Ställ en fråga

Vill du veta en hemlighet?
Det finns ingen.
Filtrera frågorna för att hitta ditt svar.

Filtrera efter

Fråga

Vilka är företagets grundvärderingar?”

Läs svaret

Fråga

Hur kan ni vara säkra på att er ull kommer från djur som behandlas väl?”

Läs svaret

Fråga

Vilka åtgärder vidtar ni för att garantera att fårens behov av betesmark uppfylls samtidigt som det naturliga ekosystemet i varje region skyddas?”

Läs svaret

Fråga

Vilka typer av fårhundar arbetar på era uppfödarstationer?”

Läs svaret

Fråga

Vem tillverkar mina icebreaker-produkter? Hur ser deras arbetsförhållanden ut? Får de en rättvis lön? Är alla arbetare vuxna? Vad gör icebreaker för att garantera det?”

Läs svaret

Fråga

Kommer vi någonsin att kunna följa distributionskedjan från fårfarm till färdigt plagg? Det vore fantastiskt att kunna se var ullen från ett visst plagg kommer ifrån och vilka fabriker som deltagit i tillverkningen.”

Läs svaret

Fråga

Vad kommer att förändras i den interna företagskulturen nu när icebreaker inte längre är ett Nya Zeeland-ägt företag?”

Läs svaret

Sarah,
Auckland

Rapporten är jättebra, men varför tillverkas produkterna i Kina och inte i Nya Zeeland?”

Läs svaret

Erin,
Christchurch

Varför använder icebreaker ibland syntetmaterial?”

Läs svaret

Joost,
Amsterdam

Jag älskar icebreaker och jag vet att ni älskar naturen, men vad gör ni egentligen för att värna om miljön?”

Läs svaret

Dominic,
Hongkong

Hur garanterar ni arbetarnas rättigheter?”

Läs svaret

Joe,
Storbritannien

Vad skiljer er från resten av branschen?”

Läs svaret

Matt,
London

”HAR DU ETT FAVORITFÅR?”

Läs svaret

Tom,
Los Angeles

Vad innebär entreprenörskap för dig?”

Läs svaret

Fråga

Vilka är företagets grundvärderingar?”

”Icebreaker utforskar förhållandet mellan människor och naturen. Naturen är vår hjälte. Vårt syfte är att erbjuda våra kunder ett naturligt alternativ till syntetmaterial och att leda friluftsbranschen i riktning mot hållbara lösningar. Våra tre grundprinciper är anpassning (förmågan att anpassa sig efter förändrade miljöförhållanden), symbios (levande varelser samarbetar för sitt gemensamma bästa) och hållbarhet. Mer information om våra värderingar och principer hittar du här.

Fråga

Hur kan ni vara säkra på att er ull kommer från djur som behandlas väl?”

”Vi har ett nära samarbete med våra merinouppfödare, och affärsrelationerna kan ibland pågå i 20 år. På så sätt kan vi vara säkra på att vi samarbetar med några av de bästa merinouppfödarna i världen. Uppfödare som delar våra värderingar gällande hållbar, etiskt producerad merinoull. icebreaker köper sin ull från ZQ Merino-programmet. Programmet har utvecklats för att förse kunderna med en garanti om att standarderna vad gäller produkternas kvalitet, djurens hälsa och välbefinnande samt miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter uppfylls och ger ytterligare garantier tack vare externa granskningar av gårdarna. icebreakers uppfödare underställer sig stränga krav vad gäller djurens skötsel, vilka även omfattar de fårhundar som arbetar på stationerna.

Fråga

Vilka åtgärder vidtar ni för att garantera att fårens behov av betesmark uppfylls samtidigt som det naturliga ekosystemet i varje region skyddas?”

