Integritetspolicy


Integritetspolicy

 

icebreaker Integritetspolicy

 

Ikraftträdandedatum: Denna Integritetspolicy uppdaterades den December 2020 och träder ikraft detta datum.

 

Innehåll

 

 

Vad innehåller detta dokument? Vad händer med mina personuppgifter när jag interagerar i allmänhet med VF-gruppen?

Denna integritetspolicy (“Integritetspolicyn”) gäller för all insamling och behandling av personuppgifter:

 

 1. när du interagerar med oss på digitalt sätt, inklusive via webbplatsen https://www.icebreaker.com/sv-eu/ (“Webbplatsen”), portaler och mobilapplikationer, som hanteras av VF International Sagl, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Schweiz (gemensamt “VF:s Digitala Plattformar”);
 2. när du köper en produkt eller begär andra tjänster från VF International Sagl eller något av dess dotterbolag (hädanefter, "vi" eller "oss" eller "VF-koncernen"), oavsett om detta sker online på vår Sida eller via VF:s Digitala Plattformar, eller offline i våra butiker, inklusive när du kontaktar vår kundtjänst för tjänster efter köpet eller för specifika frågor eller i förhållande till en begäran;
 3. när vi kommunicerar med dig som en del av våra marknadsföringsaktiviteter.

 

Genom att tillträda och genom att använda VF:s Digitala Plattformar eller annars tillhandahålla oss dina personuppgifter, exempelvis när du besöker våra butiker eller när du kontaktar vår kundtjänst, bekräftar du att du har läst och förstått det sätt på vilket vi samlar in, behandlar använder och delar dina personuppgifter, såsom det beskrivs i denna Integritetspolicy.

För vissa behandlingar, behöver vi få ditt samtycke för att samla in och behandla dina personuppgifter. När vi behöver ditt samtycke, kommer vi att fråga dig, innan du skickar in personuppgifter eller använder relevanta delar av VF:s Digitala Plattformar, för att bekräfta elektroniskt att du samtycker till den aktuella behandlingen, såsom den beskrivs i denna Integritetspolicy. Vår dokumentation av din accept av denna Integritetspolicy, datumet härför, och av alla framtida tillägg till denna Integritetspolicy, ska anses vara tillräckligt och skriftligt bevis för ditt samtycke.

Du kommer också att informeras om denna Integritetspolicy - och, när en särskild behandling kräver ditt samtycke - ombes att samtycka - när du kontaktar vår kundtjänst eller när du tillhandahåller dina personuppgifter vid kontakter i butiker.

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med alla tillämpliga dataskyddslagar och förordningar, inklusive men inte begränsat till de lagar som utfärdats på detta område av den Europeiska Unionen, såsom den Allmänna Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 ("GDPR") och kompletterande nationella bestämmelser, såväl som beslut och riktlinjer som i förekommande fall har utfärdats av behöriga tillsynsmyndigheter ("Dataskyddslagarna").

 
 

Vem kontrollerar behandlingen av mina personuppgifter? Vem är ansvarig för detta?

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter (i) som samlas in när du använder VF:s Digitala Plattformar (i andra fall än när du köper varor från oss), och (ii) som samlas in för våra marknadsförings- och profileringsändamål är: VF INTERNATIONAL S.A.G.L. – BRAND DIVISION, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Schweiz. För ytterligare information om hur du kan kontakta oss, vänligen se Kontakta oss.

VF Europe BV, med registrerat säte på Fountain Business Park, C. Van Kerckhovenstraat 110, 2880 Bornem, Belgien, moms BE 0405.039.138 RPM Antwerp Division Mechelen, agerar såsom representant för VF International Sagl för att uppnå regelefterlevnad i förhållande till behandling av personuppgifter inom den Europeiska Unionen.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när du köper varor från oss är den lokala enhet i VF-koncernen som säljer varan till dig via vår Sida (för onlineköp) eller i butik (för offlineköp). Denna lokala enhet är också personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du tillhandahåller när du interagerar med vår kundtjänst. Det relevanta VF-dotterbolaget anges på ditt försäljningskvitto. En lista över de VF-dotterbolag som agerar såsom personuppgiftsansvariga för respektive land finns Försäljningsvillkoren.

