Gebruiksvoorwaarden voor de Website


Gebruiksvoorwaarden voor de Website

 

Lees de onderstaande gebruiksvoorwaarden aandachtig voor je deze website gebruikt

 

1. Wie zijn wij? Waar is deze website voor?

Deze gebruiksvoorwaarden (“gebruiksvoorwaarden”) reglementeren jouw gebruik van de website https://www.icebreaker.com/nl-eu/ (“site”). De website is eigendom van en wordt beheerd door VF INTERNATIONAL S.A.G.L, met statutaire zetel aan de Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Zwitserland, ondernemingsnummer Stabio - CH-514.4.028.163-8, btw-nummer CHE-111.650.898 (“ICEBREAKER” of “wij”), bedrijfskapitaal 1.901.000,00 CHF. Je kunt contact met ons opnemen via onze pagina Contactgegevens, die wordt beheerd door de customer care. Wij gebruiken de site om de producten van ICEBREAKER aan te bevelen en er informatie over te geven, evenals over de winkels en de reclameacties van ICEBREAKER.

Op de site kan je de producten van ICEBREAKER kopen. Als je producten op de site aankoopt, valt die aankoop onder onze Verkoopsvoorwaarden, die details bevat over het bedrijf dat deel uitmaakt van de VF Group en dat jou de producten verkoopt.

 

2. Wat als mij wordt gevraagd me in te schrijven en een account aan te maken?

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de site (bijvoorbeeld om je bestelgeschiedenis te bekijken, je gespaarde punten / status te bekijken of je adres te beheren), moet je je inschrijven en een persoonlijk account openen (“account”). Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op jouw account, tenzij je account aantoonbaar door een derde is gebruikt zonder jouw toestemming. Jij bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van jouw logingegevens en voor het vertrouwelijk behandelen hiervan. ICEBREAKER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die jij hebt geleden als gevolg van het niet naleven van deze verplichtingen.ICEBREAKER kan jouw account definitief of tijdelijk opheffen, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wanneer:(i) ICEBREAKER van mening is dat jij je account niet volgens deze gebruiksvoorwaarden gebruikt, (ii) ICEBREAKER van mening is dat een derde partij jouw account zonder jouw toestemming gebruikt, of (iii) op redelijke gronden inzake veiligheid of onderhoud. Je kunt je account te allen tijde wissen door contact op te nemen met de customer care via onze pagina Contactgegevens.

 

3. Welke gegevens die op mij betrekking hebben worden door ICEBREAKER verwerkt?

Om jou toegang te geven tot de functies van de site, met inbegrip van de ruimtes voor geregistreerde gebruikers of voor inschrijving op de nieuwsbrief, kunnen wij je om bepaalde persoonsgegevens vragen. De verwerkingsactiviteiten die wij op deze gegevens toepassen worden omschreven in ons Privacybeleid. Als je het niet eens bent met deze activiteiten en ons beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens, verzoeken wij je om het gebruik van deze site onmiddellijk te staken.

 

4. Wat gebeurt er als ik content of comments upload die ik zelf heb (aan)gemaakt?

Er zijn delen op de website waar gebruikers user-generated content kunnen uploaden (“UGC”); zo kan je bijvoorbeeld foto's uploaden of een opmerking plaatsen. ICEBREAKER is met betrekking tot deze UGC slechts een hosting provider en draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten opzichte van de content.

Je mag geen UGC uploaden die illegaal, obsceen, onfatsoenlijk of lasterlijk is, die discrimineert op basis van ras, afkomst of geslacht, die haatdragend is of een inbreuk is op de intellectuele eigendomsrechten of op het recht op gegevensbescherming van derden. Je mag geen UGC posten die gegevens, met inbegrip van foto's, bevat van minderjarigen. ICEBREAKER heeft het recht om naar eigen goeddunken alle UGC van de site te verwijderen die niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. Wanneer deze UGC van de site wordt verwijderd, kan de account van de persoon die het heeft geüpload, tijdelijk of definitief worden opgeheven.

 

5. #ICEBREAKER OF @ICEBREAKERNZ voorwaarden. Wat betekenen deze hashtags en namen? Waar geef ik toestemming voor?

Als je hiernaartoe werd doorgestuurd, is dat omdat ICEBREAKER een foto of andere content die jij online hebt gezet (“UGC”) leuk vond, met een hashtag die te maken heeft met ICEBREAKER (d.w.z. een hashtag met de naam ICEBREAKER erin of een andere naam die of handelsmerk dat eigendom is van ICEBREAKER), en het graag op de websites van ICEBREAKER en/of andere socialemediapagina's wil plaatsen. Om dit te kunnen doen heeft ICEBREAKER jouw toestemming nodig voor het gebruik van jouw afbeelding en van de persoonsgegevens die deze kan bevatten.

