Odpowiedzi znajdziesz w naturze.

W icebreaker naszym celem jest tworzenie lepszego świata dla ludzi i natury. Oznacza to wykraczanie poza działania zrównoważone ekologicznie.

Rolnictwo regeneratywne to przyszłość. Nasza przyszłość. Wiemy, jak ważne jest to dla naszej planety, naszych hodowców oraz dla wełny merino, z której tworzymy nasze ubrania.

Naszą misją są działania regeneratywne.

PRZEWIŃ W DÓŁ
Dobra
Firma
Zdrowa
Środowisko
Zdrowa
pastwiska
Jakość
Wełna

Czym są zasady rolnictwa regeneratywnego?

Celem rolnictwa regeneratywnego jest zwracanie długu względem natury.

Rolnictwo regeneratywne ma na celu promowanie różnorodności biologicznej, poprawę obiegu wody, poprawę zdrowia gleby i redukcję emisji dwutlenku węgla.

Powrót do korzeni

„Wszystko, co robimy, kręci się wokół natury. Chodzi o współpracowanie z naturą, a nie działanie wbrew niej”.

Planowanie na przyszłość

„Najważniejsze dla nas jest to, że chcemy działać w sposób zrównoważony ekologicznie, aby, gdy nasze dzieci dorosną, miały one coś lepszego niż to, od czego zaczęliśmy”.

Rozbieranie na części pierwsze

„To proces ciągłego doskonalenia, nie można go przeprowadzić z dnia na dzień”.

1

Działania regeneratywne dla przyszłości

Koncentrujemy się na zasadach rolnictwa regeneratywnego i zasobach odnawialnych, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko.

Nasze cele:
Bycie pionierem wytwarzania wełny w sposób zgodny z zasadami rolnictwa regeneratywnego.
Stosowanie włókien pozyskiwanych zgodnie z zasadami rolnictwa regeneratywnego oraz odpowiedzialnie pozyskiwanych włókien odnawialnych.

Zwrot w stronę natury

Poznaj naszą firmę

Raporty te są wynikiem naszego długoterminowego zaangażowania w budowanie etycznej i zrównoważonej ekologicznie działalności.

1
/
0