Notera att den VF-enhet med vilken du agerar (och till vilken du tillhandahåller personuppgifter) inte alltid är personuppgiftsansvarig. I följande fall, agerar den VF-enhet med vilken du interagerar på uppdrag av (och kommer att kommunicera dina personuppgifter till) en annan VF-enhet, som är den faktiska personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter:

 

 1. VF:s lokala dotterbolag, från vilket du köper varor samlar in dina personuppgifter - och som, där så krävs enligt lag, begär samtycke från dig för att använda dem - för marknadsförings- och profileringsändamål på uppdrag av VF International Sagl, som är personuppgiftsansvarig i detta sammanhang såsom anges ovan;
 2. Alternativt, VF Northern Europe Ltd eller vår tredjepartstjänsteleverantör Concentrix Services Bulgaria EOOD, med registrerat verksamhetsställe 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofia, Bulgarien, hanterar vår kundtjänst och interagerar med dig för det lokala VF-dotterbolaget som du gjort ditt köp ifråns räkning, som är personuppgiftsansvarig i detta sammanhang, såsom anges ovan.

 

VF-koncernens Dataskyddsombud kan kontaktas via vårt Privacy Office på privacy_europe@vfc.com.

 
 

Vilka personuppgifter behandlas?

Automatisk Informationsinsamling på VF:s Digitala Plattformar

Behandlingen av dina personuppgifter när du bara besöker och använder Webbplatsen är begränsad till så kallad surfdata, nämligen den data vars överföring till Webbplatsen krävs för systemens funktionalitet som behövs för att hantera Webbplatsen och för de kommunikationsprotokoll som är specifika för Internet. Surfdata är, exempelvis, IP-adresser för de enheter du använder för att kontakta Webbplatsen och andra parametrar relaterat till din enhet och ditt operativsystem.

Generellt, samlas och behandlas surfdata, såsom de som anges ovan, och till exempel antalet besök och den tid som spenderas på Webbplatsen uteslutande för statistiska ändamål och i aggregerad form för att mäta och förbättra funktionen hos Webbplatsen. På grund av surfdatans karaktär kan dessa data leda till identifiering av användare om de är associerade med data som innehas av tredje part, dock samlar vi inte surfdata för att kunna koppla den till identifierade användare, förutom där förekommande data kan användas för att bedöma eventuellt ansvar i händelse av informationsangrepp som riktats mot Webbplatsen eller via Webbplatsen, i den utsträckning som är tillåten enligt lag.

Dessutom samlas viss information på Webbplatsen eller andra av VF:s Digitala Plattformar med hjälp av cookies och andra spårningstekniker, som beskrivs i vår Cookiepolicy tillgänglig på. Genom att klicka på "Godkänn alla cookies"-knappen på Webbplatsens Cookiebanner eller genom att ställa in dina cookie-preferenser genom vårt verktyg, godkänner du vår användning av cookies och liknande spårningsteknik. Om du inte samtycker till vår användning av cookies och liknande tekniker på detta sätt, bör du ställa in dina cookie-preferenser eller webbläsarinställningar i enlighet därmed. Du kommer alltid att kunna återkalla ditt samtycke och ändra dina cookie-preferenser när som helst. Om du inaktiverar cookies som vi använder kan detta påverka din användarupplevelse på VF:s Digitala Plattformar. Se vår Cookiepolicy för mer information.

Information du ger oss frivilligt:

Vi samlar in och behandlar:

 1. personuppgifter som du tillhandahåller när du interagerar med oss, genom VF:s Digitala Plattformar, till exempel när du skapar ett konto, laddar upp användargenererat innehåll på Webbplatsen eller fyller i formulär i butiken eller genom att använda våra mobilapplikationer. Dessa personuppgifter kan vara:
  • ditt namn, e-postadress, telefonnummer
  • ditt användarnamn och lösenord
 2. personuppgifter som du tillhandahåller när du deltar i/registrerar dig för vår marknadsföring (oavsett om detta sker via VF:s Digitala Plattformar eller i våra butiker), till exempel när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller e-postlista eller deltar i kampanjer och andra initiativ som lojalitetsprogram, tävlingar och lotterier, etc. Dessa personuppgifter kan innehålla:
  • ditt namn, e-postadress, telefonnummer
  • din köphistorik
  • ditt kön
  • dina preferenser och intressen
 3. personuppgifter som du tillhandahåller när du köper varor från oss (oavsett om detta sker online eller i våra butiker). Dessa personuppgifter kan innehålla:
  • ditt namn, e-postadress, telefonnummer
  • din köphistorik
  • information om din transaktion
 4. personuppgifter som du tillhandahåller när du interagerar med vår kundtjänst, till exempel när du skickar en fråga om en produkt, kommunicerar feedback till oss, kontaktar vårt kundtjänsts callcenter för support eller begär specifik hjälp eller service från vår kundtjänst. Dessa personuppgifter kan innehålla:
  • ditt namn, e-postadress, telefonnummer
  • din köphistorik
  • information om anledningen till varför du kontaktade kundtjänsten
  • innehållet i din kommunikation som rör din interaktion med kundtjänsten "Ytterligare information om vår kundtjänst"

