Spowoduje to usunięcie pierwszego produktu dodanego do porównania. Akceptujesz to?