Viktiga punkter i integritetspolicyn


Viktiga punkter i integritetspolicyn

 

icebreaker - viktiga punkter i integritetspolicyn

 

Läs vår fullständiga Integritetspolicy

 

Omfattning – personuppgiftsansvarig

Denna integritetspolicy tillämpas för insamling och behandling av personuppgifter om våra kunder och användare av VF:s Digitala Plattform.

mer info

 

VF International Sagl hanterar dessa VF:s Digitala Plattformar och är ansvarigt för våra marknadsföringsaktiviteter. VF:s lokala dotterbolag är ansvariga för de köp som du gör hos dem online eller i butik.

mer info

 

Vilken information vi behandlar

Vi behandlar dina personuppgifter som du tillhandahåller till oss när du:

  1. interagerar med VF:s Digitala Plattformar (t.ex. genom att öppna ett webbplatskonto, laddar upp innehåll, etc.)
  2. deltar i/anmäler dig till våra marknadsföringsaktiviteter (t.ex. nyhetsbrev, lojalitetsprogram, etc.)
  3. köper produkter från oss (online eller i butik)
  4. kontaktar vår kundtjänst

Vi behandlar också automatiskt viss information om hur du använder VF:s Digitala Plattformar (t.ex., IP-adress, antal besök, spenderad tid, etc.) och aggregerar dem för att mäta och förbättra den aktuella funktionaliteten för den av VF:s Digitala Plattformar som är relevant.

mer info

 

Varför vi använder din information?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att:

  1. hantera VF:s Digitala Plattformar
  2. skicka dig marknadsföringsmaterial, möjliggöra för dig att delta i kampanjer och andra initiativ, genomföra undersökningar och profileringsaktiviteter
  3. fullgöra och hantera dina köp, hantera vår kundtjänst och besvara dina förfrågningar
  4. förbättra våra produkter och tjänster

Vi säljer inte eller delar dina personuppgifter till marknadsförare utanför VF-koncernen.

mer info

 

Hur länge vi behåller din information

Vi behåller bara dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att uppnå dessa ändamål. Detta kan vara upp till tio (10) år efter att den kontraktuella relationen med dig har upphört (preskriptionstid för rättsliga krav i de flesta EES-länderna), om inte en kortare eller längre period gäller enligt tillämpliga dataskyddslagar.

mer info

 

Parter med vilka vi delar din information

Det lokala VF-dotterbolaget från vilket du köper produkter delar dina personuppgifter med VF International Sagl för marknadsföringsändamål (där så krävs enligt lag, kommer vi att begära ditt samtycke innan så sker).

Vi delar också dina personuppgifter med:

  1. andra VF-enheter och tredjepartsleverantörer som hjälper oss att hantera denna webbplats och tillhandahålla våra produkter och tjänster (dessa mottagare agerar för vår räkning och endast enligt våra instruktioner);
  2. tredje parter i händelse av rättsliga processer, begäran av domstolar eller myndigheter, annan rättslig skyldighet, att försvara våra rättigheter, eller i fall av fusion, förvärv eller överföring av tillgångar.

Vissa av dessa mottagare är belägna utanför EES, men vi ser till att dina personuppgifter alltid förblir adekvat skyddade (om destinationslandet inte är ett sådant land som har ansetts erbjuda en adekvat skyddsnivå av EU-kommissionen, ser vi till att överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder).

mer info

 

Nödvändig respektive frivillig information

Vissa av dina personuppgifter är nödvändiga för att fullgöra ditt köp eller för att tillhandahålla den tjänst som du begär från oss. Om du vägrar att tillhandahålla dessa personuppgifter, blir det omöjligt för oss att fullgöra köpet eller att tillhandahålla den begärda tjänsten.

Att tillhandahålla personuppgifter för undersökningar, marknadsföring och andra profileringsändamål är dock frivilligt. Om du vägrar, kommer detta inte att påverka köpet eller tillhandahållandet av den tjänst som du begärt.

mer info

 

Dina rättigheter

Du kan, när som helst, utöva dina rättigheter enligt dataskyddslag, inklusive (där så är tillämpligt) din rätt till tillgång, rättelse, begränsning, radering, invändning (inklusive invändning mot, när som helst och utan avgift, behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring), rätt till portabilitet och din rätt att återkalla samtycke. Du har också rätt att framställa ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet.

mer info

 

Vi använder cookies

Viss information samlas in via VF:s Digitala Plattformar genom cookies och andra spårningstekniker. Du kan hantera dina cookie-preferenser genom vårt verktyg och genom din webbläsare.

mer info

 

Tredjepartslänkar

VF:s Digitala Plattformar kan innehålla länkar till andra webbplatser, såväl som objekt eller element som kontrolleras av tredje parter. Vi har varken tillgång till, eller kontrollerar dessa element och åtar oss inget ansvar för sådana tredjepartswebbplatser.

mer info

 

Hur du kontaktar oss

Om du har någon fråga eller begäran relaterat till vår användning av dina personuppgifter, eller för att utöva dina rättigheter, kan du kontakta vårt Privacy Office på privacy_europe@vfc.com