Als jij ons jouw toestemming geeft, kan jouw UGC zichtbaar worden voor andere ICEBREAKER-fans en liefhebbers wereldwijd. Een geweldige kans voor jou om jouw stijl met de rest van de wereld te delen op de websites van ICEBREAKER!

Als jij ons je toestemming geeft door op ons verzoek te reageren, geef je ICEBREAKER het onbeperkte, niet-exclusieve, overdraagbare, eeuwigdurende, wereldwijde recht om jouw desbetreffende UGC te gebruiken, met de mogelijkheid om sublicenties te verlenen. ICEBREAKER mag (maar is niet verplicht) jouw UGC op elke mogelijke manier en voor elk doeleinde gebruiken, met inbegrip van bewaren, opslaan, kopiëren, reproduceren, publiceren, posten, doorsturen, verdelen, laten zien, wijzigen, vertalen, verwerken in andere materialen en het op elke mogelijke manier commercieel benutten. Dit gebruik omvat het tonen van jouw UGC op de websites, de onlinewinkels en de officiële socialemediapagina's van ICEBREAKER, evenals tijdens evenementen en campagnes. Geef ons geen toestemming voor het gebruik van jouw UGC als je je niet wenst te houden aan deze #ICEBREAKER voorwaarden.

Door ons je toestemming te verlenen, bevestig je ook dat je (a) minstens achttien jaar oud bent; (b) alle rechten op jouw foto's bezit; (c) als je UGC elementen bevat van een derde partij (bijvoorbeeld een foto waar een van je vrienden op staat), je alle nodige toestemming van deze derde partij hebt gekregen (inclusief bijvoorbeeld copyright en/of toestemming vanuit het oogpunt van de privacywet); (d) zodat het gebruik van ICEBREAKER van jouw UGC geen inbreuk vormt op de rechten van derden of op de wet, en dat jij ermee instemt om je te houden aan deze #ICEBREAKER voorwaarden.

Tot slot stem je er, door ons je toestemming te geven, mee in om ICEBREAKER en elke persoon die optreedt namens ICEBREAKER te vergoeden en te vrijwaren voor claims, schadevergoedingen, verplichtingen en kosten waar ICEBREAKER aan wordt blootgesteld in verband met het normale gebruik van de UGC zoals hierboven wordt omschreven.

Afhankelijk van wat jouw UGC omvat, en van het land waarin je je bevindt, kan de accountnaam van je sociale netwerk en de betreffende UGC persoonsgegevens bevatten die ICEBREAKER kan inzien en verwerken voor het gebruik van jouw UGC.

Ons Privacybeleid omschrijft de verwerkingsactiviteiten die ICEBREAKER uitvoert met betrekking tot jouw persoonsgegevens, met inbegrip van de gegevens die ICEBREAKER verkregen kan hebben als onderdeel van je socialenetwerkaccount en/of de geüploade UGC. ICEBREAKER gebruikt deze gegevens voor de doeleinden die worden vermeld in deze #ICEBREAKER voorwaarden.

Als je het niet eens bent met deze activiteiten en ons beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens, verzoeken wij je om geen toestemming te geven via ons bericht onder jouw UGC in kwestie.

DOOR MET JOUW TOESTEMMING TE ANTWOORDEN OP HET BERICHT VAN ONZE ICEBREAKER-ACCOUNT, GEEF JE ICEBREAKER JE EXPLICIETE EN SPECIFIEKE TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN DE HIERBOVEN VERMELDE PERSOONSGEGEVENS VOOR COMMERCIEEL EN MARKETINGGERELATEERD GEBRUIK.

Als je op de hoogte wilt blijven van de producten en initiatieven van ICEBREAKER, raden we je met veel plezier aan je hier in te schrijven op nieuwsbrief van ICEBREAKER, of via elke andere willekeurige pagina van onze website.

Je kunt je toestemming voor het gebruik en met betrekking tot de privacy gratis en op elk moment intrekken op een van de volgende manieren:

  1. door ICEBREAKER te e-mailen op het adres dat je vindt op onze pagina Contactgegevens;
  2. door de UGC te verwijderen van de betrokken website/het sociale netwerk, of de eraan verbonden hashtags die te maken hebben met ICEBREAKER te verwijderen;
  3. door te klikken op de knop RAPPORTEREN die je vindt op de website van ICEBREAKER of op de socialemediapagina waar jouw UGC wordt getoond;
  4. op Instagram: door je Instagram-profiel op privé te zetten, of door de foto in kwestie op privé te zetten.

