Villkor för Social Media Giveaway


Officiella regler

 

INGET KÖPTVÅNG.

Sponsor: Icebreaker Limited,130-132 Ponsonby Rd, Auckland, Nya Zeeland

Öppen endast för lagliga invånare i de länder där sponsorn levererar sina produkter, för personer som är 18 år eller äldre och som följer icebreaker’s Instagram-konto @icebreakernz.

Anställda hos sponsorn, dess agenturer eller någon enhet som är involverad i produktutvecklingen, produktionen eller administrationen av tävlingen är inte berättigade att delta eller att vinna priset. Tävlingen är ogiltig där det är förbjudet enligt lag.

**TÄVLINGSSCHEMA:

Tävlingen börjar när sponsorns inlägg är live och synligt på Instagram. Tävlingen avslutas vid den tid som anges i inlägget. Vinnare dras inom 48 timmar efter att tävlingen avslutats.

**SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT MEDVERKA.

Följ dessa steg:

 1. Följ @icebreakernz på Instagram från ditt personliga Instagram-konto
 2. Gilla Tävlingsinlägget
 3. Följ ytterligare instruktioner som anges i tävlingsinlägget, som bland annat kan inkludera
  • Att skicka ett skriftligt svar i kommentarerna
  • Att tagga en vän
  • Att dela innehåll på ditt Instagram-flöde eller via stories
  • Att skicka in en bild/video
  • Att följa Instagram-kontot för ett partnermärke

Alla bidrag måste senast vara mottagna klockan 17:00 GMT innan tävlingen stänger.

**BEGRÄNSNINGAR FÖR TÄVLINGEN.

Bidrag blir automatiskt sponsorns egendom. Genom att skicka in ett bidrag ger du sponsorn en icke-exklusiv, oåterkallelig, evig, världsomfattande, royaltyfri, överförbar, underlicensierbar rättighet och licens att använda, visa, återpublicera och på annat sätt utnyttja posten (inklusive foto eller video) i alla media, utan kompensation eller vidare underrättelse. Du kan skicka in så många bidrag som du vill. Varje bidrag ska vara unikt (till exempel så behöver du tagga olika vänner i varje kommentar, eller ge olika tips i varje kommentar). Sponsorn och dess agenturer ansvarar inte för sena, förlorade, ofullständiga, oläsliga/förvrängda, oåtkomliga, skadade eller felriktade poster, vilka alla är ogiltiga. Sponsorn är inte heller ansvarig för (a) programmering, elektronisk, teknisk, telefonisk, nätverks eller annat fel som på något sätt påverkar eller stör tävlingens drift (inklusive mottagande av bidrag/foton eller videor) eller icebreakers webbplats eller (b) alla mekaniska, programmerings-, typografiska, utskrifts- eller andra fel som på något sätt påverkar en Tävlings-epostinbjudan.

**INNEHÅLLSBEGRÄNSNINGAR.

Inträdet kommer också att betraktas som ogiltigt och kommer att diskvalificeras om sponsorn anser att innehållet är olämpligt för publicering. Detta gäller även om det förespråkar alkohol-/droganvändning, våld eller olagligt beteende, om det kränker icebreakers varumärke eller tredje parts rättigheter (detta inkluderar personer som identifierats eller avbildats i produktgranskningen/foto/video och om det kränker fotografen eller videografen [om detta inte är du]).

**BESTÄMNING AV VINNARE.

Inom 48 timmar efter tävlingens stängning väljer icebreaker en vinnare baserat på sponsorns valda kriterier. Kriterierna kommer att avslöjas i tävlingsinlägget.

Den potentiella vinnaren kommer att kontaktas via ett direktmeddelande i Instagram. Vinnaren kan också behöva underteckna och returnera en bekräftelse, en ansvarsfrigörelse och en publiceringsfrisläppande (om lagen kräver detta) och/eller dokument som bekräftar/verkar för sponsors äganderätt i posten (kanske som inkluderar behörigheter från tredje part). Om vinnaren inte kan kontaktas av någon anledning, är fast besluten av att inte vara berättigad eller som inte överensstämmer med dessa officiella regler, förverkas priset och en alternativ vinnare väljs bland alla återstående berättigade bidrag som mottagits. Genom att delta godkänner deltagarna dessa officiella regler och beslut från sponsor och dess byråer, som är slutgiltiga och bindande i alla avseenden.

**PRIS (1):

Priser kommer att specificeras i relevant tävlingsinlägg och kan vara antingen:

 1. A) Ett presentkort hos icebreaker, som avslöjas i tävlingsinlägget och som kan lösas in online på www.icebreaker.com eller hos icebreakers fysiska butiker. Användning av e-presentkort är föremål för de villkor som anges där. Priset kan inte överföras. Inget prisutbyte är tillåtet. Tillämpliga skatter på priset (om sådana finns) och ospecificerade utgifter relaterade till godkännande/användning av priset är enbart vinnarens ansvar.
 2. B) En eller flera specifika icebreaker produkter kommer att avslöjas i tävlingsinlägget. Produkter är beroende av tillgänglighet och kan ersättas med en annan produkt med samma värde, om så krävs. Inget annan utbyte av priset är tillåtet.

**VILLKOR FÖR DELTAGANDE.

Genom att acceptera tävlingspriset, där det är lagligt, accepterar vinnaren att använda sitt namn, Instagram-konto och bild (om tillämpligt) för reklam/reklamändamål av Sponsorn och dess utsedda utan ytterligare kompensation och underrättelse. Genom sitt deltagande godkänner deltagaren att hålla sponsorn, dess moderbolag, dotterbolag och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och agenter från allt ansvar som uppstått till följd av tävlingen eller godtagande, mottagande eller användning/missbruk av priset. Om tävlingen inte kan genomföras som ursprungligen planerat på grund av någon orsak som ligger utanför sponsors kontroll (t.ex. datavirus eller bedrägeri), kan sponsorn avbryta/ändra tävlingen och välja vinnaren bland alla berättigade bidrag/produktrecensioner som mottagits före/eller efter åtgärder vidtagna av sponsorn eller på annat sätt bestämts av Sponsor som rättvist, lämpligt och konsekvent med dessa officiella regler; Sponsorn kommer att meddela alla registrerade deltagare om sådan åtgärd via en kommentar till tävlingsinlägget. Någon form av manipulering med tävlingen, tävlingsinlägg, icebreakers webbplats eller sociala mediekonton, brott mot dessa officiella regler eller försök att bedra sponsor kommer att resultera i diskvalificering, eller andra åtgärder. Sponsors underlåtenhet att tillämpa någon bestämmelse i dessa regler är INTE ett avstående från sådan bestämmelse. Varje tvist eller anspråk angående tävlingen kommer att hanterasindividuellt (INTE som en del av en grupp) och regleras av lagen i ditt hemland utan att ge verkan till principer om lagkonflikt som kan ge tillämpning av lagen i en annan jurisdiktion och parterna är båda överens om att lägga fram till domstolen i det land där du bor.

**VINNARLISTA.

För vinnarens namn (endast namn på Instagram-konto), skicka ett direktmeddelande på Instagram till @icebreakernz med rubriken "INSTAGRAM GIVEAWAY VINNARE".

De officiella reglerna gäller för specifika tävlingar som emellanåt genomförs av Icebreaker på Instagram och skall läsas tillsammans med de specifika tävlingsvillkor som anges i tävlingsinlägget. I den mån det är inkonsekvens mellan dessa officiella regler och de specifika reglerna för tävlingen i innehållsposten, gäller dessa specifika regler.