Dodavatelský řetězec

Xiao Liang Xu, obsluha stroje
Chargeurs, Šanghaj, pevninská Čína

Těsné a blízké vztahy

Společnost Icebreaker si zachovala svou transparentnost díky rozvoji podnikání založeného na úzkých a dlouhodobých vztazích. Víme naprosto přesně, kde se naše oblečení vyrábí. Nevyužíváme prostředníky ani externí dodavatele. Přebíráme odpovědnost za celý ekosystém.

Náš dodavatelský řetězec

Náš dodavatelský řetězec se skládá ze sedmi základních částí

01

Získávání vlněného vlákna 64 % Nový Zéland, 14 % Austrálie, 22 % Jihoafrická republika
Naše vlněné vlákno, které podle smluv odebíráme, získáváme od chovatelů merino ovcí, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

02

Zpracování surové vlny Pevninská Čína
Potní vlna se čistí a připravuje k předení. Tento proces zpracování vlny sestává ze čtyř hlavních kroků: praní, mykání, čištění a česání.

03

Spřádání příze Pevninská Čína, Německo, Itálie, Rumunsko, Bulharsko
Z vláken se vytahují prameny, které se kroutí a vytvářejí jemnou přízi.

04

Tkalcovny Pevninská Čína, Vietnam, Tchaj-wan, Japonsko
Látky se vyrábějí buď pletením nebo tkaním přízí a také spojováním či plstěním vláken. Tkaniny se barví, když jsou ve formě látky, nebo se používají předem obarvené příze či vlákna.

05

Dodavatelé oděvů Pevninská Čína, Vietnam, Bangladéš, USA, Kambodža, Itálie
Látka se stříhá na panely, z kterých se následně šijí oděvy, nebo se oblečení a doplňky pletou přímo z příze.

06

Distribuční centra Německo, USA, Kanada, Nový Zéland
Hotové oděvy jsou přepravovány do distribučních center v našich klíčových regionech.

07

Naši zákazníci Oděvy se k našim zákazníkům dostávají prostřednictvím našich 4 500 prodejen, které se nacházejí ve více než 47 zemích světa nebo skrz naše webové stránky ve 23 zemích.

Náš dodavatelský řetězec

Náš dodavatelský řetězec se skládá ze sedmi základních částí

01

Získávání vlněného vlákna
(Nový Zéland)
Naše vlněné vlákno, které podle smluv odebíráme, získáváme od chovatelů merino ovcí, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

02

Zpracování surové vlny
(pevninská Čína)
Potní vlna se čistí a připravuje k předení. Tento proces zpracování vlny sestává ze čtyř hlavních kroků: praní, mykání, čištění a česání.

03

Spřádání příze
(pevninská Čína, Německo, Itálie, Rumunsko, Bulharsko)
Z vláken se vytahují prameny, které se kroutí a vytvářejí jemnou přízi.

04

Tkalcovny
(pevninská Čína, Vietnam, Tchaj-wan, Japonsko)
Látky se vyrábějí buď pletením nebo tkaním přízí a také spojováním či plstěním vláken. Tkaniny se barví, když jsou ve formě látky, nebo se používají předem obarvené příze či vlákna.

05

Dodavatelé oděvů
(pevninská Čína, Vietnam, Bangladéš, USA, Kambodža, Itálie)
Látka se stříhá na panely, z kterých se následně šijí oděvy, nebo se oblečení a doplňky pletou přímo z příze.

06

Distribuční centra
(Německo, USA, Kanada, Nový Zéland)
Hotové oděvy jsou přepravovány do distribučních center v našich klíčových regionech.

07

Naši zákazníci
Oděvy se k našim zákazníkům dostávají prostřednictvím našich 4 500 prodejen, které se nacházejí ve více než 47 zemích světa, a také díky našemu eshopu ve 23 zemích.

Pěstujeme dlouhodobé vztahy.

30 % našich dodavatelů s námi spolupracuje 10 a více let.

Délka obchodních vztahů se všemi našimi dodavateli

27,5 %

0–2 roky

11 dodavatelů

32,5 %

2–5

13 dodavatelů

10 %

6–10

4 dodavatelé

30 %

10 a více

12 dodavatelů

„Se společností Icebreaker se těšíme vzájemné důvěře. Náš vztah není jen vztahem dodavatele a kupujícího, jsme spíše jako velká rodina.“

Karen Chen
Viceprezidentka pro prodej a marketing, SCT

Lidé ve
středu zájmu

Lidská práva

Naší povinností je zajistit, aby každý, kdo se podílí na výrobě produktů Icebreaker – ať už se nachází kdekoli – pracoval na pracovišti, kde jsou zajištěny spravedlivé, bezpečné a nediskriminační pracovní podmínky, které zaměstnance v jejich činnosti podporují.

Společnost Icebreaker nebude tolerovat porušování lidských práv v žádné části svého podnikání nebo dodavatelského řetězce.

Lidská práva jsou zakotvena v našem obchodním modelu, v našem procesu rozhodování i ve způsobu, jakým vytváříme a sdílíme naše hodnoty. Jedná se o jednu z klíčových oblastí, ve kterých značka Icebreaker neustále vyhledává dialog a možnosti dalšího zlepšení.

Žádné kruté nebo nelidské zacházení

Tom Liu, kontrolor kvality,
zaměstnaný 7 let, Venitra

Řádné zaměstnávání

Song Jieyan, zpracovatelka vyšívaných vzorů,
zaměstnaná 7,5 let, Shanghai Challenge

Pracovní doba není příliš dlouhá

Dai Keyu, pracovník s plochou žehličkou,
zaměstnaný 2,5 let, Shanghai Challenge

Své zaměstnání si každý může svobodně zvolit

Deloris Shumate, mechanička výměny,
zaměstnaná 21 let, Nester

Jsou vypláceny důstojné mzdy

Ines Arellano, skládání a balení,
zaměstnaná 9 let, Nester

Není využívána dětská práce

Shen Hongyun, švadlena,
zaměstnaná 4 roky, Shanghai Challenge

Bezpečné a hygienické pracovní podmínky

Gui Liang Kan, obsluha stroje,
zaměstnaná 1 rok, Chargeurs

Žádná diskriminace na pracovišti

Manfred Heinrich, generální manažer,
22 let ve společnosti Suedwolle

Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání

Dai Ping, obsluha přádelny,
zaměstnaná 6 let, Suedwolle

Udržitelností se nechlubí jen naše produkty – představuje také jednu ze základních hodnot našeho podnikání a celého jeho konceptu.

Přečtěte si naši zprávu o transparentnosti