nature.rewards


Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van het Nature.Rewards-programma van icebreaker ("Voorwaarden")

Geldig per 1 oktober 2019

Deelname aan het Nature.Rewards-programma van icebreaker ("het Programma") en alle voordelen worden aangeboden door icebreaker, die te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving het recht behoudt om regels, reglementen, voordelen of voorwaarden met betrekking tot deelname aan "het programma" te beëindigen, wijzigen, beperken, aan te passen of annuleren. In geval van annulering worden de punten die tot die datum zijn verdiend toegekend in overeenstemming met de "Voorwaarden" tot het moment meteen vóór de annulering.

icebreaker mag deze "Voorwaarden" te allen tijde wijzigen of aanpassen. We publiceren de revisiedatum bij de bijgewerkte "Voorwaarden" op onze website. Als je er na een wijziging aan de "Voorwaarden" voor kiest deelnemer van het programma te blijven, geef je aan dat je instemt met de bijgewerkte "Voorwaarden". De revisies die icebreaker uitvoert op "het Programma" kunnen bevatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende wijzigingen: (i) het verlagen of verhogen van het aantal punten voor aankopen en activiteiten; (ii) het verhogen van het aantal punten dat nodig is om een Instant-beloning te verdienen en/of in aanmerking te komen voor een hoger niveau; (iii) het niet langer toekennen van Instant-beloningen en/of Niveau-beloningen; (iv) het wijzigen van de manier om aan het programma deel te nemen; (v) het instellen of toevoegen van verloopdatums voor het verdienen van punten of het gebruiken van Instant-beloningen en/of Niveau-beloningen.

Deze "Voorwaarden" kunnen nietig worden verklaard indien deze wettelijk verboden zijn.

In het geval van een geschil over het eigendom van een account dat is aangesloten bij "het Programma", zal worden verklaard dat de registratie is gemaakt door de bevoegde accounthouder van het ingediende e-mailadres ten tijde van de registratie. In het kader van deze "Voorwaarden" is de "bevoegde accounthouder" de natuurlijke persoon die hoort bij het ingediende e-mailadres dat is afgegeven door een internetprovider, online serviceprovider of andere organisatie (bijv. bedrijf, onderwijsinstelling, enz.) die verantwoordelijk is voor de toekenning van e-mailadressen voor het domein waartoe het ingediende e-mailadres behoort.

Misbruik van "het Programma", met inbegrip van het niet naleven van deze "Voorwaarden", de verkoop of ruil (of de poging tot verkoop of ruil) van Instant-beloningen, Niveau-beloningen, punten of promotionele aanbiedingen en het verdraaien van feiten die daarop betrekking hebben, of ander ongeoorloofd gedrag zoals bepaald door icebreaker, kan leiden tot de annulering van het account van de deelnemer en de toekomstige diskwalificatie van deelname aan "het Programma", verlies van alle verzamelde punten en het annuleren van alle Instant-beloningen en Niveau-beloningen. We kunnen naar eigen goeddunken juridische stappen ondernemen bij misbruik van "het Programma".

Je kunt te allen tijde je deelname aan het Nature.Rewards-programma opzeggen door een e-mail te sturen naar de Klantenservice van icebreaker. Als je je deelname aan het Nature.Rewards-programma opzegt, verspeel je al je verzamelde punten.

Punten zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden gecombineerd met de punten van andere deelnemers of op wat voor manier dan ook worden overgedragen aan anderen, zoals via de nalatenschap van een deelnemer, en kunnen niet worden doorgegeven aan opvolgers en rechtverkrijgenden van een deelnemer. Verzamelde punten zijn niet het eigendom van de deelnemer. Verzamelde punten zijn niet overdraagbaar tussen deelnemers na de dood, in verband met persoonlijke relaties of op welke manier dan ook.

Door akkoord te gaan met de deelname aan "het Programma" stel je icebreaker Pure Merino GmbH, haar moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde entiteiten, met hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers (de "Vrijgestelde Partijen") vrij van aansprakelijkheid met betrekking tot de misleiding of het misbruik van punten of het gebruik van Niveau-beloningen en Instant-beloningen door een persoon anders dan de deelnemer aan "het Programma" die de Niveau-beloningen en de Instant-beloningen heeft verdiend. Je gaat er verder mee akkoord om de Vrijgestelde Partijen vrij te stellen van enige claims, schade, verlies, aansprakelijkheid en andere onkosten (inclusief, zonder beperking, juridische kosten) die gerelateerd zijn aan je deelname aan "het Programma", het gebruik van Instant-beloningen, het gebruik van producten of ervaringen van de Niveau-beloningen of de overeenkomst met deze "Voorwaarden".

De Vrijgestelde Partijen bieden geen garanties of voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot "het Programma", de deelname aan "het Programma" of andere producten of diensten die gerelateerd zijn aan "het Programma".

