Shanghai Challenge

MATERIAL- OCH KLÄDTILLVERKARE

Samarbetat i

13 år

Anställda

2738

72 % kvinnor

28 % män

Plats

30°S/121°E

Senaste kontroll

Juni 2017

Hur kom det sig att ni började arbeta med icebreaker?

”Jag minns fortfarande när Jeremy besökte oss den 13 oktober 2003. Jeremy är en mycket vänlig människa och han har en stor vision för framtiden. Tack vare partnerskapet känner vi oss säkra på vår investering, så vi investerar mycket i företaget.”

Vad uppskattar du mest med partnerskapet med icebreaker?

”Vår relation med icebreaker bygger på ömsesidigt förtroende. Den är mer än en relation mellan leverantör och köpare, vi är en familj. Det är mycket känslor inblandade! Det gör det lättare att övervinna varje problem eller utmaning.

Dessutom är vår relation mycket transparent. Vi kan diskutera vad som helst och nå en överenskommelse.”

Hur garanterar ni högsta möjliga produktkvalitet?

”Vi strävar alltid efter att uppnå utmärkta resultat. Vi tillämpar stränga kvalitetskontroller inom företaget. Vår avdelning för kvalitetssäkring består av 200 personer som rapporterar direkt till vår vd. Vi har en enhetlig granskningscentral där 100 % av våra kläder kontrolleras.”

”Vår relation med icebreaker bygger på ömsesidigt förtroende. Den är mer än en relation mellan leverantör och köpare, vi är en familj. Det är mycket känslor inblandade!”

Hur tar ni hand om era anställda?

”Vissa företag pratar om teknologi, men den verkliga tillgången i vårt företag är våra medarbetare. Våra arbetare trivs med att jobba här, och vår personalomsättning är mindre än 5 %.

Vi fäster stor vikt vid att erbjuda en grön och bekväm arbetsmiljö i fabriken. Arbetarna får en kostnadsfri måltid varje dag och vi investerar mycket i utbildning. Om en arbetare flyttar hit för att jobba hos oss betalar vi en ersättning så att de kan hyra en bostad i området.”

Hur arbetar ni för att skydda miljön?

”Till att börja med uppfyller vi regeringens förordningar, som för närvarande är mycket stränga i Kina.

Vi är den första Bluesign®-partnern i Kina som lever upp till den europeiska standarden. Vi har ett stort vattenreningsverk i fabriken för att säkerställa att allt vatten vi släpper ut är miljövänligt.

icebreakers revisorer, Asia Inspection, granskar våra fabriker och vi har fått ett snittbetyg på 9,3 av 10.”

Karen Chen, försäljnings- och marknadsdirektör, SCT

Dai Keyu, strykare
2,5 års tjänst
de välkända screentryckta icebreaker-trycken skapas för hand
FÄRDIGA MATERIAL PASSERAR
FÄRGNINGSSTRÅLEN
Xu Jiaku, testkontrollör
3,5 års tjänst

hållbarheten berör inte bara våra produkter, utan är en del av företagets värderingar och verksamhet.

LÄS VÅR TRANSPARENSRAPPORT
(på engelska)