gäller inte när de förbjuds enligt lag.

I händelse av en tvist gällande ägarskapet över ett programkonto, betraktas anmälan som gjord av den rättmätiga innehavaren av den e-postadress som angavs i samband med anmälan. I dessa villkor definieras den ”rättmätiga innehavaren” som den fysiska person som tilldelats den angivna e-postadressen av en internetleverantör, leverantör av onlinetjänster eller annan organisation (t.ex. ett företag, en utbildningsinstitution, etc.) som ansvarar för att tilldela e-postadresser från den domän som är kopplad till den angivna e-postadressen.

Missbruk av programmet, inklusive underlåtelse att iaktta dessa villkor, försäljning eller byte (eller försök till försäljning eller byte) av direktförmåner, nivåförmåner, poäng eller erbjudanden, eller någon annan felaktig framställning av relaterade fakta eller annat uppförande som icebreakers bedömer som olämpligt efter eget gottfinnande kan resultera i avslut av ett medlemskonto eller framtida diskvalificering från deltagande i programmet, förlust av insamlande poäng och förlust av eventuella direktförmåner och nivåförmåner. Vi kan efter eget gottfinnande väcka åtal mot missbruk av programmet i den utsträckning lagen tillåter.

Du kan avsluta ditt Nature.Rewards-medlemskap när som helst genom att skicka e-post till icebreaker kundservice. Om du säger upp ditt medlemskap i Nature.Rewards förlorar du dina intjänade poäng.

Poängen kan inte överlåtas och medlemmars poäng kan inte kombineras eller överföras till någon annan på något sätt, inte heller till en medlems dödsbo, arvtagare eller efterträdare. Intjänade poäng utgör inte medlemmens egendom. Intjänade poäng kan inte överlåtas av en medlem i samband med dödsfall, inom familjen eller på annat sätt.

Genom att delta i programmet friskriver du icebreaker Pure Merino GmbH, dess moderbolag, dotterbolag och anslutna företag samt deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och ombud (”Friskrivna parter”) från all ansvarsskyldighet gällande missbruk eller felaktig användning av poäng, eller användning av andra nivåförmåner och direktförmåner av en annan person än den medlem som kvalificerat sig för nivåförmånerna eller direktförmånerna. Du samtycker även till att friskriva de friskrivna parterna från och mot alla anspråk, skador, förluster, ansvarsskyldighet och andra kostnader (inklusive men inte begränsat till advokatkostnader) i samband med ditt deltagande i programmet, användning av direktförmåner, användning av produkter eller upplevelser kopplade till nivåförmånerna, eller godkännande av dessa villkor.

De friskrivna parterna ger inga garantier eller villkor, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier eller villkor för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål gällande programmet, medlemskap i programmet eller andra produkter eller tjänster relaterade till programmet.

Programmet och dessa villkor styrs och tolkas av lagarna i Tyskland, utan hänvisning till lagkonflikter. Parterna underställer sig domstolarna i Tysklands icke exklusiva jurisdiktion.

icebreaker-logotypen samt andra logotyper och slogans omfattas av icebreakers immateriella rättigheter.

Om du har frågor om programmet eller dessa villkor kan du kontakta icebreaker kundservice.

 

Programmet

Programmet gäller på www.icebreaker.com/en-eu/ för köp gjorda i EUR (") som görs i och levereras till följande valbara länder (”Valbara euroländer”): Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, och Spanien.

Programmet gäller även på www.icebreaker.com/en-ch/ för köp gjorda i schweiziska franc (CHF) som görs i och levereras till följande valbara land (”Valbart CHF-land”): Schweiz.

Programmet gäller inte för köp på www.icebreaker.com/en-eu/ som görs i eller levereras till följande ej valbara länder (”Ej valbara länder”): Tjeckien, Danmark, Sverige och Polen.

Medlemmar som anmäler sig till programmet kan tjäna poäng på köp på www.icebreaker.com/en-eu/ som görs i eller levereras till valbara euroländer eller det valbara CHF-landet.

Du tjänar poäng under varje Nature.Rewards-år. Ett Nature.Rewards-år löper från den 1 oktober till den 30 september.

 

Valbarhet

En medlem måste vara minst 18 år för att delta i programmet. Anställda på icebreaker Ltd eller på något av dess dotterbolag eller samarbetsföretag, och/eller personer som får rabatterade eller kostnadsfria produkter för att representera varumärket icebreaker är inte valbara.

 

Anmälan till programmet

En medlem kan anmäla sig till programmet online på www.icebreaker.com/en-eu/ genom att skapa ett konto. Användare ansvarar för att uppge en korrekt e-postadress så att de kan börja tjäna poäng och förmåner. Det innebär att varje medlem ansvarar för att de angivna personuppgifterna, inklusive e-postadressen, är korrekta och aktuella. Medlemmar kan uppdatera sina personuppgifter online på www.icebreaker.com/en/account, genom att skicka e-post till icebreaker kundservice. Medlemmar kan när som helst avsluta sitt medlemskap genom att skriva till icebreaker kundservice.

Medlemmar kan gå med i programmet när som helst mellan den 1 oktober och den 30 september. Ju tidigare medlemmarna går med i programmet, desto längre tid har de på sig att samla poäng och dra nytta av sina förmåner.

När en medlem anmäler sig till programmet inom valbara euroländer kommer medlemskapet endast att vara kopplat till de valbara euroländerna. Medlemmen kan därmed inte tjäna poäng för aktiviteter (t.ex. köp) som utförs utanför de valbara euroländerna på www.icebreaker.com/en-eu/.

