Uppfödare

Robert Butson och dottern Kate.
Mt Nicholas Station, Queenstown, Nya Zeeland

ICEBREAKER VAR DET FÖRSTA FÖRETAGET I VÄRLDEN SOM UTVECKLADE DJUPA, LÅNGSIKTIGA RELATIONER MED MERINO-UPPFÖDARE. 

icebreakers uppfödare följer strikta djurskyddsregler som även omfattar de fårhundar som arbetar på stationerna.

FLOCKENS
FEM FRIHETER

Att fårflocken garanteras de fem friheterna innebär att du kan känna sinnesfrid i vetskapen om att fåren mådde lika bra när de producerade din icebreaker-merino som du gör när du bär den!

Lindis PeakS Station,
Lindis Valley, Nya Zeeland

01

FRIA FRÅN HUNGER OCH TÖRST

Får som får bra näring är bättre på att hantera naturliga påfrestningar som extrema väderförhållanden. Uppfödarna ser till att fåren har tillgång till rent vatten och rätt näring.

Lindis PeakS Station,
Lindis Valley, Nya Zeeland

02

En behaglig boplats

Uppfödarna ser till att deras får alltid har tillgång till lämpligt skydd och skugga.

Omarama STATION,
Nya Zeeland

03

FRIA FRÅN SKADOR OCH SJUKDOMAR

Uppfödarna måste undersöka varje får regelbundet för att förebygga sjukdomar och snabbt diagnostisera hälsoproblem hos djuren.

Lindis PeakS Station,
Lindis Valley, Nya Zeeland

04

Där får kan vara får

Fåren är fria att gå runt på de öppna betesmarkerna, vilket gör att de kan leva naturligt med minimalt ingripande från människor.

Muller Station,
Marlborough, Nya Zeeland

05

Stressfria får

Uppfödarna måste se till att fåren inte utsätts för onödig stress eller lidande. Gårdarna måste underhållas för att säkerställa att de inte utgör någon risk för skada.

Läs mer
Lake Hawea Station,
OTAGO, Nya Zeeland

När man arbetar så nära naturen ... vill man bevara det som finns här ... och inte ändra landskapet."

Robert Butson,
MT NICHOLAS STATION,
Queenstown, Nya Zeeland

När det kommer besökare till gården och jag säger att vi levererar till icebreaker känner jag mig verkligen stolt."

Lucy Maling,
Lindis Peaks Station,
Nya Zeeland

Vi undertecknar ett tioårigt avtal, vilket innebär att vi har säker försörjning för våra barn i 10 år."

Richard Subtil,
Omarama Station
Nya Zeeland

hållbarheten berör inte bara våra produkter, utan är en del av företagets värderingar och verksamhet.

LÄS VÅR TRANSPARENSRAPPORT
(på engelska)