”Vi köper in vår etiskt producerade ull genom ZQ Merino-programmet, som genomför oberoende kontroller och sätter upp regler för bästa praxis gällande miljö och hållbarhet. Fåren betar i några av världens vackraste och mest avlägsna gräsmarker och går fria hela året. Varje farm har en diversifierad geografi och ligger i ett större regionalt ekosystem. Därför är miljöarbetet individuellt anpassat efter varje farm. Alla våra uppfödare måste göra upp och följa en miljöplan som fokuserar på att skydda landskapet. Många uppfödare har flera generationers erfarenhet och tar hänsyn till sina egendomars unika miljösystem. Markerna skyddas dessutom av lokal lagstiftning gällande förvaltningen av naturliga mark-, luft- och vattenresurser.

Fråga

Vilka typer av fårhundar arbetar på era uppfödarstationer?”

”Det är framför allt två typer av hundar som används på fårfarmar i Nya Zeeland: huntaway och heading. Huntaway-hunden är en nyzeeländsk hundras som används för uppgifter som har med fårskötseln att göra, till exempel att flytta fårflocken in och ut ur fårhagarna under klippningssäsongen. Den andra hundrasen kallas heading-hund och har avlats fram från border collien. De placerar sig runt fåren för att flytta dem i olika riktningar. På Nya Zeeland finns inga rovdjur som rävar och vargar, så vi använder inte hundarna för att ”skydda” fåren, utan endast för att sköta och flytta dem.

Fråga

Vem tillverkar mina icebreaker-produkter? Hur ser deras arbetsförhållanden ut? Får de en rättvis lön? Är alla arbetare vuxna? Vad gör icebreaker för att garantera det?”

”Bra frågor, och det här är något som är mycket viktigt för oss. Vi är väldigt noga med administrationen av våra distributionskedjor. Det innebär bland annat att vi har stränga instegskrav för våra leverantörer och att vi beställer externa kontroller som ser till att nya leverantörer uppfyller de etiska kraven. Alla våra leverantörer måste godkänna vår uppförandekod som bland annat innehåller vår policy för mänskliga rättigheter och bygger på ILO-deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Om du vill veta mer ger vi en fullständig beskrivning av vår strategi i vår första transparensrapport från 2017, som du kan ladda ner från vår webbplats.

Fråga

Kommer vi någonsin att kunna följa distributionskedjan från fårfarm till färdigt plagg? Det vore fantastiskt att kunna se var ullen från ett visst plagg kommer ifrån och vilka fabriker som deltagit i tillverkningen.”

”För närvarande kan vi spåra alla delar av våra produkter från fibrer till färdiga plagg i varje steg av vår distributionskedja. Varje steg i tillverkningen har sin egen uppsättning kvalitets- och efterlevnadskontroller. Svårigheten med att spåra ett visst plagg hela vägen tillbaka till en specifik fårstation är att under ullberedningsprocessen blandas ull från flera olika stationer innan den tvättas, kardas och kammas. Det görs för att se till att alla slutprodukter får samma kvalitet, prestanda och utseende.

Fråga

Vad kommer att förändras i den interna företagskulturen nu när icebreaker inte längre är ett Nya Zeeland-ägt företag?”

”I april 2018 förvärvades icebreaker av VF Corporation eftersom de tror på vår produkt och vårt etiska ställningstagande. Vårt partnerskap med VF förser oss med världens största plattform för att berätta vår historia, få tillgång till nya marknader och nå nya kunder snabbare. Det här är en unik möjlighet för vårt globala varumärke och för våra leverantörer av ull att sprida kunskap bland fler konsumenter om fördelarna med hållbart producerad och etiskt inköpt merinoull. icebreaker bygger på principerna om hållbarhet och spårbarhet. Vi vill vara globala ledare inom transparens och inspirera andra företag till att göra samma sak. Vi kommer att fortsätta leta efter möjligheter att engagera oss i och samarbeta med VF Corporation och resten av branschen.

Sarah, Auckland

”RAPPORTEN ÄR JÄTTEBRA, MEN VARFÖR TILLVERKAS PRODUKTERNA I KINA OCH INTE I NYA ZEELAND?”