 

Om du har försett oss personuppgifter om en annan person (till exempel när du använder funktionen e-post till en vän, presentkortfunktioner eller för andra ändamål), i den utsträckning som tillåts av tillämpliga lagar bekräftar du härmed att du har rätt att kommunicera sådana personuppgifter till oss och att du har informerat personen om - och vid behov har fått hans/hennes samtycke till - behandlingen av hans/hennes personuppgifter för de syften som anges i denna Integritetspolicy.

 
 

För vilka ändamål behandlas mina personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 

 1. VF International Sagl, som personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
  1. att driva och hantera VF:s Digitala Plattformar, inklusive:
   • för att förse dig med de tjänster eller funktioner som du begär på VF:s Digitala Plattformar;
   • för att skapa ditt konto och hantera ditt prenumeration på VF:s Digitala Plattformar;
   • för att förbättra din surfupplevelse och förbättra VF:s Digitala Plattformar;
  2. att bedriva marknadsföringsaktiviteter för VF-koncernen, inklusive:
   • för direktmarknadsföringsändamål, inklusive:
    • för att hantera din prenumeration på vårt/våra nyhetsbrev eller e-postlista/or eller lojalitetsprogram;
    • för att möjliggöra deltagande i kampanjer och andra initiativ, till exempel tävlingar och lotterier;
    • för att skicka dig (med förbehåll för ditt samtycke, som är valfritt), även via e-post eller andra elektroniska kommunikationsmedel, till exempel SMS, MMS, fax, etc., reklaminformation och material om våra produkter och tjänster, på specialinitiativ på pris och kampanjer och på initiativ som lojalitetsprogram, evenemang, utställningar och mässor organiserade av VF-koncernen (som MÄRKE tillhör) eller som VF-koncernen deltar i;
    • för att skicka aviseringar till dig om en övergiven kundvagn, i synnerhet om du väljer produkter, lägger till dem i vagnen och sedan lämnar VF Digitala Plattformen innan köpet slutförs, kommer vi meddela dig om att vagnen är tillgänglig för dig om du vill slutföra köpet.
   • för undersökningsändamål (med förbehåll för ditt samtycke, som är valfritt);
   • för profileringsändamål (med förbehåll för ditt samtycke, som är valfritt);
   • för att förbättra våra produkter och tjänster;
  3. för andra ändamål:
   • för att förhindra bedrägerier, genom interna processer som syftar till att verifiera transaktionerna, för att skydda vår ekonomiska integritet och att skydda dig mot missbruk av data och bedrägliga köp; och
   • att efterleva våra skyldigheter enligt gällande lagar och förordningar och för att bedöma och försvara våra legala rättigheter.
 2. VF:s lokala dotterbolag, som personuppgiftsansvariga, behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
  1. för att hantera dina köp av varor (online och i våra butiker):
   • detta inkluderar alla aktiviteter som rör köp av varor, till exempel leverans av varor, fakturering, retur och utbyte av varor, mottagande av återbetalningar, köp och användning av presentkort och e-presentkort, i tillämpliga fall, betalningsrelaterade aktiviteter, inklusive användning av kuponger;
  2. för att ge dig tillgång till vår kundtjänst (se information i avsnitt 3 nedan), inklusive:
   • för att ge dig tillgång till tjänster efter försäljning;
   • att svara på din begäran om information, frågor, kommunikation eller feedback;
   • för interna utbildningsändamål och för att förbättra vår kundtjänst;
  3. för andra ändamål:
   • för förebyggande av bedrägerier, genom interna förfaranden som syftar till att verifiera transaktionerna, för att skydda vår ekonomiska integritet och att skydda dig mot missbruk av data och bedrägliga köp; och
   • att efterleva våra skyldigheter enligt gällande lagar, förordningar och att bedöma och försvara våra legala rättigheter.
 3. Ytterligare information om vår kundtjänst
  • Vår kundtjänst förvaltas alternativt av VF Northern Europe Ltd eller vår tredjepartsleverantör Concentrix Services Bulgaria EOOD, med säte på 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofia, Bulgarien, som samverkar med dig och ger dig tjänsten på uppdrag av VF:s lokala dotterbolag från vilket du köpte varorna. Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar vår kundtjänst och callcenter, som kan kommunicera med dig via e-post, chatt och telefon. Vårt callcenter registrerar ditt telefonnummer i syfte att ringa tillbaka och back office-tjänster för att ge dig den begärda supporten och informationen. I vissa fall, för intern utbildning, kvalitetskontroll och verifiering, kan samtalet spelas in och e-postmeddelanden kan sparas i den utsträckning som det inte är förbjudet enligt tillämplig lag. Du kommer alltid att informeras i förväg om inspelningen av kommunikationen, och du kommer att ha möjlighet att invända mot sådan inspelning, förutom när detta är nödvändigt för verifieringsändamål i förhållande till ditt köp eller andra skäl, enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagar.