"Het Programma" en deze "Voorwaarden" zijn onderhevig aan en worden uitgelegd onder het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland, zonder referentie aan overwegingen betreffende wetsconflicten. De partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Duitsland.

Het icebreaker-logo en andere logo's en slogans zijn het intellectuele eigendom van icebreaker.

Als je vragen hebt over "het Programma" of deze "Voorwaarden", kun je contact opnemen met de Klantenservice van icebreaker.

 

"Het Programma"

"Het Programma" is beschikbaar op www.icebreaker.com voor aankopen betaald in EUR (€), gedaan in en afgeleverd in de volgende "in aanmerking komende EUR-landen" – Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, en Spanje.

"Het Programma" is ook beschikbaar op eu.icebreaker.com voor aankopen betaald in Zwitserse Franken (CHF), gedaan in en afgeleverd in het volgende "in aanmerking komende CHF-land" – Zwitserland.

"Het Programma" is echter niet beschikbaar op www.icebreaker.com voor aankopen gedaan in en afgeleverd in de volgende "niet in aanmerking komende landen" – Tsjechië, Denemarken, Zweden en Polen.

Als een deelnemer zich inschrijft voor "het Programma" kan hij of zij punten verdienen voor aankopen op www.icebreaker.com, gedaan in en afgeleverd in de "in aanmerking komende EUR-landen" of het "in aanmerking komende CHF-land".

De deelnemer verdient punten gedurende een heel Nature.Rewards-jaar. Het eerste Nature.Rewards-jaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september.

 

Wie mag deelnemen?

Een deelnemer moet minimaal 18 jaar of ouder zijn om te mogen deelnemen aan "het Programma". Werknemers van icebreaker Ltd en haar dochterondernemingen, en/of personen die kortingen of gratis producten krijgen als vertegenwoordiger van het icebreaker-merk, komen niet in aanmerking.

 

Deelnemen aan "het Programma"

Een deelnemer kan zich online inschrijven voor "het Programma" door een account aan te maken op www.icebreaker.com. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het leveren van een juist e-mailadres om punten en beloningen te ontvangen. Elke deelnemer is daarom zelf verantwoordelijk voor het onderhouden en bijwerken van zijn/haar persoonlijke gegevens, zoals het e-mailadres. Een deelnemer kan zijn/haar persoonlijke gegevens online bijwerken via www.icebreaker.com/account, door een e-mail te sturen naar de Klantenservice van icebreaker. Een deelnemer kan zich te allen tijde uitschrijven voor "het Programma" door een e-mail te sturen naar de Klantenservice van icebreaker.

Een deelnemer kan zich op elk willekeurig moment tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020 inschrijven voor "het Programma". Hoe eerder een gebruiker zich inschrijft voor "het Programma", des te langer de periode is om punten te verzamelen en van zijn/haar beloningen te profiteren.

Als een deelnemer zich inschrijft voor "het Programma" in een van de "in aanmerking komende EUR-landen", heeft deze inschrijving alleen betrekking op de "in aanmerking komende EUR-landen". De deelnemer verdient dus geen punten voor activiteiten die worden voltooid op www.icebreaker.com (bijvoorbeeld door het doen van aankopen) buiten de "in aanmerking komende EUR-landen".

Hetzelfde geldt als een deelnemer zich inschrijft voor "het Programma" in het "in aanmerking komende CHF-land"; dan heeft deze inschrijving alleen betrekking op het "in aanmerking komende CHF-land". De deelnemer verdient dus geen punten voor activiteiten die worden voltooid op www.icebreaker.com (bijvoorbeeld door het doen van aankopen) buiten het "in aanmerking komende CHF-land".

 

Punten verdienen

Deelnemers kunnen gedurende het hele Nature.Rewards-jaar punten verdienen en verzamelen. Deelnemers ontvangen vijftig (50) punten als ze zich aanmelden voor een www.icebreaker.com-account waarbij ze zich registreren als deelnemer aan het programma. Bij aankopen via de website www.icebreaker.com ontvangen deelnemers tien (10) punten voor elke € 1 (of CHF 1) die is uitgegeven aan niet-afgeprijsde producten, en vijf (5) punten voor elke € 1 (of CHF 1) die is uitgegeven aan afgeprijsde producten. Je verdient alleen punten voor aankopen die op www.icebreaker.com zijn gedaan en worden afgeleverd in een van de "in aanmerking komende EUR-landen" of het "in aanmerking komende CHF-land". Punten die je verdient in een van de "in aanmerking komende EUR-landen" worden niet opgeteld bij punten die je verdient in het "in aanmerking komende CHF-land", en omgekeerd.

Er is een vertraging tussen het moment van aankoop en de daadwerkelijke beloning in de vorm van punten op je account. Gedurende die periode staat de status op 'In afwachting'. Voor producten die worden geretourneerd zullen eerder toegekende punten worden afgetrokken. Zodra de punten zijn bevestigd en toegekend, staat de status op 'Goedgekeurd'.