Jeremy Moon, grundare

”Rapporten är jättebra, men varför tillverkas produkterna i Kina och inte i Nya Zeeland?” I början tillverkade vi våra produkter i Nya Zeeland, men eftersom vi är ett globalt varumärke har vi behov av en större tillverkningskapacitet. Vi är inget klädtillverkningsföretag egentligen, vi är bara väldigt bra på att framställa fibrerna. Så 2002 åkte jag runt i världen för att leta efter den bästa platsen för tillverkning. Det vi var ute efter var de renaste teknologierna och de mest innovativa partnerna. Jag reste runt i hela världen. Jag besökte Nordamerika och olika platser i Europa och Asien, och det visade sig att de bästa teknologierna fanns i Kina. När man tittar på vår distributionskedja hittar man ett franskt företag i Kina, ett tyskt företag i Kina och ett japanskt–kinesiskt samriskföretag i Kina. Det är mer som ett Förenta nationerna. Och något jag har lärt mig är att det viktiga är hur saker tillverkas, inte var de tillverkas. Våra partner är långsiktiga, betrodda partner. Alla de fantastiska teknologierna och de nya användningsområdena för merino som vi upptäckt är ett resultat av det beslutet. Så jag är väldigt stolt över det och jag står för det, även om det var ett tufft beslut.

Erin, Christchurch

”VARFÖR ANVÄNDER ICEBREAKER IBLAND SYNTETMATERIAL?”

Jeremy Moon, grundare

”Varför använder icebreaker ibland syntetmaterial?” Det kan kännas som en kompromiss, eller hur? Vår affärsidé bygger på naturlig prestanda, men några av våra material, till exempel de som används till underkläder, innehåller en liten andel lycra. Jag ser på syntetfibrerna som en struktur, ett skelett, och vi använder dem bara för att framhäva merinoullens naturliga prestanda. Den här t-shirten innehåller till exempel fina nylontrådar som merinoullen lindas runt. Det innebär att jag får alla merinoullens fördelar mot huden, men tack vare nylontrådarna är materialet nu nästan tre gånger starkare. Så visst är det en kompromiss. Materialet är inte lika naturligt, men det håller två till tre gånger längre. Vi brukar gå igenom våra kläder och tänka: ”Kan vi göra dem bättre genom att lägga till en liten mängd syntetmaterial?” Om det är vad som krävs för att skapa de bästa materialen så är vi okej med det.

Joost, Amsterdam

”JAG ÄLSKAR ICEBREAKER OCH JAG VET ATT NI ÄLSKAR NATUREN, MEN VAD GÖR NI EGENTLIGEN FÖR ATT VÄRNA OM MILJÖN?”

Jeremy Moon, grundare

Här har vi en lite annorlunda inställning än resten av friluftsbranschen. Det traditionella sättet är att tillverka lager på lager-system av syntetmaterial, och sedan skänka en del av intäkterna till miljöprojekt. Vi tänker helt annorlunda, och satsar på att minimera miljöpåverkan redan från början. Plast finns ju överallt. Det är sådana mängder, och man kan läsa om hur syntetmaterialen släpper ifrån sig mikrofibrer när de tvättas som hamnar i vattendragen och slutligen i havslevande djur. Så att reducera mängden syntetmaterial i våra liv är ett väldigt bra sätt att börja minska vår miljöpåverkan. Det handlar inte bara om kläder. Vår filosofi är att naturen har alla svaren, och vi vill förstå dem och använda dem till naturliga lösningar. Vi försöker inte bara tillverka naturliga produkter, utan även påverka våra kunders liv, ha en positiv inverkan på miljöarbetet inom branschen, visa att det finns naturbaserade lösningar, minska vårt beroende av petroleum och därmed minska de negativa konsekvenserna av petrokemiska ämnen som vi först nu börjat bli medvetna om; inte bara för våra kroppar, utan även för vattendragen och miljön. Så vi har en helhetssyn. Vi stödjer och sponsrar olika syften, men framförallt försöker vi angripa orsakerna bakom påverkan på människor och miljö.