 

 
 

Vilka är de rättsliga grunderna för behandlingen av mina personuppgifter såsom beskrivs här?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i avsnittet "För vilka ändamål behandlas mina personuppgifter?" på en av följande rättsliga grunder:

 

 • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att ett avtal med dig ska kunna fullgöras eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås med dig på din begäran (artikel 6.1 b) i GDPR);
 • Behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen eller våra dotterbolags eller andra tredje parts berättigade intressen, och sådana intressen övervägs inte av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter (artikel 6.1 f) i GDPR); De berättigade intressen som vi strävar efter inkluderar särskilt vårt intresse för att hantera och upprätthålla avtalsförhållandet med dig, att svara på dina specifika förfrågningar, att fråga om din feedback för att förbättra vår Sida och våra produkter eller att bedriva annan allmän marknadsföring.
 • Om ditt uttryckliga samtycke krävs för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs här, kommer dina personuppgifter att behandlas baserat på ett sådant samtycke (artikel 6.1 a) i GDPR);

 

 
 

Hur länge kommer mina personuppgifter att behandlas?

Personuppgifter bevaras inte längre än den tid som krävs för att uppnå de specifika personuppgiftsbehandlingsändamål som beskrivs här. Detta kan vara upp till tio (10) år efter det att avtalsförhållandet med dig upphör (preskriptionstiden för rättsliga krav i de flesta EES-länder), om inte en kortare eller längre period gäller enligt tillämpliga lagar.

 
 

Är mina personuppgifter säkra?

Vi har åtagit oss att skydda säkerheten och konfidentialiteten för dina personuppgifter. Vi vidtar - och kräver att varje tjänsteleverantör och/eller tredjepartbiträde som behandlar personuppgifter på våra vägnar och på våra instruktioner vidtar - lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust och förstörelse, även oavsiktligt, av data, obehörig tillgång till data, olaglig eller oskälig användning av data. Dessutom konfigureras informationssystem och program så att personuppgifter och identifieringsdata endast används vid behov för att uppnå det specifika behandlingsändamålet från tid till annan.

Vi använder en mängd avancerade säkerhetstekniker och procedurer för att skydda personuppgifter mot de risker som anges ovan. Till exempel lagras personuppgifter som tillhandahålls av användare på säkrade servrar placerade på kontrollerade platser. För överföring av en del data via Internet distribueras dessutom krypteringstekniker via SSL-protokollet Secure Socket Layer.

Observera dock att ingen elektronisk överföring eller lagring av information är 100 % säker. Därför, trots de säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera att förlust, missbruk eller förändring av data aldrig kommer att ske.

 
 

Vart tar mina personuppgifter vägen? Vilka är mottagarna, var överförs de och för vilka ändamål?

