Příroda má na vše odpověď.

Ve společnosti Icebreaker se zasazujeme o vytvoření lepšího světa pro lidi i přírodu. To ale znamená daleko víc než jen udržitelné výrobky a podnikání.

Regenerativní zemědělství představuje budoucnost. Naši budoucnost. Víme, jak moc je to důležité pro planetu, naše farmáře i merino vlnu, ze které se vyrábí naše oblečení.

Chceme být regenerativní.

PŘEJET DOLŮ
Nezatěžující
podnikání
Zdravé
životní prostředí
Zdravé
pastviny
Kvalitní
vlna

Co to vlastně znamená regenerativní?

Regenerativní principy spočívají v úmyslu vracet zpět přírodě to, co nám dává.

Regenerativní zemědělství se zaměřuje na podporu biologické rozmanitosti, zlepšení koloběhu vody, zlepšení stavu půdy a snížení emisí uhlíku.

Návrat ke kořenům

Všechno, co děláme, se točí kolem přírody. Znamená to pracovat v souladu s přírodou, nikoli proti ní

Plánování pro budoucnost

Nejdůležitější je pro nás vytvářet výrobky udržitelně, aby naše děti až budou dospělé, měly před sebou něco lepšího, než s čím jsme začínali my

Možnost mít na výběr

Jedná se o proces neustálého zlepšování, nepůjde to ze dne na den

1

Obnova pro budoucnost

Zaměřujeme se na principy regenerativního zemědělství a obnovitelné zdroje a snižujeme tak naši ekologickou stopu.

Naše cíle:
Průkopnická regenerativní vlna.
Chceme používat vlákna vytvořená podle zásad regenerativního zemědělství nebo obnovitelná vlákna pocházející z odpovědných zdrojů.

Spolehněte se na přírodu

Poznejte naše podnikání skrz naskrz

Tyto zprávy jsou výsledkem našeho dlouhodobého úsilí o budování etického a udržitelného podnikání.

1
/
0