Najważniejsze Aspekty Polityki Prywatności


Najważniejsze Aspekty Polityki Prywatności

 

icebreaker – Najważniejsze aspekty polityki prywatności

 

Pełen tekst naszej Polityki prywatności

 

Zakres – Administrator danych

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy gromadzenia i przetwarzania danych osobowych klientów oraz użytkowników Platform Cyfrowych VF.

więcej informacji

 

Spółka VF International Sagl prowadzi te Platformy Cyfrowe VF i odpowiada za nasze działania marketingowe. Lokalne jednostki zależne VF odpowiedzialne są za zakupy dokonywane przez internet lub w sklepie.

więcej informacji

 

Jakie informacje przetwarzamy

Przetwarzamy dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika przy okazji:

 1. korzystania z Platform Cyfrowych VF (np. poprzez otwarcie konta na stronie, przekazanie treści itp.);
 2. udziału w naszych działaniach marketingowych lub subskrybowania produktów o takim charakterze (np. newslettery, programy lojalnościowe itp.);
 3. kupowania od nas produktów (przez internet lub w sklepie);
 4. interakcji z obsługą klienta

Ponadto automatycznie przetwarzamy pewne informacje o sposobach korzystania z Platform Cyfrowych VF (np. adres IP, liczba wizyt, czas spędzony w witrynie itp.) i łączymy je, by monitorować i udoskonalać jej funkcjonowanie.

więcej informacji

 

Do jakich celów wykorzystujemy dane

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, aby:

 1. administrować Platformami Cyfrowymi VF;
 2. prowadzić profilowane działania marketingowe, umożliwiać uczestnictwo w promocjach i innych inicjatywach, przeprowadzać ankiety oraz realizować działania związane z profilowaniem; mierzeniem i optymalizowaniem skuteczności kampanii reklamowych (pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika, co jest opcjonalne);
 3. finalizować zakupy użytkownika i obsługiwać je, realizować obsługę klienta i reagować na prośby użytkownika;
 4. udoskonalać nasze produkty i usługi.

więcej informacji

 

Jak długo przechowujemy dane

Dane osobowe przechowujemy tylko przez taki okres, jaki jest konieczny dla realizacji tych celów. Może on wynosić nawet 10 lat po zakończeniu relacji umownej z użytkownikiem (zgodnie z przepisami o przedawnieniu dla roszczeń prawnych w większości państw EOG), chyba że na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych zastosowanie ma krótszy lub dłuższy okres przechowywania.

więcej informacji

 

Podmioty, którym udostępniamy dane

Lokalna jednostka zależna VF, od której użytkownik kupuje produkty, udostępnia jego dane osobowe spółce VF International Sagl na potrzeby marketingu (jeśli wymaga tego prawo, przed przekazaniem danych prosimy o wyrażenie na to zgody).

Ponadto dane osobowe udostępniamy również:

 1. innym podmiotom z grupy VF i usługodawcom zewnętrznym, którzy pomagają nam prowadzić tę witrynę oraz dostarczają nasze produkty i świadczą usługi (odbiorcy ci działają w naszym imieniu i wyłącznie na podstawie otrzymanych od nas poleceń);
 2. mediom internetowym podmiotów trzecich, platformom wyszukiwania i/lub platformom reklamowym (pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika, co jest opcjonalne);
 3. podmiotom zewnętrznym w razie procesów sądowych, żądań ze strony sądów lub innych organów władzy, na podstawie innych zobowiązań prawnych, w celu ochrony naszych praw bądź też przy okazji fuzji, przejęcia lub przeniesienia aktywów.

Niektórzy z tych odbiorców mają siedziby poza EOG, dbamy jednak o to, by dane osobowe były przez cały czas odpowiednio chronione (jeśli kraj docelowy nie należy do grupy krajów, co do których Komisja Europejska uznała, że oferowany przez nie poziom ochrony jest odpowiedni, zapewniamy odpowiednie zabezpieczenie transferu danych).

więcej informacji

 

Dane niezbędne i Opcjonalne

Niektóre dane osobowe są niezbędne do zakończenia procesu zakupowego lub realizacji oczekiwanej od nas usługi. Odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację zakupu lub zapewnienie żądanej usługi.

Jednak przekazywanie danych osobowych na potrzeby ankiety, marketingu lub w innych celach związanych z profilowaniem jest opcjonalne. Odmowa ich podania nie wpłynie na zakup lub realizację żądanych usług.

więcej informacji

 

Prawa użytkownika

Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać ze swoich praw wynikających z przepisów o ochronie danych, w tym (w stosownych przypadkach) z prawa do uzyskiwania dostępu do danych, ich korygowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w tym sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, który to sprzeciw użytkownik może wnieść nieodpłatnie w dowolnym momencie), z prawa do przenoszenia danych oraz do wycofania zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

więcej informacji

 

Stosujemy pliki cookie

Pewne informacje są gromadzone na Platformach Cyfrowych VF poprzez użycie plików cookie i innych technologii śledzenia. Ustawieniami dotyczącymi plików cookie można zarządzać za pośrednictwem naszego narzędzia i z poziomu przeglądarki.

więcej informacji

 

Łącza podmiotów zewnętrznych

Na Platformach Cyfrowych VF mogą być zamieszczone łącza do innych witryn, jak również obiekty lub elementy kontrolowane przez podmioty zewnętrzne. Nie mamy do nich dostępu ani ich nie kontrolujemy, dlatego też nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie witryny podmiotów zewnętrznych.

więcej informacji

 

Kontakt z nami

Z wszelkimi pytaniami lub prośbami dotyczącymi wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika bądź też w celu skorzystania ze swoich praw użytkownik może zwrócić się do naszego biura ds. prywatności danych pod adresem privacy_europe@vfc.com.