Personuppgifter som samlas in via vår Sida eller andra av VF:s Digitala Plattformar, som en del av försäljningen av varor i våra butiker och som en del av vår kundtjänst, lagras på servrarna som tillhandahålls och hanteras av vår tredjeparts lagrings- och värdleverantör Rackspace Limited, med säte på 5 Millington Road, Hyde Park Hayes, Middlesex, UB3 4AZ, servrar belägna i London, Storbritannien. Vissa personuppgifter som samlas in som en del av försäljningen av varor i våra butiker kan också lagras lokalt i butiken. Alla dessa personuppgifter kan delas med mottagare enligt vad som anges nedan.

Vi kommunicerar personuppgifter inom de gränser och under de omständigheter som anges i denna Integritetspolicy, med förbehåll för ditt specifika samtycke när det krävs enligt tillämpliga Dataskyddslagar:

 

 1. Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga inom vår organisation av den interna och externa personalen som behöver komma åt dem på grund av sina arbetsuppgifter i relation till de behandlingsändamål som anges här. Vi ser till att dessa personer är bundna av lämpliga säkerhets- och sekretessplikter.
 2. Dina personuppgifter kan också vara tillgängliga för tredjepartsleverantörer som vi utser för att behandla personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner (som personuppgiftsbiträden). Dessa personuppgiftsbiträden inkluderar:
  • tredjepartstjänsteleverantörer som vi kan återvända till för att utföra professionella, tekniska och organisatoriska tjänster som är funktionella för hanteringen av VF:s Digitala Plattformar och de aktiviteter som utförs däri, till exempel försäljning av varor och relaterade aktiviteter, hantering av funktionaliteter erbjuds av VF:s Digitala Plattformar och av de initiativ och tjänster som du kan prenumerera på och kräva via VF:s Digitala Plattformar, och för tjänster som är strikt funktionella för att uppnå andra behandlingsändamål som anges här;
  • tredjepartstjänsteleverantörer som vi återgår till för att stänga köptransaktioner och betalningsbehandling via vår e-handelsplattform;
  • tredjepartstjänsteleverantörer som hanterar och stödjer VF:s Digitala Plattformar, den relevanta e-handels-plattformen och alla aktiviteter före och efter försäljning, såsom orderbehandling, prestationsmarknadsföring, finansiella tjänster, lagerhantering och kundrelationshantering;

  En lista över dessa personuppgiftsbiträden, med information om var de befinner sig, finns tillgänglig på begäran till vårt Privacy Office. Dessa personuppgiftsbiträden är bundna av lämpliga avtalsenliga skyldigheter att genomföra adekvata säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten och konfidentialiteten för personuppgifter.

 3. Dina personuppgifter kan också kommuniceras till andra företag i VF-koncernen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som behandlar personuppgifter på uppdrag av den eller de personuppgiftsansvariga som identifierats ovan. En lista över dessa VF-koncernens företag, med uppgifter om var de är belägna, är tillgänglig på begäran hos vår Privacy Office. Till exempel tillhandahåller VF Europe BV bokföringstjänster och back office-tjänster och VF Northern Europe Ltd kundtjänster efter försäljning, som personuppgiftsbiträde, till de personuppgiftsansvariga som identifierats ovan under "Vem kontrollerar behandlingen av mina personuppgifter?"
 4. Dina personuppgifter kan också delas med institutioner, myndigheter, offentliga enheter, banker och finansiella institutioner, yrkesverksamma, tredjepartskonsulter, även i associerad form, affärspartner eller andra legitima mottagare enligt vad som är tillåtet enligt tillämpliga lagar och förordningar, till exempel i fall av rättsliga processer, begäran från behöriga domstolar och myndigheter eller på grund av annan rättslig skyldighet, för att skydda och försvara våra rättigheter och egendom och VF:s Digitala Plattformar.
 5. Slutligen kan vi också kommunicera dina personuppgifter till tredje part vid fusioner, förvärv, överföringar av våra tillgångar, produkter, webbplatser eller verksamheter.

 

Med undantag för ovanstående kommer personuppgifter inte att delas med tredje parter, fysiska personer eller juridiska personer som inte har någon koppling till eller som inte utför en affärsmässig, professionell eller teknisk funktion för oss.

Personuppgifter kommer inte att kommuniceras till tredje part för deras egna marknadsföringsändamål.

Sådana överföringar sker på de behandlingsgrunder som anges i Avsnitt 3 ovan.