Joe, Storbritannien

”VAD SKILJER ER FRÅN RESTEN AV BRANSCHEN?”

Jeremy Moon, grundare

Det är en väldigt bra fråga. Låt oss titta på hur den traditionella friluftsbranschen fungerar. Man köper syntetmaterial, tillverkar syntetiska lager på lager-system, och skänker sedan en del av intäkterna till miljöprojekt. Men det leder bara till mer syntetmaterial och att världen fylls av plast. Vi har en helt annan inställning. Varför ska vi omge oss med plast? Det är för att det inte finns tillräckligt med alternativ. Vi har en passion för att skapa naturliga alternativ till syntetmaterial och att lära oss av naturen. Vad gäller vår merinofiber så undertecknar vi långsiktiga avtal på upp till tio år för att säkerställa en miljövänlig, hållbar och lönsam verksamhet för våra uppfödare, och att följa materialet varje steg på vägen gör en enorm skillnad för miljön och för distributionskedjans transparens. Tack vare att vårt produktsortiment består till 85 procent av ren merinoull, så har våra slutprodukter en mycket mindre påverkan på vattendragen. Numera finns det bevis för att varje gång syntetmaterial tvättas, så släpper de ifrån sig mikrofibrer som hamnar i vattendragen och påverkar havslevande djur. Så för att vi ska kunna ha en riktigt positiv påverkan på miljön måste vår idé om naturliga alternativ till syntetmaterial få fotfäste. Och det gäller inte bara kläder, utan även möbler och andra saker som vi omger oss med. Det är det som är vår passion, att uppmuntra människor att tänka och bete sig annorlunda. Tillsammans kan vi göra en enorm positiv skillnad för miljön.

Matt, London

”HAR DU ETT FAVORITFÅR?”

Jeremy Moon, grundare

Ja, det finns ett får på Mt Nicholas Station som jag är väldigt förtjust i. Han heter Bevan och är 11 år. Han kommer ofta springandes till mig, och jag brukar ge honom en specialmåltid. Han talar sex språk, vilket är ovanligt för ett får, för de talar oftast bara ett eller högst två. Så jag tänker alltid på Bevan när jag får sådana frågor.

Tom, Los Angeles

”VAD INNEBÄR ENTREPRENÖRSKAP FÖR DIG?”

Jeremy Moon, grundare

För det första tog det mig tre år att lära mig uttala ordet. Jag hade aldrig hört talas om det. När jag startade icebreaker handlade det mest om att lita på min instinkt och intuition och att följa mina drömmar, och samtidigt att balansera drömmandet och visionen med att öka mina kunskaper på området. Vem skulle jag lära mig från? Jag hade ingen bakgrund i textilbranschen. Jag tog examen i kulturantropologi och arbetade som forskare. Men sedan hittade jag människor som kunde hjälpa mig, och det lärde mig att om man har en stark tro på något så kan man åstadkomma vad som helst, och det finns så många människor runt omkring oss som vill hjälpa till. Så om du har en idé ska du skriva ner den, bygga vidare på den och be om hjälp. Du kommer att bli förvånad över hur mycket du kan uppnå.

Dominic, Hong Kong

”HUR GARANTERAR NI ARBETARNAS RÄTTIGHETER?”

Greg Smith, vd

När det gäller mänskliga rättigheter, särskilt i fabrikerna, har vi en mänskliga rättigheter-policy som är en del av processen när vi anlitar företag. Det innebär att vi granskar alla fabriker vi samarbetar med utifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att förstå att när vi ingår partnerskap så letar vi efter ett fåtal djupgående och långsiktiga affärsrelationer. Anledningen till att vi har samarbetat med många fabriker i över ett årtionde och fortsätter att arbeta med dem är att de erbjuder de bästa arbetsvillkoren för alla som jobbar där.

Fyll i ett onlineformulär.

Hållbarheten berör inte bara våra produkter, utan är en del av företagets värderingar och verksamhet.

Läs vår transparensrapport