Naturen har svaren.

På icebreaker strävar vi efter att skapa en bättre värld för människan och naturen. Detta innebär att tänka på mer än bara hållbarhet.

Regenerativt jordbruk är framtiden. Det är vår framtid. Vi vet hur viktigt det är för planeten, våra uppfödare och merinoullen för tillverkningen av våra kläder.

Vi tar steget mot regenerativt jordbruk

SCROLL DOWN
Good
Business
Healthy
Environment
Healthy
pastures
Quality
Wool

Vad är regenerativt jordbruk?

Regenerativa principer syftar till att ge tillbaka till naturen.

Regenerativt jordbruk syftar till att främja den biologiska mångfalden, förbättra vattnets kretslopp, förbättra markens hälsa och minska koldioxidutsläpp.

Återvända till våra rötter

”Allt vi gör har ett samband med naturen. Det handlar om att arbeta med naturen, inte mot naturen”

Planera för framtiden

”Det viktigaste för oss är att göra saker på ett hållbart sätt, så när barnen är vuxna har de något bättre än det vi började med”

Förbättra det vi kan

”Det är en process av ständig förbättring, det kommer inte att hända över en natt”

1

Regenerativ utveckling för framtiden

Vi fokuserar på regenerativa jordbruksprinciper och förnybara resurser för att bidra till att minska vårt ekologiska fotavtryck.

Våra mål:
Gå i spetsen för utvecklingen av regenerativ ull.
Använda fibrer som framställs med regenerativa principer och fibrer som är förnybara och ansvarsfullt anskaffade.

Move to Natural

Kliv in i vår verksamhet

Dessa rapporter är ett resultat av vårt långsiktiga åtagande för att bygga ett etiskt och hållbart företag.

1
/
0