Dessa ovannämnda mottagare kan vara belägna i andra länder än det land där personuppgifter ursprungligen samlades in, och det noteras att dina personuppgifter i princip endast kommer att överföras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller till andra länder som erkänts av EU-kommissionen såsom att erbjuda en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

Om någon av ovannämnda mottagare är etablerade i ett land utanför EES som inte omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen och därför inte ger samma skyddsnivå för dina personuppgifter som inom EES, ska vi vidta lämpliga skyddsåtgärder, inklusive, men inte begränsat till relevanta avtal om överföring av personuppgifter baserade på EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredje länder (artikel 46.2 c) i GDPR,) eller bindande företagsregler (artikel 47 i GDPR). En kopia av dessa lämpliga skyddsåtgärder kan erhållas genom att kontakta vårt Privacy Office på privacy_europe@vfc.com.

 
 

Är jag skyldig att tillhandahålla mina personuppgifter? Vad är konsekvenserna om jag vägrar att tillhandahålla dem?

Förutom vad gäller surfdata (se ovanstående avsnitt 3 - "Vilka personuppgifter behandlas?), kan tillhandahållandet av dina personuppgifter vara ett krav för att ingå eller fullgöra ett avtal, inklusive för utförande av vissa tjänster och funktioner som erbjuds av VF:s Digitala Plattformar, såsom prenumeration på Webbplatsen, prenumeration på vårt/våra nyhetsbrev, inköp av varor via Webbplatsen eller i våra butiker, hantering av deltagande i lojalitetsprogram, kampanjer och andra initiativ som kommuniceras via VF:s Digitala Plattformar eller i våra butiker, svar på och hantering av begäran om information, frågor, kommunikation eller feedback. Under ovan nämnda omständigheter skulle vägran att tillhandahålla dina personuppgifter göra det omöjligt för oss att fullgöra avtalet eller tillhandahålla de begärda tjänsterna, produkter eller information enligt ovan.

Det är valfritt att tillhandahålla dina personuppgifter för undersökning, marknadsföring och andra profileringsändamål. Vägran att tillhandahålla dina personuppgifter för dessa ändamål kommer inte att ha någon inverkan på avtalets ingående eller fullgörande. Där så krävs enligt Dataskyddslagar, samlar vi in ditt godkännande på förhand innan vi fortsätter med att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.

 
 

Innehåller VF:s Digitala Plattformar element som kontrolleras av tredje parter? Vem ansvarar för dessa element?

VF:s Digitala Plattformar kan innehålla länkar till andra webbplatser, såväl som objekt eller element som kontrolleras av tredje parter.

Ett exempel är plug-ins som kan ansluta VF:s Digitala Plattformar till sociala nätverk ("sociala plug-ins") och som vanligtvis kan identifieras genom det relevanta sociala nätverkets logotyp. Om du interagerar med en social plug-in på någon av VF:s Digitala Plattformar, kan din webbläsare skicka sådant socialt nätverk viss information som rör dig, till exempel ditt användar-ID, information om den relevanta VF Digitala Plattformen, datum och tid och annan webbläsarrelaterad information. Sådan information kommer att behandlas av det sociala nätverket, som ägs och drivs av tredje part, i enlighet med deras integritetspolicys.

Vi har varken tillgång till, eller kontrollerar dessa element, objekt, plug-ins, cookies, spårpixlar och andra föremål eller spårningstekniker som ägs och drivs av tredje part, tillgängliga på VF:s Digitala Plattformar eller på relevanta tredjepartswebbplatser, som användare kan komma åt på eller ifrån VF:s Digitala Plattformar, och över relevanta metoder för behandling av personuppgifter genom sådana element eller webbplatser. Vi åtar oss inget ansvar för sådana element och webbplatser. Du bör kontrollera integritetspolicyn för sådana tredjepartswebbplatser för att informera dig om villkoren för behandling av personuppgifter.

 
 

Vilka är mina rättigheter i relation till behandlingen av mina personuppgifter och hur kan jag utöva dem?

Du har när som helst rätt att utöva de rättigheter som är tillgängliga för dig enligt tillämpliga Dataskyddslagar, inklusive, men inte begränsat, till rätten till tillgång, rättelse, begränsning, radering, invändning (inklusive invändning mot, när som helst och utan avgift, behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring), rätt till portabilitet samt rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att framställa ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet.

För en sammanfattning av vad ovannämnda rättigheter innebär och hur du kan utöva dem, se Bilaga 1 till denna Integritetspolicy.

