Lake Heron Station

Anne Todhunter,
Lake Heron STATION

Hem åt Philip och Anne Todhunter

Grundad

1917

Hektar

48500

Position

43°S/171°E

Merinofår

11000

Nötkreatur

700

Livet i högländerna

Philip: ”Jag trivs väldigt bra med att leva och arbeta i bergen. Det känns som ett privilegium att få vara ute och arbeta bland djuren och i bergen. Det är en väldigt speciell plats att vara på.”

Anne: ”Jag älskar den här miljön, landskapet och bergen. Jag känner mig väldigt bekväm i den här omgivningen. Det känns fantastiskt att vara här. Jag känner mig aldrig ensam. Det är nästan som en egen liten by på en avlägsen plats.”

Ett familjearv

Philip: ”Att vara en del av ett familjearv är också ett privilegium. Jag är den fjärde generationen av vår familj som arbetar här. Anne och jag har varit här i 22 år. Våra barn går i skolan och studerar på universitet. Det är upp till dem att bestämma när de vill komma hem och ta över verksamheten. Men de tycker om att komma hit och vara en del av platsen och tillbringa tid med djuren.”

Uppfödning med ett syfte

Philip: ”Filosofin här på Lake Heron är att ta väl hand om miljön, de människor som arbetar för oss och våra djur, och att producera något som är meningsfullt, naturligt och bra för miljön.”

Anne: ”Vi älskar verkligen vårt jobb. En del av spänningen och passionen ligger i att ha friska djur och att producera en fiber som vi tror på. Och även att veta att vi tar hand om miljön och de människor som bidrar till verksamheten.”

”För oss handlar det om mer än att uppfylla vissa kriterier. Vi älskar verkligen vårt jobb. Spänningen och passionen ligger i att ha friska djur och att producera en fiber som vi tror på.”

En välmående flock

Philip: ”Här uppe i bergen lever djuren ett väldigt fritt och frigående liv. I Nya Zeeland finns inga rävar eller andra rovdjur som hotar fåren. Det enda de egentligen behöver bekymra sig över är att äta tillräckligt. Man ser de unga fåren springa omkring, hoppa och skutta. De är i fin form och rör sig fritt. Det är så man vet att de är glada och friska.”

Det som är bra för fåren är bra för fibern

Philip: ”Vi fokuserar på att producera merinoull av hög kvalitet och sköta om våra djur. Vi kontrolleras regelbundet som en del av ZQ Merino-programmet, som har strikta krav vad gäller djurens skötsel. Ju bättre vi sköter om djuren när de är unga, desto mer producerar de som vuxna. Det innebär att vi kan producera mer ull med jämn längd som är fri från fel och avbrutna hår.”

Anne: ”Vi behandlar djuren med respekt. När skötarna är ute och flyttar fårflocken och nötkreaturen är djuren inte stressade. När de befinner sig i sina inhägnader behandlas djuren på ett sätt som orsakar minsta möjliga stress. Och de får rätt utfodring, vilken naturligtvis är avgörande för deras välbefinnande, men även för att de ska kunna producera merinofibrer av hög kvalitet.”

Samarbetet med icebreaker

Anne: ”Det är viktigt för oss att producera något som vi vet att konsumenterna vill ha och värdesätter. Samarbetet med icebreaker har varit en fantastisk möjlighet för oss att anpassa verksamheten till ett större syfte i stället för att bara producera något utan att veta var det hamnar.”

Värna om miljön

Anne: ”Vi befinner oss i en känslig miljö, och det innebär att vi inte får låta djuren överbeta markerna. Vi måste vara noga med att det finns tillräckligt med växtlighet på marken så att inte jorden blåser eller sköljs bort.”

Philip: ”Vi sköter om de vidsträckta betesmarkerna på samma sätt som våra föregångare gjorde för 150 år sedan: Det här är ett strängt klimat med mycket starka vindar. Det är viktigt att vi skyddar marken i hagarna, eftersom det är där fårens föda växer. Vi roterar med årstiderna och låter djuren beta under vissa tider på året så att markerna bevaras för framtiden.”

Merinoullen undersöks
för hand. Det här är en
riktig fiberfabrik
Kvällsinspektion för
Philip och hunden Blake
Fårklippning på Lake Heron
Philip och Anne Todhunter
med hunden Blake

Hållbarheten berör inte bara våra produkter, utan är en del av företagets värderingar och verksamhet.

LÄS VÅR TRANSPARENSRAPPORT
(på engelska)