På samma sätt gäller att när en medlem anmäler sig till programmet inom det valbara CHF-landet kommer medlemskapet endast att vara kopplat till det valbara CHF-landet. Medlemmen kan därmed inte tjäna poäng för aktiviteter (t.ex. köp) som utförs utanför det valbara CHF-landet på www.icebreaker.com/en-eu/.

 

Tjäna poäng

Man kan tjäna och ackumulera poäng under Nature.Rewards-året. Medlemmar får femtio (50) poäng när de skapar ett konto på www.icebreaker.com/en-eu/ och anmäler sig till programmet. Medlemmar som handlar på www.icebreaker.com/en-eu/ får tio (10) poäng för varje 1 € (eller CHF1) de spenderar på valbara produkter till ordinarie pris och fem (5) poäng för varje 1 € (eller CHF1) de spenderar på valbara produkter till rabatterat pris. Endast köp på www.icebreaker.com/en-eu/ gjorda i och levererade till valbara euroländer eller det valbara CHF-landet kvalificerar till intjänande av poäng. Poäng intjänade i valbara euroländer kan inte kombineras med poäng intjänade i det valbara CHF-landet och vice versa.

Det tar ett tag från det att du gör ett köp till dess att dina poäng sätts in på ditt konto. Under den perioden visas statusen som ”väntande”. Om du returnerar produkter dras eventuella intjänade poäng av för de produkterna. När poängen har bekräftats och krediterats kommer statusen att visas som ”godkänd”.

Köp gjorda med hjälp av andra rabatter (t.ex. Greesy Deals) och/eller gjorda under en kampanjperiod kommer inte att omvandlas till poäng om detta inte anges uttryckligen. Intjänade poäng används med enda syfte att avgöra vilken medlemsnivå en medlem uppnår under ett Nature.Rewards-år, och kan inte omvandlas till kontanter eller lösas in mot förmåner. Alla poäng som tjänas in under ett Nature.Rewards-år ackumuleras t.o.m. den 30 september 2019. Den 1 oktober 2019 återställs de intjänade poängen till noll (0).

Om en medlem har gått med i programmet under Nature.Rewards föregående år mellan den 1 oktober 2018 och 30 september 2019, återställs medlemmens intjänade poäng mellan denna tidsperiod till noll (0). Medlemmen kan åter börja tjäna poäng i det nya Nature.Rewards-året mellan den 1 oktober 2019 och 30 september 2020.

 

Medlemsnivåer

Nivåerna är kopplade till hur många poäng du tjänar under ett Nature.Rewards-år. Varje nivå berättigar till vissa förmåner. Du börjar med noll (0) poäng på Nivå 0 när du blir medlem. Sedan fortsätter du successivt till högre nivåer i takt med att du tjänar poäng under Nature.Rewards-året, som slutar den 30 september 2019. Medlemmar som uppnår nivåerna Sökare, Äventyrare eller Naturbegåvning ligger kvar på den nivån i upp till två (2) Nature.Rewards-år. Om du till exempel uppnår nivån Äventyrare den 1 september 2019, så kan du dra nytta av de förmåner som motsvarar nivån Äventyrare från den 30 september 2019 (slutet av Nature.Rewards-år 1) till den 30 september 2020 (slutet av Nature.Rewards-år 2).

Om medlemmen har gått med i programmet under Nature.Rewards föregående år mellan den 1 oktober 2018 och 30 september 2019, och har uppnått en viss nivå, ligger medlemmen kvar på minimigränsen inom den nivån till och med den 30 mars 2020 såvida inte medlemmen tjänar tillräckligt med poäng mellan den 1 oktober 2019 och 30 september 2020 för att nå nästa nivå.

 

Förmåner

Om inget annat anges skickas förmånerna i första hand via e-post till den e-postadress som angavs i samband med registreringen för programmet.

Förmåner i form av rabattkuponger kan användas för köp på webbplatsen www.icebreaker.com/en-eu/ och gäller fram till respektive kupongs utgångsdatum.

Hela rabattkupongens värde måste användas för en och samma beställning. Det går inte att använda en del av rabattkupongens värde, fördela värdet över flera beställningar eller spara en del av värdet till framtida beställningar.

Om någon eller samtliga artiklar som köpts med en rabattkupong returneras, återbetalas endast det faktiska betalade beloppet med det ursprungliga betalsättet.

Om en beställning innehåller mer än en artikel, dras den tillämpade rabattens totala värde av proportionerligt från samtliga artiklar i beställningen. Det innebär att när en beställning returneras delvis, så motsvarar det återbetalade beloppet de returnerade artiklarnas ordinarie pris minus den proportionerliga rabatten som tillämpats på de returnerade artiklarna.

De använda rabattkupongerna återbetalas inte, och deras värde går därmed förlorat.

Fler än en (1) kupongkod kan användas vid ett och samma köp, så länge varornas totala ordervärde är minst 5 € när du angivit samtliga rabattkoder.

 

Integritets- och e-postpolicy

Genom att gå med i programmet samtycker du till att få e-postmeddelanden om programmet från icebreaker. Meddelandena kan innehålla information om poäng, nivå, direktförmåner, nivåförmåner, programuppdateringar och annat relaterat material efter icebreakers eget gottfinnande. Medlemmar kan inte tacka nej till sådan programinformation, men de kan avsluta sitt medlemskap på det sätt som beskrivs i villkoren. I samband med anmälan till programmet kan medlemmar även välja att få e-posterbjudanden och nyheter från icebreaker. Medlemmar kan avsluta sin prenumeration på icebreakers e-posterbjudanden när som helst via länken ”avsluta prenumeration” i e-postmeddelandena. Genom att anmäla dig till programmet samtycker du till att vi samlar in, använder och avslöjar dina personuppgifter i enlighet med icebreakers integritetspolicy.