Glen Orkney Station

Simon Harvey,
Glen ORkney STATION

Hemvisten för Lynda, Simon och Tom Harvey

GRUNDAD

1907

HEKTAR

1930

PLATS

41°S/173°E

MERINOFÅR

5000

BOSKAP

250

HUR KOM DET SIG ATT NI BÖRJADE ARBETA MED ICEBREAKER? VARFÖR ARBETAR NI FORTFARANDE MED VARUMÄRKET IDAG?

Vi har arbetat med icebreaker i 17 år eftersom de har ett genuint intresse för filosofin ”triple bottom line”. Som konsumenter blir vi så mycket mer medvetna om vad vi äter och vad vi har på oss. icebreaker går verkligen i spetsen när det gäller hållbar klädproduktion, vilket överensstämmer med våra affärsmetoder.

VARFÖR TYCKER NI OM ATT FÖDA UPP MERINOFÅR FÖR KLÄDPRODUKTION?

Modebranschen måste ändra sättet att bedriva sin verksamhet. Det är inte hållbart för människor att slänga överskottet av kläder varje år. Konsumenter behöver kvalitetsplagg som i slutet av sin livslängd kan komposteras. Vi föder upp får med den etiska grundsynen i åtanke och tror att merinoull är en del av lösningen.

HUR SKYDDAR NI MARKEN FÖR FRAMTIDA GENERATIONER?

Vi alla ser marken som något vi lånar. Vi vill kunna producera denna underbara, biologiskt nedbrytbara fiber som vi har en sådan passion för, men vi vill inte tränga undan allt annat som var här före oss. Vi vill kunna föda upp sida vid sida med detta.

Vi har lärt oss mycket genom åren om att inte ha för många djur och hur man hanterar bete för att tillåta regenerering av marken. Vi arbetar ständigt med att bevara matjord, organiskt ämne och koldioxid i jorden.

”Vi alla ser marken som något vi lånar. Vi vill kunna producera denna underbara, biologiskt nedbrytbara produkt som vi har en sådan passion för, men vi vill inte tränga undan allt annat som var här före oss.”

HUR ARBETAR NI FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN PÅ ER UPPFÖDNINGSSTATION?

Biologisk mångfald är grunden för livet på jorden. På vår bondgård är det träden och fåglarna och insekterna som tillhandahåller en hälsosammare miljö för våra får att beta på och det måste i slutändan leda till en bättre produkt. Vi lägger även ner mycket arbete på att plantera inhemska växter, inhägna vattenvägar, rensa ogräs och skydda mot rovdjur. Vi har en mängd korimako- och rhipidurafåglar, och tuifågeln har nyligen kommit tillbaka. Inhemska fåglar är en speciell del av regenereringen.

VARFÖR HAR NI NYLIGEN SKAPAT EN KOLSÄNKA?

Vi har planterat en liten skog som fungerar som en kolsänka för att kompensera det vi gör på gården. Den är strategiskt placerad för att även ge skydd åt merinofåren. Med kolsänkan kan vår egendom kompensera för utsläpp på kort sikt medan vi försöker att utarbeta bättre lösningar för att kompensera metanutsläpp på lång sikt.

VAD BETYDER NATUREN FÖR ER? HUR TAR NI STEGET TILLBAKA TILL NATUREN?

För mig innebär steget tillbaka till naturen att alltid överväga på nytt vad vi har gjort historiskt sätt och ställa frågan – är detta hållbart? Finns det ett bättre sätt att göra det på? Kan vi hitta en lösning som är plastfri? Det handlar om att ta till sig hela denna cykliska filosofi på ett bättre sätt.

Lynda, Simon och Tom Harvey
Glen Orkney Station

Hållbarheten berör inte bara våra produkter, utan är en del av företagets värderingar och verksamhet.

LÄS VÅR TRANSPARENSRAPPORT
(på engelska)