Zoals maximaal door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan, kan ICEBREAKER in geen geval aansprakelijk worden gesteld door (i) enig(e) bijzonder(e), indirect(e), incidente(e)l(e) of bijkomend(e) verlies, kosten, schade of uitgaven; of (ii) winstderving; of (iii) bedrijfsschade, het verlies van contracten, goodwill of zakelijke kansen; of (iv) het verlies van inkomsten of geplande besparingen; of (v) het verlies van of schade aan gegevens of informatie; of (vi) elk nadeel dat wordt geleden met betrekking tot het gebruik van jouw UGC zoals hierboven wordt omschreven, op basis van een onrechtmatige daad, een contract of elke andere juridische grond, zelfs al was ICEBREAKER gewaarschuwd over het risico op dergelijke schade.

 

6. Wie is de eigenaar van de content en het materiaal op deze site?

De informatie op deze site, samen met al het hierin opgenomen materiaal, is auteursrechtelijk beschermd werk van ICEBREAKER. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Voor afzonderlijke pagina's of materialen kunnen andere eigendomsrechten gelden.

Alle gedeponeerde namen en handelsmerken op deze site zijn gedeponeerde handelsmerken van icebreaker Limited of diens gelieerde entiteiten. Tenzij expliciet toegekend in deze paragraaf (of schriftelijk, specifiek aan jou), kent icebreaker Limited noch zijn dochteronderneming ICEBREAKER of enige leverancier hiervan expliciete of impliciete rechten aan wie dan ook toe voor patenten, copyrights, handelsmerken of fabrieksgeheimen. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Door een UGC op de site te plaatsen bevestig je dat je hier het recht toe hebt en dat je, zo nodig, alle noodzakelijke toestemming hebt verkregen van de betrokken derden (bijvoorbeeld van de houders van intellectueel eigendom of van de betrokkenen in verband met persoonsgegevens). Al deze content wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrechten. In verband met de door jou geleverde UGC geef je ICEBREAKER een onbeperkte, exclusieve, wereldwijde, gratis licentie met de mogelijkheid om sublicenties te verlenen, om deze UGC op elke mogelijke manier en voor elk doeleinde te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot bewaren, opslaan, kopiëren, reproduceren, publiceren, posten, doorsturen, verdelen, laten zien, wijzigen, vertalen, verwerken in andere materialen en het op elke mogelijke manier commerciëel benutten. Daarom raadt ICEBREAKER je aan om ons via de site geen content, stukken of informatie te sturen waarop je de bovenstaande voorwaarden niet wilt doen gelden.

 

7. Welke aansprakelijkheid heeft ICEBREAKER als er iets misgaat terwijl ik deze site gebruik?

We werken er hard aan om deze site interessant en gebruikersvriendelijk te maken, maar we kunnen niet garanderen dat onze gebruikers altijd alles leuk vinden.

WAARSCHUWING
Met de rugzak op vakantie, ijsklimmen, rotsklimmen, bergbeklimmen, skiën in de wildernis en ALLE activiteiten in de bergen zijn risicovolle activiteiten die kunnen leiden tot zware verwondingen of de dood. Alle deelnemers aan dergelijke activiteiten moeten de volledige verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf, voor hun veiligheid en hun doen en laten. De informatie op icebreaker.com is NIET bedoeld als handleiding voor deze activiteiten en is GEEN vervanging voor goede training en instructies.

Lees deze disclaimer grondig door voor je onze site gebruikt.

JE AANVAARDT DAT JOUW GEBRUIK VAN DEZE SITE VOLLEDIG OP JOUW EIGEN RISICO IS. VANWEGE HET AANTAL BESCHIKBARE MOGELIJKE INFORMATIEBRONNEN EN DE DAARMEE GEPAARD GAANDE GEVAREN EN ONZEKERHEDEN VAN DE ELEKTRONISCHE VERZENDING, KUNNEN ER VERTRAGINGEN, WEGLATINGEN, ONJUISTHEDEN EN ANDERE PROBLEMEN OPTREDEN MET DEZE INFORMATIE. ALS JE OP DEZE SITE OF OP DE INFORMATIE DIE VIA DE SITE BESCHIKBAAR IS VERTROUWT, DOE JE DAT GEHEEL OP EIGEN RISICO.