För alla frågor eller förfrågningar som rör VF:s behandling av personuppgifter och för att upprätthålla rättigheterna enligt Dataskyddslagar, kan du kontakta vårt Privacy Office på privacy_europe@vfc.com.

 
 

Kan vi ändra denna Integritetspolicy?

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera och ändra hela eller delar av denna Integritetspolicy i den största möjliga utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag. Den version som publiceras på Webbplatsen och på alla andra relevanta av VF:s Digitala Plattformar är den version som faktiskt gäller. Om vi ändrar denna Integritetspolicy kommer vi att meddela dig om sådana ändringar via den relevanta VF Digitala Plattformen och/eller genom ett direkt e-postmeddelande.

Datumet överst i denna Integritetspolicy anger när den uppdaterades senast.

 
 
 

Bilaga 1 - Den registrerades rättigheter

Som en person vars personuppgifter behandlas enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy har du ett antal rättigheter som sammanfattas nedan. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som anges i tillämplig lag.

Rätt till tillgång
Med förbehåll för tillämplig lag har du rätt att få bekräftelse från oss om ifall personuppgifter som berör dig behandlas eller inte, och i så fall begära tillgång till sådana personuppgifter inklusive, utan begränsning, de kategorier av personuppgifter som berörs, syftena med behandlingen och mottagare eller kategorier av mottagare. Vi måste dock ta hänsyn till andras rättigheter och friheter, så detta är inte en absolut rättighet. Om du begär mer än en kopia av de personuppgifter som behandlas kan vi ta ut en rimlig avgift baserad på administrativa kostnader.

 

Rätt till rättelse
Du har rätt att begära att vi vidtar rättelse av felaktiga personuppgifter om dig. Beroende på ändamålet med behandlingen har du också rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras, inklusive genom att lämna ett kompletterande uttalande.

 

Rätt till radering ('rätten att bli glömd')
Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter om dig under vissa omständigheter såsom det anges i tillämplig lag. När din begäran faller inom en av dessa omständigheter raderar vi dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Om vi av tekniska och organisatoriska skäl inte har kunnat radera dina personuppgifter, kommer vi att se till att de är fullständigt och irreversibelt anonymiserade så att vi inte längre kommer att inneha sådana personuppgifter om dig.

 

Rätt till begränsning av behandlingen
Under vissa omständigheter såsom det anges i tillämplig lag har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. I sådant fall ska dina personuppgifter, med undantag av lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

 

Rätt till dataportabilitet
Under vissa omständigheter såsom stadgas i tillämplig lag har du rätt att få ut de personuppgifter som du har gett oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du kan ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig eller att få sådana personuppgifter överförda direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig, där det är tekniskt möjligt.

 

Rätt att invända
Under vissa omständigheter såsom det anges i tillämplig lag har du rätt att när som helst invända på grund av din specifika situation mot behandling av dina personuppgifter av oss, och vi kan bli skyldiga att inte längre behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Detta gäller särskilt vid behandling av dina personuppgifter baserat på våra berättigade intressen eller för statistiska ändamål.

 

Rätt att invända mot direktmarknadsföring
Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandling för sådana direktmarknadsföringsändamål (inklusive profilering relaterad till sådan direktmarknadsföring).

 

Rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat endast på automatiserad behandling
Med förbehåll för vissa begränsningar har du rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

 

Rätt att återkalla samtycke
Om du har gett ditt samtycke för någon behandling av personuppgifter som beskrivs i denna Integritetspolicy, kan du när som helst återkalla detta samtycke med framtida effekt. Ett sådant återkallande kommer inte att påverka lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallas.

Om du vill få tillgång till sådana personuppgifter eller utöva någon av de rättigheter som anges ovan, bör du ansöka skriftligt, med bevis på din identitet, till vårt Privacy Office på privacy_europe@vfc.com.

All kommunikation från oss med hänsyn till dina rättigheter som beskrivs ovan kommer att tillhandahållas utan kostnad. Vid begäranden som är uppenbart ogrundade eller överdrivna, särskilt på grund av deras repetitiva karaktär, kan vi dock ta ut en rimlig avgift med hänsyn till de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla information eller kommunikation eller vidta de begärda åtgärderna; eller vägra att agera på begäran.

Om du har ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet.