Warunki sprzedaży


Warunki sprzedaży

 

Prosimy o zapoznanie się z warunkami sprzedaży przed złożeniem zamówienia na niniejszej stronie internetowej

 

1. Czym jest niniejszy dokument i jakie jest jego znaczenie?

Niniejsze warunki sprzedaży ("Warunki sprzedaży") regulują zakup produktów, które promujemy i sprzedajemy na niniejszej Stronie internetowej ("Produkty") oraz wysyłkę takich produktów w krajach, do których dostarczamy. "Strona internetowa" oznacza stronę znajdującą się pod adresem http://www.icebreaker.com/pl-pl/. . Dokonując zakupu na niniejszej Stronie internetowej, jesteś proszony/ proszona o potwierdzenie akceptacji Warunków sprzedaży, co jest równoznaczne z zawarciem między Tobą a nami umowy podlegającej niniejszym Warunkom sprzedaży. Pamiętaj, aby przed złożeniem zamówienia na produkty na niniejszej Stronie internetowej ("Zamówienie"), dokładnie przeczytać Warunki sprzedaży.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, sprawdź naszą stronę FAQ lub skontaktuj się z Działem obsługi klienta, pod adresem wskazanym na naszej stronie Kontakt.

 

2. Kim jesteśmy?

W niniejszych Warunkach sprzedaży terminy „VF”, „my”, „icebreaker” oraz „nas” oznaczają sprzedawcę Produktów, czyli spółkę z Grupy VF odpowiedzialną za sprzedaż na rzecz konsumentów w kraju wybranym na potrzeby dostawy produktów. Aby poznać dane spółki VF, która będzie sprzedawać Państwu produkty, należy się zapoznać z pełną listą dostępną tutaj. Jeśli dokonali już Państwo zakupu, dane firmy można będzie znaleźć w potwierdzeniu płatności. Można kontaktować się z nami pod adresem podanym na stronie Kontakt, prowadzonej przez Dział obsługi klienta. Dział Obsługi Klienta jest również obsługiwany przez naszą jednostkę stowarzyszoną, VF NORTHERN EUROPE LTD, z siedzibą rejestrową pod adresem 15, Atholl Crescent, Edinburgh, EH3 8HA, Wielka Brytania, lub też przez naszego zewnętrznego usługodawcę, Concentrix Services Bulgaria EOOD, z siedzibą rejestrową pod adresem 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofia, Bułgaria. Termin „Państwo” oznacza klienta.

 

3. Czy opisy Produktów i ceny nie zawierają błędów?

Robimy, co w naszej mocy, aby dopilnować, by informacje na temat Produktów były dokładne i aktualne. Jednak nie gwarantujemy, że opisy lub ceny Produktów nie będą zawierać błędów, ani też że Produkty będą zawsze dostępne, gdy zechcą Państwo złożyć Zamówienie.

Ponadto kolory widoczne na ekranie mogą się różnić w zależności od systemu komputerowego i ustawień, nie możemy więc zagwarantować, że Państwa komputer odpowiednio wyświetli kolory.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji na temat Produktów wyświetlanych w naszej Witrynie, w tym informacji dotyczących cen, opisu i dostępności. Takie zmiany nie wpłyną jednak na Zamówienia, w odniesieniu do których otrzymali już Państwo Wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia (zob. poniżej).

 

4. W jaki sposób mogę dokonać zakupów na niniejszej Stronie internetowej?

Opisujemy tutaj wszystkie etapy niezbędne do dokonania zakupu (w kategoriach prawnych, do zawarcia umowy kupna) na naszej Stronie internetowej. Opisany poniżej proces będzie dostępny w następujących językach, także zależnie od kraju, w którym masz dostęp do naszej Strony internetowej: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, niderlandzki.

Po zakończeniu procesu otrzymasz zawartą z nami umowę; my również będziemy mieć do niej dostęp, jednak bez możliwości wprowadzania zmian.

Krok 1: złóż zamówienie
Aby dokonać zakupu, musisz najpierw złożyć Zamówienie na produkty. Następnie zamówienie musi być przez nas zaakceptowane.
Aby złożyć zamówienie, musisz mieć ukończone 18 lat. Aby dokonać zakupu, musisz wybrać produkty na Stronie internetowej, preferowaną metodę wysyłki, a także inne usługi opcjonalne, a następnie kliknąć przycisk "KUP TERAZ". Nie przyjmujemy zamówień składanych w jakikolwiek inny sposób niż opisany powyżej.

Krok 2: potwierdzamy otrzymanie Zamówienia
Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej otrzymasz automatyczny e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia ("Wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zamówienia". Wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zamówienia zawiera wszystkie szczegóły Twojego zamówienia (tj. nr zamówienia, informacje o produktach, ceny, adres dostawy lub „Odbiór w sklepie w ciągu 1-2 dni”., koszt dostawy i inne). Należy pamiętać że wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zamówienia NIE jest równoznaczna z potwierdzeniem Twojego zamówienia.

Krok 3: potwierdzamy wysyłkę produktów - umowa została zawarta!
Po zaakceptowaniu przez nas zamówienia wysyłamy Ci e-mail potwierdzający wysyłkę wszystkich lub niektórych produktów ("Wiadomość z potwierdzeniem wysyłki").
Po otrzymaniu wiadomości z potwierdzeniem wysyłki zamówienie uzyskuje status potwierdzenia, a tym samym zostaje zawarta umowa kupna faktycznie dostarczonych produktów. Na umowę składają się: Twoje Zamówienie; nasze Potwierdzenie otrzymania zamówienia i Potwierdzenie wysyłki; obowiązujące Warunki sprzedaży. Nie mają zastosowania żadne inne warunki.

4 krok: potwierdzamy, że Produkty zostały wysłane - umowa zawarta!
Wiadomość z potwierdzeniem wysyłki zawiera niemodyfikowalną kopię Warunków sprzedaży obowiązujących w momencie zawarcia umowy kupna, do wykorzystania w razie potrzeby.
Wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki zawierać będzie link do wersji Warunków sprzedaży obowiązujących w momencie zawarcia umowy kupna, którą będą Państwo mogli zachować na przyszłość.

Jeżeli zamówienie nie zostanie przyjęte
Dokładamy wszelkich starań, aby zawsze przyjmować zamówienia, jednak w pewnych przypadkach może zdarzyć się, że zamówienie nie zostanie potwierdzone, na przykład jeśli:

  1. udostępnisz nam niekompletne, nieprawidłowe lub fałszywe informacje dotyczące Twojej tożsamości, wieku, szczegółów płatności, informacji rozliczeniowych, adresu wysyłki;
  2. na naszej Stronie internetowej wystąpił błąd dotyczący zamówionych produktów, na przykład ich ceny lub opisu;
  3. nie mamy na stanie zamówionych produktów lub są one już niedostępne;
  4. Mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zamierzasz odsprzedawać produkty.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia Twojego zamówienia, skontaktujemy się z Tobą w możliwie jak najszybszym czasie, nie później niż 30 dni od daty zamówienia. W przypadku braku możliwości potwierdzenia Twojego zamówienia ze względu na niedostępność zamówionych produktów, błędną cenę lub błędne informacje na naszej Stronie internetowej, dokonamy zwrotu pieniędzy wpłaconych ewentualnie za produkty, których dotyczyły takie błędy.

 

5. Jak mogę zapłacić za produkty?

Akceptujemy różne metody płatności za zakupy dokonane na naszej Stronie internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w naszych warunkach płatności.

 

6. Kiedy zostaną dostarczone produkty? Czy mogę śledzić moją przesyłkę?

Oferujemy szeroki wybór opcji dostawy, dając Ci możliwość wyboru najlepiej odpowiadającego Twoim potrzebom. Dla poszczególnych opcji dostawy mogą obowiązywać odrębne warunki i różne opłaty. Więcej szczegółów znajdziesz w naszych warunkach dostawy.

Wysyłkę swoich produktów możesz śledzić klikając link "Sprawdź status swojego zamówienia", umieszczony w Wiadomości z potwierdzeniem wysyłki. Link ten przekieruje Cię na stronę kuriera, pamiętaj, że nie jesteśmy jej administratorem.

 

7. Chcę zwrócić produkt zakupiony na tej stronie. Jak mam postępować?

Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z zakupu dokonanego w icebreaker, zrozumiemy jednak, jeśli będziesz chciał/ chciała zwrócić wybrane lub wszystkie produkty. Jeśli nie jesteś zadowolony/ zadowolona lub po prostu zmieniłeś/ zmieniłaś zdanie, możesz zwrócić zakupione produkty w ciągu 30 dni od ich otrzymania (prawo odstąpienia od umowy).

Ponadto możesz zwrócić wadliwe produkty w ciągu 2 lat (rękojmia dla dóbr konsumpcyjnych).

W obu przypadkach przysługuje Ci prawo do zwrotu pieniędzy. Wszystkie szczegóły, warunki oraz instrukcje dotyczące zwrotu znajdują się na naszej stronie warunki zwrotu.

 

8. Z kim mogę się kontaktować w przypadku problemów z zakupem lub produktem, lub jeśli chcę złożyć reklamację? Czy icebreaker zapewnia posprzedażną obsługę klienta?

W przypadku wystąpienia problemów lub jeśli chcesz złożyć reklamację dotyczącą produktu lub zakupu dokonanego na niniejszej Stronie internetowej, lub jeśli po prostu potrzebujesz pomocy po sprzedaży, możesz skontaktować się z nami w sposób wskazany stronie Kontakt, administrowanej przez nasz Dział obsługi klienta.

Dział Obsługi Klienta jest również obsługiwany przez naszą jednostkę stowarzyszoną, VF NORTHERN EUROPE LTD, z siedzibą rejestrową pod adresem 15, Atholl Crescent, Edinburgh, EH3 8HA, Wielka Brytania, lub też przez naszego zewnętrznego usługodawcę, Concentrix Services Bulgaria EOOD, z siedzibą rejestrową pod adresem 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofia, Bułgaria.

 

9. Na czym polega odpowiedzialność icebreaker na wypadek problemów z zakupem lub produktem?

Nasza odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nieznaczne zaniedbanie, niezależnie od gruntu prawnego, na jakim do takich zaniedbań doszło, ogranicza się do następujących działań: (i) jesteśmy odpowiedzialni do wysokości przewidywanych szkód typowych dla tego typu umów, spowodowanych naruszeniem istotnych zobowiązań umownych; (ii) nie ponosimy odpowiedzialności za nieznaczne zaniedbania w zakresie jakichkolwiek zobowiązań.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności prawnej i odpowiedzialności za szkody spowodowane w wyniku obrażeń ciała. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania dla przypadków, dla których spółka VF przyjęła konkretne zobowiązania z tytułu gwarancji. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do naszej odpowiedzialności za koszty daremne.

W każdym przypadku jesteś zobowiązany do podjęcia odpowiednich działań w celu uniknięcia szkód.

Należy również pamiętać, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienia lub nieudane wywiązanie się z naszych obowiązków wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży, jeśli przyczyną takich opóźnień lub nieudanego wywiązania się są wszelkie okoliczności niezależne od nas i leżące poza naszą racjonalną kontrolą, w tym na przykład klęski żywiołowe, wojny lub rozruchy, strajki, interwencje rządu problemy po stronie naszego dostawcy/ naszych dostawców, nieprawidłowo dostarczone przez Ciebie informacje lub niedokonanie należnych płatności. Będziemy Cię informować o takich nieprzewidzianych zdarzeniach, jak najszybciej po ich wystąpieniu, i dołożymy wszelkich starań, aby w możliwie jak najszerszym zakresie zmniejszyć ich wpływ na efekty naszego działania. W przypadku przerwy trwającej dłużej niż 2 tygodnie, będziesz uprawniony/ uprawniona do anulowania zamówienia i otrzymania zwrotu pieniędzy.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie wpływa na ustawowe prawa konsumenta, takie jak prawo do odstąpienia od umowy lub prawo do bezpłatnej gwarancji dla wadliwych towarów, o czym mowa w powyższym punkcie 7, a także żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie wyklucza ani nie ogranicza żadnej odpowiedzialność firmy icebreaker, której nie można wykluczyć lub ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

 

10. Czy na niniejszej Stronie internetowej są gromadzone i przetwarzane moje dane osobowe? Dlaczego? Jak?

Składając zamówienie wyrażasz zgodę na to, abyśmy przechowywali, przetwarzali i wykorzystywali Twoje dane osobowe w celu przetwarzania zamówienia. Twoje informacje przetwarzamy zgodnie z naszą polityką prywatności.

 

11. Korzystanie z naszej Strony internetowej

Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega również naszym Warunkom korzystania ze Strony internetowej, dostępnym tutaj.

 

12. Jakie prawo reguluje niniejsze przepisy? I jaki jest sąd właściwy w przypadku sporów? Czy icebreaker ma własny kodeks postępowania?

Niniejsze Warunki sprzedaży są we wszystkich aspektach regulowane przepisami kraju dostawy, mającymi zastosowanie w przypadku Państwa Zamówienia, bez względu na normy kolizyjne, w tym w szczególności przepisami prawa miejscowego, wdrażającymi Dyrektywę 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Sądy właściwe z tego samego kraju będą mieć wyłączną jurysdykcję we wszystkich sporach wynikających z zakupów dokonanych w tej Witrynie lub wynikających z dowolnego Produktu, za wyjątkiem prawa do wszczęcia postępowania w zwyczajowym miejscu pobytu lub miejscu stałego zamieszkania konsumentów, wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 
 
Kraje Firma Adres siedziby Numer rejestracyjny / numer VAT
Austria VF Austria GmbH Moosfeldstraße 1, 5101 Bergheim bei Salzburg, Austria AT U34766401
Belgia VF Belgium BV Link 1, Posthofbrug 2-4, 2600 Antwerpen BE 0666523226
Czechy VF Czech s.r.o. Ke Zdibsku 193, 250 66 Zdiby, Czech Republic CZ 27166112
Dania VF Scandinavia ApS Vestergade 27 1456 - Kobenhavn K Denmark DK 71032418
Finlandia VF Scandinavia ApS Vestergade 27 1456 - Kobenhavn K Denmark FI 14698462
Francja VF (J) FRANCE SAS 31-33 rue du Louvre CS10203 - 75002 Paris, France IDU : FR218648_11KOLY (Textile) / FR213472_01DZRS (Emballages ménagers)
Niemcy VF Germany Services GmbH Walter- Gropius-Str. 23, 80807 München, Germany DE 230966815
Włochy VF Italia SRL Via Varesina 162, 20156 Milano, Italy IT 04576340964
Luksemburg VF Belgium BV Link 1, Posthofbrug 2-4, 2600 Antwerpen LU 30074009
Niderlandy Vf(j) Nederland Services BV Cruquiusweg 109, 2nd floor, 1019AG Amsterdam, The Netherlands NL 853613448B01
Polska VF Polska Distribution Sp. z o.o. Ul. Cybernetyki 9 Warszawa , 02-677 Poland- 02-677 Warszawa, Polska PL 5262616408
Hiszpania VF Apparel España S.L.U. Carrer Joan Miró, 19-21, planta Baja, CP08005 Barcelona, Spain ES B80520620
Szwecja VF Sweden AB Warfvinges väg 30, 112 51 Stockholm, Sweden SE 556428782801
Szwajcaria VF International SAGL Via Laveggio 5, 6855 Stabio, Switzerland CHE-111.650.898 IVA
Zjednoczone Królestwo VF Northern Europe Services Ltd 15, Atholl Crescent - EH3 8HA Edinburgh, United Kingdom GB 943074330