DEZE SITE WORDT IN DE HUIDIGE TOESTAND AAN JE AANGEBODEN, MET AL ZIJN ONVOLKOMENHEDEN, EN VOLGENS DE HUIDIGE BESCHIKBAARHEID. DEZE SITE, ICEBREAKER, ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, ELKE PERSOON DIE AAN DEZE SITE BIJDRAAGT EN AL DIENS PARTNERS, TUSSENPERSONEN EN LICENTIEGEVERS KUNNEN GEEN GARANTIE BIEDEN EN BIEDEN GEEN GARANTIE VOOR DE AFWEZIGHEID VAN FOUTEN, VOOR DE JUISTHEID, DE VOLLEDIGHEID, DE ACTUEELHEID, DE NALEVING, DE VERKOOPBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN WELBEPAALD DOEL VAN DE INFORMATIE DIE VIA DEZE SITE BESCHIKBAAR IS, EN ZIJ GARANDEREN NIET DAT DEZE SITE VRIJ IS VAN FOUTEN, CONSTANT BESCHIKBAAR, VRIJ VAN VIRUSSEN OF VAN ANDERE SCHADELIJKE BESTANDDELEN. WIJ KUNNEN BIJVOORBEELD NIET GARANDEREN DAT HET UITZICHT EN DE KLEUREN VAN ONZE PRODUCTEN DIE OP DE SITE WORDEN BESCHREVEN, ZOALS ZE OP JOUW BEELDSCHERM WORDEN WEERGEGEVEN OVEREENKOMEN MET HET WERKELIJKE UITZICHT VAN DE PRODUCTEN ZOALS DIE IN EEN FYSIEKE OF ONLINEWINKEL BESCHIKBAAR ZIJN.

ZOALS MAXIMAAL DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDT TOEGESTAAN, KUNNEN ICEBREAKER, ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, ELKE PERSOON DIE AAN DEZE SITE BIJDRAAGT EN AL DIENS PARTNERS, TUSSENPERSONEN EN LICENTIEGEVERS, OF HUN DOCHTERONDERNEMINGEN, TUSSENPERSONEN EN LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD TEN AANZIEN VAN JOU OF ELKE ANDERE PERSOON VOOR SCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN EN NIET BEPERKT TOT AANSPRAKELIJKHEID VOOR BIJKOMENDE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF SOORTGELIJKE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, BEDRIJFSSCHADE, HET VERLIES VAN BESPARINGEN, GEGEVENS EN CLAIMS VAN DERDEN, ZELFS AL WERDEN WIJ VAN TEVOREN GEWAARSCHUWD OVER HET RISICO OP DERGELIJKE SCHADE.

DEZE SITE KAN ELEMENTEN OF LINKS NAAR WEBSITES BEVATTEN DIE DOOR ANDERE BEDRIJVEN, PARTICULIEREN OF AGENTSCHAPPEN WORDEN BEHEERD (ZOALS HET ONDERDEEL VAN DE SITE DAT BEHEERD WORDT DOOR OLAPIC, INC., MET FOTO'S VAN ICEBREAKER-PRODUCTEN AFKOMSTIG VAN SOCIALE MEDIA), DIE VOOR HET GEMAK VAN DE ICEBREAKER-GEBRUIKERS WORDEN AANGEBODEN. DEZE ELEMENTEN OF GELINKTE WEBSITES WORDEN NIET BEHEERD DOOR ICEBREAKER OF ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN EN WORDEN UITSLUITEND VOOR JOUW GEMAK AANGEBODEN. HET OPNEMEN VAN DERGELIJKE ELEMENTEN OF LINKS HOUDT NIET IN DAT WIJ DEZE STEUNEN, EN ICEBREAKER NOCH ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN GEVEN ENIGE GARANTIE OP DEZE ONDERDELEN, EN ZIJN EVENMIN VERANTWOORDELIJK VOOR DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE OP DERGELIJKE ELEMENTEN OF WEBSITES. ICEBREAKER NOCH ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN BEHEREN OF CONTROLEREN DE CONTENT VAN DEZE WEBSITES VAN DERDEN EN DAAROM WIJZEN WIJ JE EROP DAT JOUW TOEGANG TOT DERDE WEBSITES VIA LINKS OP EIGEN RISICO IS. OP ALLE ASPECTEN INZAKE DERGELIJKE ELEMENTEN OF WEBSITES (INCLUSIEF REGELS INZAKE HET GEBRUIK EN DE CONTENT) ZIJN DE RELEVANTE VOORWAARDEN VAN DERDEN VAN TOEPASSING, EN WE RADEN JE AAN DEZE TE LEZEN.

 

8. Welke wet is van toepassing? Welke rechtbank is bevoegd bij geschillen?

De Zwitserse wetten zijn in alle opzichten van toepassing op jouw gebruik van deze site. Zodoende zijn de Zwitserse wetten, zonder de conflictregels van dit land in aanmerking te nemen, van toepassing op de disclaimers, de beperkingen van de aansprakelijkheid en de algemene voorwaarden. De handelsrechtbanken van Zürich zijn met uitsluiting bevoegd voor alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de site en/of samenhangen met het gebruik van de site of deze gebruiksvoorwaarden, behalve voor elk recht dat valt onder dwingende bepalingen van de toepasselijke wetgeving om gerechtelijke stappen te ondernemen in de gebruikelijke verblijf- of woonplaats van de gebruikers.