Aankopen met andere kortingen (zoals Greesy Deals) en/of aankopen tijdens promoties komen niet in aanmerking voor het verdienen van punten, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Verzamelde punten worden uitsluitend gebruikt met het doel om het niveau te bepalen van deelnemers binnen een Nature.Rewards-jaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contanten of voor het claimen van beloningen. De deelnemer verdient punten binnen het Nature.Rewards-jaar dat eindigt op 30 september 2019. Op 1 oktober 2019 worden alle verzamelde punten weer op nul (0) gezet.

Als een deelnemer zich tijdens het voorgaande Nature-Rewards-jaar tussen 1 oktober 2018 en 30 september 2019 heeft ingeschreven voor het programma, zullen de punten die deze deelnemer tijdens deze periode heeft verdiend weer op nul (0) worden gezet. De deelnemer kan doorgaan met het verdienen van punten gedurende het nieuwe Nature.Rewards-jaar tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020.

 

Niveaus van deelnemers

De niveaus zijn gekoppeld aan de punten die je binnen een Nature.Rewards-jaar hebt verdiend. Bij elk niveau horen specifieke beloningen. Je start bij je registratie als deelnemer met nul (0) punten op Niveau 0. Bij het behalen van een bepaald aantal punten binnen het Nature.Rewards-jaar tot aan 30 september 2019, wordt je in stappen bevorderd naar een hoger niveau. Deelnemers die de niveaus Onderzoeker, Avonturier en Natuurtalent hebben bereikt, blijven gedurende maximaal twee (2) Nature.Rewards-jaren op dat niveau. Als Piet bijvoorbeeld het niveau Avonturier bereikt op 1 september 2019, zal hij tot en met 30 september 2019 (einde Nature.Rewards-jaar 1) en tot en met 30 september 2020 (einde van Nature.Rewards-jaar 2) kunnen blijven profiteren van de beloningen.

Als een deelnemer zich tijdens het voorgaande Nature.Rewards-jaar tussen 1 oktober 2018 en 30 september 2019 heeft ingeschreven voor het programma, en deze deelnemer heeft een bepaald niveau bereikt, dan blijft hij/zij minimaal op dat niveau tot aan 30 september 2020, tenzij hij/zij tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020 voldoende punten heeft verzameld om het volgende niveau te bereiken.

 

Beloningen

Tenzij anders vermeld, worden beloningen doorgaans verstuurd per e-mail, naar het e-mailadres dat ten tijde van de registratie bij “het Programma” is ingevoerd.

Beloningen in de vorm van kortingsbonnen kunnen worden gebruikt voor aankopen via de website www.icebreaker.com, en zijn onderhevig aan hun verloopdatum.

Elke kortingsbon moet in z’n geheel voor één enkele bestelling worden gebruikt. Je kunt de waarde van de kortingsbon niet deels gebruiken, over meerdere bestellingen verdelen of bewaren voor toekomstige bestellingen.

Bij het retourneren van enkele of alle items binnen één bestelling die is betaald met een kortingsbon, zal alleen het daadwerkelijk betaalde bedrag worden terugbetaald, via de originele betaalmethode.

Als je meerdere artikelen tegelijk hebt besteld, wordt het totale bedrag van de toegepaste kortingsbon(nen) proportioneel afgetrokken van alle artikelen in de bestelling. Zo kan bij het retourneren van een deel van de bestelling het totale retourbedrag worden berekend uit de originele prijs van de geretourneerde artikelen, min de proportionele kortingen die op de geretourneerde artikelen zijn toegepast.

De toegepaste kortingsbon of -bonnen worden niet terugbetaald en zullen daarmee vervallen.

Je kunt meer dan één (1) kortingsbon toepassen op een enkele bestelling, mits de producten in je winkelmandje na aftrek van de toegepaste kortingsbonnen een minimale waarde van € 5 hebben.

 

Beleidsregels e-mail en privacy

Door je in te schijven voor "het Programma" geef je aan akkoord te gaan met het ontvangen van transactionele e-mails over "het Programma" van icebreaker. Deze e-mails kunnen informatie bevatten die icebreaker je wil sturen over punten, niveaus, Instant-beloningen, Niveau-beloningen, programma-updates en andere gerelateerde materialen. Deelnemers kunnen zich niet uitschrijven voor de transactionele e-mails van "het Programma", maar ze kunnen wel hun deelname aan "het Programma" opzeggen, zoals beschreven in de "Voorwaarden". Bij hun registratie voor "het Programma" krijgen deelnemers de optie om zich aan te melden voor promotionele e-mailaanbiedingen en updates van icebreaker. Deelnemers kunnen zich te allen tijde uitschrijven voor de promotionele e-mails van icebreaker via de uitschrijflink in die e-mails. Door je in te schrijven voor "het Programma" geef je aan akkoord te gaan met het verzamelen, gebruiken en doorgeven van je persoonlijke gegevens zoals beschreven in het Privacybeleid van icebreaker.